Wyniki wyszukiwania dla: zlozonosc obliczeniowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zlozonosc obliczeniowa

Wyniki wyszukiwania dla: zlozonosc obliczeniowa

 • Złożoność obliczeniowa

  Kursy Online
  • J. Raczek

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

  Osoby

 • The maximum edge-disjoint paths problem in complete graphs

  Publikacja

  Rozważono problem ścieżek krawędziowo rozłącznych w grafach pełnych. Zaproponowano wielomianowe algorytmy: 3.75-przybliżony (off-line) oraz 6.47-przybliżony (on-line), poprawiając tym samym wyniki wcześniej znane z literatury [P. Carmi, T. Erlebach, Y. Okamoto, Greedy edge-disjoint paths in complete graphs, in: Proc. 29th Workshop on Graph Theoretic Concepts in Computer Science, in: LNCS, vol. 2880, 2003, pp. 143-155]. Ponadto...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Paired domination and doubly domination in graphs

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozprawie poruszane są zagadnienia związane z dominowaniem parami w grafach oraz domiowaniem totalno - powściągniętym w grafach. Ponadto omawiane są zagadnienia związane ze złożonością obliczeniową różnych problemów dominowania w grafach.

 • Inferring perfect phylogenies with restrictions on character state transitions

  Publikacja

  Znana z klasycznej literatury metoda rekonstrukcji drzewa filogenetycznego zbioru gatunków na podstawie ich cech analizowanych w modelu doskonałej filogenezy często okazuje się niewystarczająca ze względu na założenia tego modelu, zmuszające do pominięcia znanych biologom informacji. W pracy definiujemy rozszerzenie umożliwiając wprowadzenie dla każdej cechy grafu skierowanego dopuszczalnych przejść ewolucyjnych pomiędzy jej stanami....

 • Cost minimisation in unbounded multi-interface networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy badano problem odłączania niektórych urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne dla wariantu, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest potencjalnie nieograniczona...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Some results on trading model in a consensus list coloring

  Publikacja

  Konsensusowy model kolorowania grafów - uogólnienie kolorowania listowego, został zdefiniowany przez Mahadeva i Robertsa w 2002 jako użyteczne narzędzie teoretyczne w niektórych zagadnieniach bioinformatycznych. Pozostaje on jednak słabo rozpoznany pod względem własności algorytmicznych. Wykazujemy, że problem kolorowania grafów pełnych w tym modelu jest wielomianowy, co można uogólnić na częściowe k-drzewa przy ustalonym ograniczeniu...

 • Cost minimization in wireless networks with a bounded and unbounded number of interfaces

  Publikacja

  - NETWORKS - Rok 2009

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne. Rozważono zarówno wariant, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest parametrem stałym (narzuconym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Forwarding and optical indices of a graph

  Publikacja

  W pracy rozstrzygnięto dwa problemy dotyczące komunikacji wszyscy-do-wszystkich w grafach. Stwierdzono, że dla wersji skierowanej problemu parametry ''pi'' (maksymalne obciążenie krawędzi) i ''w'' (parametr chromatyczny) nie muszą być w ogólności sobie równe. Dla wersji nieskierowanej problemu pokazano, że wyznaczenie wartości zarówno ''pi'', jak i ''w'', jest w ogólności problemem NP-trudnym.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Parallel processing subsystems with redundancy in a distributed environment

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważano problem podziału systemu rozproszonego na spójne podsystemy złożone z przynajmniej trzech jednostek, pozwalające na detekcję i skorygowanie pojedynczych błędów. Wykazano, że problem maksymalizacji liczby takich jednostek jest NP-trudny nawet dla dwuspójnych kubicznych topologii sieci. Podano też nowe algorytmy przybliżone.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chromatic scheduling of 1- and 2-processor uet tasks on dedicated machines with availability constraints.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozważono uogólnienie klasycznego szeregowania jednostkowych zadań jedno- i dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych. Przyjęty model pozwala na naturalne wprowadzenie wszystkich klasycznych kryteriów optymalizacyjnych dla harmonogramów. Zaproponowano algorytmy wielomianowe dla systemów rzadkich.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The circular chromatic index of some class 2 graphs

  Publikacja

  W artykule został wyznaczony cyrkularny indeks chromatyczny dla dwóch rodzin grafów klasy 2. Co więcej, podano nie trywialne oszacowania tego parametru dla snarków Isaacsa i Goldberga. Na koniec artykułu rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z cyrkularnym kolorowaniem krawędzi.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efficient list cost coloring of vertices and/or edges of some sparse graphs

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozważane jest kolorowanie wierzchołków i krawędzi grafów w modelach klasycznym, totalnym i pseudototalnym z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia w postaci list dostępnych kolorów. Proponujemy wielomianowy algorytm oparty na paradygmacie programowania dynamicznego dla grafów o strukturze drzewa. Wynik ten można uogólnić na grafy o liczbie cyklomatycznej ograniczonej z góry przez dowolnie wybraną stała.

 • Shared processor scheduling of multiprocessor jobs

  Publikacja

  We study a problem of shared processor scheduling of multiprocessor weighted jobs. Each job can be executed on its private processor and simultaneously on possibly many processors shared by all jobs. This simultaneous execution reduces their completion times due to the processing time overlap. Each of the m shared processors may charge a different fee but otherwise the processors are identical. The goal is to maximize the total...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cztery algorytmy, które wstrząsnęły światem. Część II: Od czasu wykładniczego do wielomianowego

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Odcinek ten poświęcony jest problemowi programowania liniowego oraz problemowi badania liczb pierwszych.

 • Cztery algorytmy które wstrząsnęły światem. Część I: Rys historyczny

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2018

  Opracowanie jest pierwszym fragmentem 3-częściowego szkicu popularnonaukowego poświęconego najważniejszym osiągnięciom w dziedzinie algorytmiki teoretycznej. Wprowadzono w w arkana złożoności obliczeniowej i sztuki programowania komputerów.

 • On Tradeoffs Between Width- and Fill-like Graph Parameters

  In this work we consider two two-criteria optimization problems: given an input graph, the goal is to find its interval (or chordal) supergraph that minimizes the number of edges and its clique number simultaneously. For the interval supergraph, the problem can be restated as simultaneous minimization of the path width pw(G) and the profile p(G) of the input graph G. We prove that for an arbitrary graph G and an integer t ∈ {1,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Clearing directed subgraphs by mobile agents

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Rok 2019

  We study several problems of clearing subgraphs by mobile agents in digraphs. The agents can move only along directed walks of a digraph and, depending on the variant, their initial positions may be pre-specified. In general, for a given subset S of vertices of a digraph D and a positive integer k, the objective is to determine whether there is a subgraph H=(V,A) of D such that (a) S is a subset of V, (b) H is the union of k directed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of minimum-length path decompositions

  Publikacja

  We consider a bi-criteria generalization of the pathwidth problem, where, for given integers k, l and a graph G, we ask whether there exists a path decomposition P of G such that the width of P is at most k and the number of bags in P, i.e., the length of P, is at most l. We provide a complete complexity classification of the problem in terms of k and l for general graphs. Contrary to the original pathwidth problem, which is fixed-parameter...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of zero-visibility cops and robber

  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Rok 2015

  We consider the zero-visibility cops & robber game restricted to trees. We produce a characterisation of trees of copnumber k and We consider the computational complexity of the zero-visibility Cops and Robber game. We present a heavily modified version of an already-existing algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and we show that the corresponding decision problem is NP-complete on a nontrivial...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w różnych sytuacjach. Alicja i Bogdan wśród ludożerców

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Wprowadzono do zagadnień złożoności czasowej i pamięciowej

 • Building a Nest by an Automaton

  Publikacja

  - Rok 2019

  A robot modeled as a deterministic finite automaton has to build a structure from material available to it. The robot navigates in the infinite oriented grid $Z x Z$. Some cells of the grid are full (contain a brick) and others are empty. The subgraph of the grid induced by full cells, called the {\em field}, is initially connected. The (Manhattan) distance between the farthest cells of the field is called its {\em span}. The robot...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Potyczki algorytmiczne, czyli Alicja i Bogdan w różnych sytuacjach. Alicja i Bogdan w krainie czarów

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2019

  Wprowadzono w zagadnienia NP-zupełności na przykładzie problemu Suma Podzbioru

 • Finding small-width connected path decompositions in polynomial time

  Publikacja

  A connected path decomposition of a simple graph $G$ is a path decomposition $(X_1,\ldots,X_l)$ such that the subgraph of $G$ induced by $X_1\cup\cdots\cup X_i$ is connected for each $i\in\{1,\ldots,l\}$. The connected pathwidth of $G$ is then the minimum width over all connected path decompositions of $G$. We prove that for each fixed $k$, the connected pathwidth of any input graph can be computed in polynomial-time. This answers...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cops, a fast robber and defensive domination on interval graphs

  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Rok 2019

  The game of Cops and ∞-fast Robber is played by two players, one controlling c cops, the other one robber. The players alternate in turns: all the cops move at once to distance at most one each, the robber moves along any cop-free path. Cops win by sharing a vertex with the robber, the robber by avoiding capture indefinitely. The game was proposed with bounded robber speed by Fomin et al. in “Pursuing a fast robber on a graph”,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Exploiting Multi-Interface Networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - Rok 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla dwóch problemów: aktywacji najtańszej spójnej podsieci spinającej oraz aktywacji ścieżki pomiędzy ustaloną parą węzłów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mixed graph edge coloring

  Publikacja

  - DISCRETE MATHEMATICS - Rok 2009

  W pracy rozważany jest problem kolorowania krawędzi grafu mieszanego, tj. grafu zawierającego zawiero skierowane, jak i nieskierowane krawędzie. Motywację do badań stanowią zagadnienia komunikacyjne z zakresu szeregowania zadań.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Connectivity in Multi-Interface Networks

  Publikacja

  - Rok 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla problemu najtańszej spójnej podsieci spinającej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A note on the strength and minimum color sum of bipartite graphs

  Publikacja

  Siłą grafu G nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą s, taką że istniej pokolorowanie grafu G, o minimalnej sumie przy użyciu kolorów {1,...,s}. W pracy pokazano, że w grafach dwudzielnych stopnia D zachodzi oszacowanie s <= ceil(D/2) + 1. Z obserwacji tej wynika algorytm wielomianowy do obliczania siły i sumy chromatycznej w grafach dwudzielnych stopnia co najwyżej 4.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • What Can Be Observed Locally? Round based models for quantum distributed computing

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy rozważono zagadnienie lokalności w kontekście informacji kwantowej w obliczeniach rozproszonych. Rozważono dwa kwantowe rozszerzenia modelu LOCAL Liniala, otrzymane poprzez: (1) inicjalizację systemu w kwantowym stanie splątanym, (2) zastosowanie kwantowych kanałów komunikacyjnych. Dla obydwu typów rozszerzeń zaproponowano przykłady problemów, których złożoność rundowa ulega redukcji w porównaniu do oryginalnego modelu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Exploiting multi-interface networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - Rok 2010

  Let G = (V,E) be a graph which models a set of wireless devices (nodes V) that can communicate by means of multiple radio interfaces, according to proximity and common interfaces (edges E). The problem of switching on (activating) the minimum cost set of interfaces at the nodes in order to guarantee the coverage of G was recently studied. A connection is covered (activated) when the endpoints of the corresponding edge share at...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Phutball is PSPACE-hard

  W pracy dowodzimy, że gra ''Phutball'' (Philosopher's Football) jest PSPACE-trudna.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of node blocking for dags

  Rozważamy następującą grę (pomiędzy dwoma graczami) kombinatoryczną o nazwie ''node blocking''. Dany jest graf skierowany. Każdy wierzchołek może być zajęty przez co najwyżej jeden token. Wyróżniamy dwa kolory tokenów, biały i czarny, każdy gracz może przemieszczać tylko własne tokeny. Gracze wykonują ruchy naprzemiennie. Ruch polega na wyborze dowolnego tokena własnego koloru i przesunięciu go na dowolnego niezajętego przez inny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Postępy algorytmiki i ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2010

  Publikacja prezentuje najważniejsze polskie i światowe postępy algorytmiki i ich wpływ na rozwój informatyki w Polsce. w szczególności omówiono takie zagadnienia jak badanie pierwszości liczb, programowanie liniowe, płaskie rysowanie grafów i szybkie mnożenie macierzy.

 • Zero-visibility cops and robber and the pathwidth of a graph

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION - Rok 2015

  We examine the zero-visibility cops and robber graph searching model, which differs from the classical cops and robber game in one way: the robber is invisible. We show that this model is not monotonic. We show that the zero-visibility copnumber of a graph is bounded above by its pathwidth and cannot be bounded below by any nontrivial function of the pathwidth. As well, we define a monotonic version of this game and show that the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Complexity of Zero-Visibility Cops and Robber

  Publikacja

  - Rok 2014

  In this work we deal with the computational complexity aspects of the zero-visibility Cops and Robber game. We provide an algorithm that computes the zero-visibility copnumber of a tree in linear time and show that the corresponding decision problem is NP-complete even for the class of starlike graphs.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Two-Rate Based Low-Complexity Variable Fractional-Delay FIR Filter Structures

  This paper considers two-rate based structures for variable fractional-delay (VFD) finite-length impulse response (FIR) filters. They are single-rate structures but derived through a two-rate approach. The basic structure considered hitherto utilizes a regular half-band (HB) linear-phase filter and the Farrow structure with linear-phase subfilters. Especially for wide-band specifications, this structure is computationally efficient...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Connected searching of weighted trees

  W pracy pokazano, że problem spójnego przeszukiwania drzew ważonych jest silnie NP-zupełny. Problem pozostaje trudnym dla drzew z jednym wierzchołkiem o stopniu większym niż 2. Ponadto, przedstawiony został wielomianowy optymalny algorytm dla klasy drzew z ograniczonym stopniem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An efficient algorithm for finding ideal schedules

  Publikacja

  - ACTA INFORMATICA - Rok 2012

  Podejmujemy problem szeregowania zadań jednostkowych z zadanymi czasamy przybycia i zależnościami kolejnościowymi. Uszeregowanie jest idealne jeśli jednocześnie minimalizuje maksymalny oraz średni czas zakończenia zadania. Podajemy przyklad pokazujący, że uszeregowania idealne nie istnieją dla relacji zależności zadań będącej drzewem, gdy dopuścimy możliwość wystąpienia przerwań. Z drugiej strony podajemy algorytm o złożoności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On minimum cost edge searching

  Publikacja

  We consider the problem of finding edge search strategies of minimum cost. The cost of a search strategy is the sum of searchers used in the clearing steps of the search. One of the natural questions is whether it is possible to find a search strategy that minimizes both the cost and the number of searchers used to clear a given graph G. We call such a strategy ideal. We prove, by an example, that ideal search strategies do not...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Three-fast-searchable graphs

  Publikacja

  - DISCRETE APPLIED MATHEMATICS - Rok 2013

  In the edge searching problem, searchers move from vertex to vertex in a graph to capture an invisible, fast intruder that may occupy either vertices or edges. Fast searching is a monotonic internal model in which, at every move, a new edge of the graph G must be guaranteed to be free of the intruder. That is, once all searchers are placed the graph G is cleared in exactly |E(G)| moves. Such a restriction obviously necessitates...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The complexity of bicriteria tree-depth

  Publikacja

  The tree-depth problem can be seen as finding an elimination tree of minimum height for a given input graph G. We introduce a bicriteria generalization in which additionally the width of the elimination tree needs to be bounded by some input integer b. We are interested in the case when G is the line graph of a tree, proving that the problem is NP-hard and obtaining a polynomial-time additive 2b-approximation algorithm. This particular...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Edge and Pair Queries-Random Graphs and Complexity

  Publikacja

  - ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS - Rok 2023

  We investigate two types of query games played on a graph, pair queries and edge queries. We concentrate on investigating the two associated graph parameters for binomial random graphs, and showing that determining any of the two parameters is NP-hard for bounded degree graphs.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Optymalne pokolorowania średnicowe dla wybranych klas grafów

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy opisano wybrane właściwości szczególnego przypadku radiowego kolorowania grafów, zwanego kolorowaniem średnicowym. Podano zasadę działania algorytmu optymalnego kolorowania średnicowego i oszacowania liczby średnicowej grafu w przypadku ogólnym oraz dla ścieżek i cykli. Korzystając z podanego algorytmu, znaleziono dokładne wartości liczby średnicowej dla ścieżek i cykli niewielkiej długości, co pozwoliło na obalenie wcześniej...

 • Complexity of weak acceptonic conditions in tree automata

  Publikacja

  - INFORMATION PROCESSING LETTERS - Rok 2002

  Rozważano złożoność problemu pustości dla automatów na drzewach ze słabymi warunkami akceptowalności. Rozważano także translacje pomiędzy słabymi i silnymi warunkami akceptowalności.

 • Sumacyjne kolorowanie grafów

  Publikacja

  - Rok 2002

  W tym rozdziale, oprócz szczegółowego zaprezentowania koncepcji sumy chroma-tycznej, jej własności oraz wyników z nią związanych, dokonano analizy zło-żoności problemu sumacyjnego kolorowania dla wybranych klas grafów, w szcze-gólności rozróżniono klasy grafów, dla których problem sumacyjnego kolorowa-nia można rozwiązać w czasie wielomianowym oraz przypadki NP-trudne.

 • Szeregowanie zadań sprzężonych metodą kolorowania grafów

  Publikacja

  - Automatyka / Automatics - Rok 2003

  Rozważono problem szeregowania zadań sprzężonych na pojedynczym procesorze w obecności ograniczeń kolejnościowych. Zidentyfikowano przypadki wielomianowe dla tego zagadnienia NP-trudnego.