Wyniki wyszukiwania dla: ETYKA ZAWODOWA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ETYKA ZAWODOWA

Filtry

wszystkich: 6

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Typ

 • Rok

 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry

Wyniki wyszukiwania dla: ETYKA ZAWODOWA

 • Kantowska filozofia moralnosci a współczesnie etyka zawodowa

  Publikacja
  N. Vasiljeviene, J. Kubka - 2005
  Zmiana dokonuwujaca sie w obrebie etyki zawodowej i organizacyjnej, a mianowicie fakt przekształcania się jej w etykę dyskursu, odsyła, poprzez operację uniwersalizacji do kantowskiej filozofii moralności: kantowski model legitymizacji moralności jest wskutek tego nader aktualny.
 • Posłannictwo a satysfakcja. Kilka słów o satysfakcji - głos młodych

  Publikacja
  Przedstawienie problematyki uzasadnionego dążenia do uzyskania satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej w tym przypadku zawodu architekta. Wiadomo, że zawód to trudny: obok siły przebicia, umiejętności twórczych, potrzeby stałego dokształcania się musi nieść z sobą świadomość postawy empatii wobec adresata swych poczynań podmiotu czyli konkretnego człowieka. Zawarto wypowiedzi absolwentów Wydziału Architektury Politechniki...
 • Etyka - komu to potrzebne?

  Publikacja
  E. Hope - 2010
  Autorka stawia tezę, że budowanie zasad etycznych każdego zawodu jest jednoczesnym budowaniem ram rzetelności i profesjonalizmu zawodowego, budowaniem ładu społecznego. Zawód specjalisty PR szczególnie takich ram wymaga, ponieważ jego wykonywanie wiąże się z wpływaniem na różne sfery życia społecznego: reputację i wizerunek organizacji, jej pracowników, na kształt mediów i społeczeństwo. Przywołane w artykule dwie najnowsze koncepcje...
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji w zarządzaniu zespołami pracowników

  Publikacja
  E. Hope - 2017
  Rozdział w monografii wskazuje na aspekty CSR w zarządzaniu pracownikami - takimi jak realizacja idei wolontariatu pracowniczego, wprowadzanie i realizacja programów etycznych lub kodeksów etyki zawodowej, postępowanie wobec tzw whistleblowerów i ich rola w odpowiedzialnym funkcjonowaniu organizacji.
 • Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów: Wybór przepisów

  Publikacja
  Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpowiedzialności zawodowej, przybliżenia jej podstaw prawnych oraz opisania postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi. Specyfiką tego typu postępowań jest odpowiadanie...
 • Kategoria "profesjonalizmu" w opinii studentów zarządzania

  W artykule podjęto próbę scharakteryzowania sposobu, w jaki studenci definiują pojęcie profesjonalizmu i określenia cech, które uznają za charakterystyczne dla osób które można określić mianem profesjonalistów. Materiał empiryczny pozyskano metodą sondażową, w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród studentów studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. Wśród wniosków z badania, podkreślić należy przede wszystkim wysoką świadomość...
  • Pełny tekst w portalu