Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa dynamika - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa dynamika

Wyniki wyszukiwania dla: kwantowa dynamika

 • Dynamika kwantowa

  Kursy Online
  • K. Wiciak-Pawłowska
  • J. Franz
  • B. Mielewska
  • M. Franz

  Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.

 • Dynamika kwantowa - 2022

  Kursy Online
  • K. Wiciak-Pawłowska
  • J. Franz

  Kurs do przedmiotu "Dynamika kwantowa", zawiera materiały do wykładu.

 • Mechanika Kwantowa - Kopia

  Kursy Online
  • M. Czachor

  Mechanika kwantowa, 5 semestr fizyki technicznej

 • Mechanika Kwantowa II

  Kursy Online
  • P. Możejko

 • Fizyka Kwantowa dla Inżyniera Open Access

  Kursy Online
  • K. Wrzask

  Kurs Fizyka Kwantowa jest propozycją Open Access. Na kurs można się zapisać samodzielnie.

 • Mechanika kwantowa 2022/2023

  Kursy Online
  • S. Winczewski

  Mechanika kwantowa, kierunek: Nanotechnologia, I stopień, semestr 5

 • Mechanika kwantowa 2023/2024

  Kursy Online
  • A. Ducka
  • S. Winczewski

  Mechanika kwantowa, kierunek: Nanotechnologia, I stopień, semestr 5

 • Obliczenia Kwantowe

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Giaro

  Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

 • Dynamika morza

  Kursy Online
  • W. Magda

  Kurs realizowany zgodnie z programem studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (WIJiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   II stopnia - magisterskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo wodne i morskie

 • Mechanika, Ć, MiBM, sem. 02, letni 22/23, (PG_00055374), gr. 1, 2

  Kursy Online
  • W. Macek
  • N. Stawicka-Morawska

  Spis treści: 1) Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił 2) Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił 3) Płaski dowolny układ sił 4) Przestrzenny dowolny układ sił 5) Tarcie 6) Środek ciężkości i geometria mas 7) Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych 8) Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy 9) Kinematyka ruchu płaskiego 10) Ruch złożony bryły 11) Dynamika punktu materialnego...

 • Modelowanie Matematyczne i Numeryczne, W, MiBM IIst, sem. 01, letni 2022/23(00057370)

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński

  Podstawy modelowania układów mechatronicznych: Modele elementów układów mechatronicznych; Modelowanie układów drgających: Drgania swobodne i wymuszone układów o 1 stopniu swobody. Modelowanie układów wielomasowych. Drgania układów o skończonej liczbie stopni swobody; Modelowanie dyskretne układów stacjonarnych i niestacjonarnych: Podstawy metody elementów skończonych. Liniowe układy stacjonarne. Układy o zmiennej konfiguracji....

 • Obliczenia Kwantowe 2022

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Giaro
  • M. Małafiejski

  Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

 • Obliczenia Kwantowe 2023

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Giaro

  Informatyka, stopien II, sem. II, studia stacjonarne

 • Mechanika Kwantowa II 2022/2023

  Kursy Online
  • P. Możejko

 • Mechanika (PG_00060473), Ć, Mechatronika, sem. 02, letni 2023/24, gr. C2, C3

  Kursy Online
  • W. Macek

  Spis treści prezentowanych na kursie   Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił Płaski dowolny układ sił Przestrzenny dowolny układ sił Tarcie Środek ciężkości i geometria mas Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy Kinematyka ruchu płaskiego Ruch złożony bryły Dynamika punktu materialnego w...

 • Mechanika (PG_00061190), Ć, MiBM, sem. 02, letni 2023/24, gr. C1

  Kursy Online
  • W. Macek

  Spis treści prezentowanych na kursie   Wprowadzenie, aksjomaty statyki, układy sił Płaski i przestrzenny zbieżny układ sił Płaski dowolny układ sił Przestrzenny dowolny układ sił Tarcie Środek ciężkości i geometria mas Kinematyka punktu we współrzędnych kartezjańskich, biegunowych Kinematyka bryły sztywnej – ruch postępowy, ruch obrotowy Kinematyka ruchu płaskiego Ruch złożony bryły Dynamika punktu materialnego w...

 • DYNAMIKA OBRABIAREK I PROCESÓW OBRÓBKOWYCH, W, MTR Ist, sem. 06, letni 2022/23(00005424)

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński

  Wstęp: Drgania swobodne. Drgania wymuszone. Drgania samowzbudne. Metody modelowania dynamiki obrabiarek i procesów obróbkowych: Metoda sztywnych elementów skończonych. Mieszana metoda elementów skończonych. Układy stacjonarne i o zmiennej w czasie konfiguracji. Dynamika napędu głównego obrabiarki: Stany ustalone i nieustalone. Drgania giętne, skrętne i giętno-skrętne. Dynamika układu nośnego obrabiarki: Sztywne i podatne struktury...

 • Dynamika obrabiarek i procesów obróbkowych,W,MTR,Ist,sem.06,lato,2023/24 (PG_00056114)

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński

  Wstęp: Drgania swobodne. Drgania wymuszone. Drgania samowzbudne. Metody modelowania dynamiki obrabiarek i procesów obróbkowych: Metoda sztywnych elementów skończonych. Mieszana metoda elementów skończonych. Układy stacjonarne i o zmiennej w czasie konfiguracji. Dynamika napędu głównego obrabiarki: Stany ustalone i nieustalone. Drgania giętne, skrętne i giętno-skrętne. Dynamika układu nośnego obrabiarki: Sztywne i podatne struktury...

 • Dynamika Budowli (2022/2023)

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • B. Meronk
  • M. Rucka
  • T. Ferenc
  • A. Sabik
  • A. Kuryłowicz-Cudowska
  • B. Sobczyk
  • A. Ścięgaj
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  Kurs przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr, rok. akad. 2022/23.

 • Dynamika Budowli (2023/2024)

  Kursy Online
  • B. Meronk
  • M. Rucka
  • T. Ferenc
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski
  • Ł. Pachocki

  Kurs przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr, rok. akad. 2023/24.

 • Dynamika Budowli Niestacjonarne 2021/2022

  Kursy Online
  • T. Wiczenbach
  • B. Meronk
  • M. Rucka
  • T. Ferenc
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • D. Bruski

  Przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo w trybie zaocznym.

 • Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2023/2024 ( sem. 1)

  Kursy Online
  • P. Dymarski
  • E. Ciba

  Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2023/2024 ( sem. 1)

 • Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2021/2022 (sem. 1)

  Kursy Online
  • P. Dymarski

  Materiały do wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Dynamika środowiska morskiego (PG_00057289))", studia NS

 • Mechanika II, C, MiBM, sem.03, zimowy 22/23, niestacjonarne (PG_00055206)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i prawami dynamiki, nauczenie rozwiązywania zadań praktycznych z dynamiki punktów materialnych, zapoznanie studentów ze sposobami wyznaczania pędu i krętu brył, reakcji dynamicznych podpór wirującej bryły, nauczenie rozwiązywania zadań praktycznych z zakresu dynamiki bryły w ruchu płaskim.

 • Drgania mechaniczne. Dynamika konstrukcji kosmicznych i satelitarnych

  Kursy Online
  • A. Dąbrowski
  • M. Mazur

  Przegląd zagadnień związanych z drganiami mechanicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tematyki konstrukcji kosmicznych.

 • Podstawy Statyki i Dynamiki Konstrukcji

  Kursy Online
  • M. K. Jasina
  • T. Pastuszak

  Pojęcia podstawowe, algebra wektorów, główne zasady statyki, redukcja i równowaga ogólnego układu sił. Układ sił zbieżnych, układ sił równoległych, środki ciężkości, płaski układ sił. Statyka układów materialnych: stopnie swobody i siły wewnętrzne, klasyczne założenia mechaniki budowli, klasyfikacja układów konstrukcyjnych, rodzaje oddziaływań, statyczna wyznaczalność i budowa kinematyczna płaskich układów prętowych. Reakcje i...

 • Mechanika ciała stałego i płynów II W, Inż. Materiałowa, sem4, lato 22/23 (PG_00039796)

  Kursy Online
  • K. Lipiński
  • M. Banaszek

  Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawowymi prawami kinematyki i dynamiki ciała stałego i mechaniki płynów oraz kształci umiejętności rozwiązywania zadań praktycznych, w zakresie zagadnień dynamiki ciała stałego i mechaniki płynów

 • Układy Wieloczłonowe - Wykład, sem.02, zima 22/23 (PG:00057034)

  Kursy Online
  • K. Lipiński

  Na wykładzie poruszane są kwestie dynamiki układów brył połączonych przy pomocy węzłów (par kinematycznych). Istotą zagadnienia jest występowanie dużych przemieszczeń i dużych obrotów brył. Prowadzi to do pojawienia się nieliniowości. Dodatkowym utrudnieniem jest pojawienie się przestrzennego ruchu brył, oraz konieczność radzenia sobie z bardzo rozbudowanymi układami elementów. Poszukiwany jest uniwersalny algorytm działań prowadzących...

 • Mechanika ciała stałego i płynów II, W, Inż. Materiałowa, sem4, lato 21/22 (PG_00039796)

  Kursy Online
  • K. Lipiński
  • M. Banaszek

  Zapoznanie studentów z podstawowymi prawami kinematyki i dynamiki ciała stałego i mechaniki płynóworaz ukształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań praktycznych, w zakresie zagadnień dynamiki ciałastałego i mechaniki płynów

 • Modelowanie matematyczne i numeryczne, PG_00057440

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi modelowania matematycznego i numerycznego. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione następujące elementy wiedzy:   1. Zakres tematyczny. Pojęcia podstawowe. Zagadnienia dynamiki maszyn i systemów mechatronicznych   2. Modele elementów układów mechatronicznych   3. Modelowanie układów wielomasowych   4. Metoda elementów skończonych zagadnienia przestrzenne   5....

 • Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2022/2023 ( sem. 1)

  Kursy Online
  • P. Dymarski

  Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., niestac., L2022/2023 ( sem. 1) Materiały wykładowe, instrukcje do laborek, wyniki laborek

 • Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2022/2023 ( sem. 1)

  Kursy Online
  • P. Dymarski

  Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2022/2023 ( sem. 1) Materiały wykładowe, Instrukcje do laborek, wyniki laborek

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Wyrzuć to!

  Kursy Online
  • B. Wikieł
  • M. S. Łapiński

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami. Opis kursu: Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów. W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego....

 • Dynamika środowiska morskiego - Oce, II st., stac., L2021/2022 ( sem. 1)

  Kursy Online
  • P. Dymarski

  Materiały do wykładu oraz ćwiczeń lab. z Dynamiki środowiska morskiego

 • Mechanika, C, IMM, sem.02, letni 23/24, stacjonarne (PG_00055738)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Nauczenie podstaw mechaniki ciała stałego w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki

 • Mechanika, C/L, Mechatronika, sem.02, letni 23/24, stacjonarne (PG_00060473)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Nauczenie podstaw mechaniki ciała stałego w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki

 • Mechanika ogólna, L, BMiO, sem.02, letni 23/24, niestacjonarne (PG_00060452)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Nauczenie podstaw mechaniki ciała stałego w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki

 • Mechanika, C/L, MiBM, sem.02, letni 23/24, stacjonarne (PG_00061190

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Nauczenie podstaw mechaniki ciała stałego w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki

 • SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS (2024)

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  The course is devoted towards lectures assocuated with the novel issues of machine and structures dynamics.  The following lectures will be given during the SPMD course: - introduction to selected problems of machine dynamics, - definition of the machine and structure working environment, - internal and external loads on machines and structures, - dynamics of machines and structures, - strength of machines and structures, - special...

 • Structural Dynamics - 2022/2023

  Kursy Online
  • B. Meronk
  • T. Ferenc

  przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia kierunku Civil Engineering

 • Structural Dynamics 2023/2024

  Kursy Online
  • B. Meronk
  • T. Ferenc

  przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia kierunku Civil Engineering

 • Selected Problems of Machine Dynamics

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Metody obliczeniowe w dynamice maszyn, W+P, Mechatronika/Mgr, sem.1, lato 21/22, (PG_00057022),

  Kursy Online

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami dynamiki maszyn i mechanizmów. 

 • Mechanika analityczna, C, sem. 01, letni 23/24, stacjonarne, II stopień (PG_00057017)

  Kursy Online
  • G. Banaszek

  Zapoznanie z podstawowymi zasadami mechaniki analitycznej w rozwiązywaniu problemów i zagadnień z zakresu statyki, kinematyki I dynamiki.

 • Mechanika analityczna, lato 2021/22, PG_00050046

  Kursy Online
  • K. Lipiński

  Opis położenia, prędkości i przyspieszenia punktu oraz bryły i układu brył w ruchu dowolnym. Drgania własne i wymuszone układów o 1 i o wielu stopniach swobody. Więzy i ich reakcje, równania więzów. Współrzędne uogólnione. Przemieszczenia przygotowane. Zasada prac przygotowanych. Siły uogólnione. Ogólne równanie dynamiki analitycznej. Zasady mechaniki analitycznej do opisu dynamiki układu punktów i brył w układach z więzami....

 • Selected Problems of Machine Dynamics II

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Selected Problems of Machine Dynamics - advances

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • Selected Problems of Machine Dynamics - advances

  Kursy Online
  • M. K. Gerigk

  The following set of lectures is performed: 1. LECTURE No.1 - INTRODUCTION TO SELECTED PROBLEMS OF MACHINE DYNAMICS. STRUCTURES and MACHINES 2. LECTURE No.2 - ENVIRONMENT, LOADS ON STRUCTURES and MACHINES 3. LECTURE No.3 - DYNAMICS of STRUCTURES and MACHINES 4. LECTURE No.4 - STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES 5. LECTURE No.5 - SPECIAL PROBLEMS ASSOCIATED with DYNAMICS and STRENGTH of STRUCTURES and MACHINES

 • System identification

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • System identification - new

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.