Wyniki wyszukiwania dla: APLIKACJE ROZPROSZONE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: APLIKACJE ROZPROSZONE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: APLIKACJE ROZPROSZONE

 • Aplikacje rozproszone jako bazowe usługi w inteligentnej przestrzeni obliczeniowej

  Zaprezentowano rozwój trendów w przetwarzaniu rozproszonym i ich wpływ na tworzenie nowego typu systemów przetwarzania informacji. Ten rodzaj systemów jest w sposób naturany zintegrowany ze środwiskiem, gdzie znajduje się użytkownik. Przedyskutowano sposób implementacji odpowiednich metod na bazie architekury SOA. Przedstawiono projekt inteligentnej ściany jako przykład tego rodzaju aplikacji.

 • Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej

  W artykule przedstawiono możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej. Temat ten jest jednym z przykładowych rozwiązań problemu, który stoi dzisiaj przed operatorem systemu przesyłowego oraz przed operatorami systemów dystrybucyjnych, a związany jest z prognozowanym dużym nasyceniem energetyką wiatrową w najbliższych latach.

 • Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej

  Publikacja

  W referacie przedstawiono możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej. Temat ten jest jednym z przykładowych rozwiązań problemu, który stoi dzisiaj przed operatorami systemów dystrybucyjnych, a związany jest z prognozowanym dużym nasyceniem energetyką wiatrową w najbliższych latach.

 • Sieciowe systemy przetwarzania rozproszonego typu GRID – rozwiązania systemowe oraz przykłady aplikacyjne

  Publikacja

  - Rok 2014

  Zaprezentowano możliwości wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów Internautów w globalnej sieci www. Pokazano paradygmaty internetowego przetwarzania rozproszonego typu grid computing oraz volunteer computing. Zwrócono uwagę na istotność tego typu przetwarzania w rozwiązywaniu zagadnień wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Pokazano reprezentatywne przykłady rozwiązań systemowych tego...

 • Rozproszone łamanie szyfrów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano podstawowe techniki łamania szyfrów symetrycznych i asymetrycznych o stosunkowo niewielkiej długości kluczy. Przedstawiono ogólną charakterystykę metod łamania szyfrów. Ilustracją tych metod jest zaprezentowana aplikacja służąca do łamania haseł lub badania odporności haseł na odgadnięcie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszone kolorowanie grafów

  W pracy zaprezentowano nowy rozproszony algorytm kolorowania grafów. Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że daje on lepsze wyniki niż znany wcześniej algorytm trywialny.

 • Rozproszone kolorowanie grafów

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy rozważany jest rozproszony model obliczeń, w którym struktura systemu jest reprezentowana przez graf bezpośrednich połączeń komunikacyjnych. W tym modelu podajemy nowe, rozproszone algorytmy kolorowania grafów wraz z dokładną analizą teoretyczną i wynikami eksperymentów obliczeniowych.

 • Rozproszona aplikacja do śledzenia komputerów w systemie po ich przemieszczeniu oraz do monitorowania wykorzystania komputerów

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano propozycję aplikacji internetowej pozwalającej na zdalne śledzenie lokalizacji jak również wykorzystania zasobów komputerów takich jak: zużycie procesora czy pamięci dyskowej. Przedstawiono dwa warianty aplikacji: uruchamianej jako niezależna aplikacja, bądź jako aplikacja działająca w przeglądarce internetowej. Proponowane rozwiązanie zwiększy możliwość odszukania komputerów po kradzieży jak również pozwoli na sporządzenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aplikacje

 • Rozproszone przechowywanie zapasowych kopii danych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Pokazano metodę wykorzystania systemu przetwarzania rozproszonego do zabezpieczenia instytucji przed skutkami ataku hakerskiego połączonego ze zniszczeniem bazy danych tej instytucji. Metoda ta polega na wplataniu pakietów danych do materiałów audio-video ściąganych przez internautów korzystających z serwisów filmowych Video-on-Demand i przechowywaniu danych w rozproszeniu na setki lub nawet tysiące komputerów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aplikacje i środowiska kontekstowe: Aplikacje internetowe na platformie Eclipse

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono problematykę tworzenia aplikacji internetowych na platformie Eclipse. Został omówiony standard OSGi, który jest podstawą działania i implementacji Eclipse oraz aspekty OSGi związane z komunikacją internetową. Przedstawiono istniejace frameworki w środowisku Eclipse, które umożliwiają rozwój aplikacji internetowych. Głównymi kierunkami rozwoju frameworków są: IDE do wytwarzania aplikacji oraz integracja platformy Eclipse...

 • Rozproszony system spektroskopii impedancyjnej

  W artykule przedstawiono rozproszony system pomiarowy spektroskopii impedancyjnej przeznaczony do badania i monitorowania obiektów technicznych bezpośrednio w terenie. Omówiono architekturę systemu, skupiając się na doborze i organizacji części komunikacyjnej na bazie bezprzewodowego standardu ZigBee. Przedstawiono wyniki testów części komunikacyjnej systemu, w szczególności badanie zasięgu w typowych warunkach eksploatacji.

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2017

  Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszona dostawa usług systemowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powodują zapotrzebowanie na rozproszone dostarczanie usług regulacyjnych. W tym celu poszukuje się możliwości wykorzystania zdolności do działań regulacyjnych: rozproszonych wytwórców, odbiorców, prosumentów lub układów wykorzystujących zasobniki energii. Za najważniejsze próby, omówione w referacie, należy uznać: - rozwiązania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie rozproszone układami zasilania bezprzerwowegopracującymi równolegle

  Publikacja

  - Rok 2007

  W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy...

 • Skojarzone układy rozproszone zasilane paliwem gazowym.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Omówiono znaczenie stosowania w energetyce i ciepłownictwie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej. Przedstawiono pojęcie generacji rozproszonej oraz wskazano typowe przykłady technologii stosowanych w źródłach rozproszonych. Podano główne przyczyny zainteresowania nimi i rozwoju tych technologii. Scharakteryzowano, ostatnio zrealizowane w krajowym ciepłownictwie, wybrane przykłady zastosowań skojarzonych źródeł rozproszonych,...

 • Obliczenia rozproszone w syntezie obrazów parametrycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł prezentuje rozproszony system przetwarzania danych dla potrzeb syntezy obrazów parametrycznych. Zastosowano w tym celu metodę Compute Server.

 • Wybrane technologie genetyczne generacji rozproszonej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wybrane współczesne technologie i układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła należące do generacji rozproszonej. Omówiono układy bloków silnikowych, turbinowych oraz ogniw paliwowych. Przedstawiono podstawowe parametry tych układów.

 • Rozproszone elektrociepłownie gazowe w woj. pomorskim. Cz. I

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono ideę skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej oraz generacji rozproszonej.

 • Rozproszone elektrociepłownie gazowe w woj. pomorskim. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2004

  Scharakteryzowano nowo zrealizowane elektrociepłownie gazowe na terenie woj. pomorskiego.

 • Źródła generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł "pozasystemowych" (ang. non-utility genera-tion - NUG) jest wynikiem głębokich przemian w sferach techno-logii, organizacji i finansowania, zarządzania i nowego spojrzenia na ochronę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rozproszony system zdalnego nadzoru urządzeń telekomunikacyjnych

  W artykule przedstawiono rozproszony system nadzoru przygotowany w firmie DGT do zarządzania uszkodzeniami urządzeń pracujących w ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej. Opracowany od podstaw system wykorzystuje infrastrukturę i mechanizmy komunikacyjne sieci Intranet, pozwala na ciągły nadzór do kilkuset obiektów obejmujących łącznie kilkadziesiąt tysięcy nadzorowanych urządzeń (elementów składowych central i obiektów współpracujących)...

 • Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2009

  Technologie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej postrzegane są jako istotny kierunek rozwoju współczesnych systemów energetycznych. Ich wprowadzanie często ma związek z tendencją wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozwój źródeł rozproszonych oznacza także wytwarzanie energii w pobliżu odbiorców. Wprowadzanie technologii rozproszonych poza korzyściami, powoduje także pojawienie się nowych problemów i wyzwań dla...

 • Aplikacje i usługi a technologie sieciowe

  Publikacja

  Obserwując tempo rozwoju technologii sieciowych oraz usług i aplikacji stajemy przed ogromnym dylematem jak wykorzystać istniejące możliwości by modernizować wybrane usługi i aplikacje zgodnie z ciągle zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Bardzo często sygnalizowane nowe technologie czy aplikacje mają jednak czysto charakter biznesowy podporządkowany prawom marketingu i nie wnoszą wielu istotnych zmian. Dlatego jest ważne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tworzenie aplikacji użytkowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W ramach projektu Mayday zbudowano zestaw aplikacji pilotażowych dotyczących wykrywania zdarzeń i obiektów, rozpoznawania plagiatów w dokumentach cyfrowych i wspomagania analizy chorób na podstawie nagrań endoskopowych. Przedstawiono głównych udziałowców mających istotny wpływ na realizowane aplikacje, charakteryzowano środowisko zarządzania i wykonania tych aplikacji. Każda z opracowanych aplikacji rożni się typem strumieni danych...

 • Współpraca aplikacji użytkowych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje podstawowe problemy współpracy aplikacji w architekturze wielowarstwowej. Przedstawiono podstawowe elementy protokołu SOAP, który w połączeniu z językiem XML wydaje się rozwiązywać spotykane wcześniej trudności.

 • Rozproszone systemy teleinformatyczne: inteligencja, autonomia, racjonalność i bezpieczeństwo kooperacji

  Wzrostowi inteligencji i autonomii podmiotów komunikacji systemów teleinformatycznych towarzyszy rozszerzanie paradygmatu analizy i projektowania w stronę podmiotów indywidualnie racjonalnych (egoistycznych). Wymaga to zastosowania metod teorii gier niekooperatywnych. W referacie pokazano przykłady zachowań egoistycznych określonych jako "wymuszanie pierwszeństwa" i "fałszywe tablice" odpowiednio w środowisku wireless multihoming...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszony system wyznaczania trajektorii poruszających się obiektów

  W pracy rozważa się problem śledzenia trajektorii poruszających się obiektów przy użyciu rozproszonego systemu śledzenia. W systemie takim trajektoria poruszającego się obiektu jest wyznaczana przez grupę lokalnych estymatorów. Każdy z tych estymatorów korzysta z filtru Kalmana i danych z pojedynczego źródła w celu określenia trajektorii obiektu. Wyznaczone trajektorie są następnie przesyłane do systemu centralnego, gdzie następuje...

 • kogeneracja systemowa i rozproszona - bezpieczeństwo rynku energii

  Publikacja

  Przedstawiono syntezę rozwiązań kogeneracji systemowej i rozproszonej w aspekcie bezpieczeństwa rynku energii.

 • Sieć rozproszona. Zachowanie sprawności infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej

  Publikacja

  Problemy związane z realizacja infrastruktury na obszarach o niskiej intensywności użytkowania. Nadrzędność zachowania akc eptowalnych warunków eksploatacji

 • Emisyjność elektromagnetyczna przekształtników energoelektronicznych z modulacją rozproszoną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Jednym z niepożądanych efektów ubocznych intensywnego rozwoju układów energoelektronicznych jest ich znaczna emisyjność elektromagnetyczna w zakresie zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Istnieje wiele metod ograniczania emisyjności tych układów, jednak ich skuteczność nie zawsze jest wystarczająca do spełnienia wymagań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczna. W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów skuteczności ograniczania...

 • Platforma i aplikacje przetwarzania strumieni danych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Przedstawiono uogólniony schemat uzgadniania wymagań dotyczących bezpieczeństwa publicznego i na tej podstawie zaprezentowano koncepcję platformy KASKADA przeznaczonej do analizy strumieni multimedialnych. Opisano metodę wytwarzania i testowania takiej platformy oraz różne możliwości jej wykorzystania. Podano przykłady aplikacji zrealizowanych i wykonywanych na tej platformie.

 • Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Monografia podsumowuje prace aplikacyjne nad programami dedykowanymi dla kształcenia geodetów i kartografów na poziomie studiów wyższych. Autorzy prezentują możliwości włączenia w tok dydaktyczny programu do obliczeń fotogrametrycznych na zdjęciach metrycznych oraz analiz matematycznych na zdjęciach wykorzystywanych w pracach teledetekcyjnych. Czytelnik otrzymuje zasadnicze informacje o możliwościach oprogramowania a dla użytkowników...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aplikacja wspomagania badań medycznych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opisano przeznaczenie i konstrukcję aplikacji wspomagania badań medycznych WBM. Przedstawiono układ komponentów i modułów składowych w modelu warstwowym. Scharakteryzowano proces wytwarzania aplikacji. Opisano utworzoną architekturę sprzętową niezbędną do prawidłowej realizacji funkcjonalności aplikacji WBM.

 • Efektywność ekonomiczna aplikacji interaktywnych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarysowano problematykę wykorzystania aplikacji interaktywnychw obsłudze procesów monitorowania i zarządzania. Skoncentrowano sięna aplikacjach o cechach rozwojowych w zakresie realizowanych scenariuszy zachowań reaktywnych. Zasugerowano przejście jakościowe z paradygmatu realizacji modyfikowalnych scenariuszy zachowań w domenę sztucznej inteligencji. Rozważono i porównano, pod względem zarówno kosztowym oraz efektywnościowym,...

 • Integracyjna metoda konstruowania aplikacji

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zaproponowano metodę wytwarzania oprogramowania IMAC, która może stanowić pewien przełom w inżynierii oprogramowania na miarę jaką stanowiło wprowadzenie języków obiektowych zwłaszcza dla aplikacji rozproszonych do zastosowań biznesowych. W metodzie tej proponuje się ścisłe powiązanie analizy, projektu i implementacji w jednym, spójnym środowisku graficznym i stosowanie wspólnego języka modelowania i implementacji IML. Głównym...

 • Metodologia wytwarzania aplikacji WWW.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono opis metodologii wytwarzania aplikacji WWW bazujących na technologii J2EE, zaprezentowano fazy wytwarzania oprogramowania, wykorzystanie analizy i projektowania obiektowego oraz wzorce projektowe, jak również dokonano porównania narzędzi wspomagających wytwarzanie i wdrożenie aplikacji WWW.

 • Modele bezpieczeństwa aplikacji rozproszonych

  Przedstawiono charakterystykę aplikacji rozproszonych, typowych zagrożeń oraz mechanizmów zabezpieczających. Wskazano zasady bezpieczeństwa wykorzystywane w systemach wielowarstwowych. Wprowadzono nowe modele bezpieczeństwa i pokazano kierunki ich integracji.

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

 • Rozproszone, skojarzone układy gazowo-parowe w krajowej energetyce i ciepłownictwie

  Publikacja

  - Rok 2003

  Scharakteryzowano układy technologiczne kilku wybranych elektrociepłowni zasilanych różnorodnym paliwem gazowym.

 • Rozproszone, skojarzone układy gazowo-parowe w krajowej energetyce i ciepłownictwie

  Przedstawiono i scharakteryzowano ostatnio zrealizowane w krajowej energetyce wybrane przykłady układów gazowo-parowych realizujących skojarzoną gospodarkę cieplno-elektryczną.

 • Rozproszony system akwizycji, prezentacji i analizy informacji przestrzennej

  W artykule przedstawiono skalowalny system prezentacji danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji Open Geospatial Consortium (OGC). System został zaimplementowany w technologii .NET i pracuje w środowisku rozproszonym w oparciu o Web Service. Aplikacja zrealizowana jest w formie apletu .NET, dzięki czemu można ją w prosty sposób osadzić w dokumencie HTML i umieścić na serwerze...

 • Szacowanie maksymalnej mocy generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

  Publikacja

  - Rok 2014

  W monografii przedstawiono metodykę szacowania maksymalnej mocy zainstalowanej, tzw. generacji rozproszonej. Metodyka ta umożliwia określenie wartości maksymalnej mocy możliwej do przyłączenia w danym miejscu (miejscach) systemu elektroenergetycznego w źródłach generacji rozproszonej, a ponadto pozwala na ocenę wariantów przyłączenia. W metodyce wykorzystuje się funkcję celu, która uwzględnia wymagania wobec źródeł energii elektrycznej...

 • Rozproszony system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów Sterowania.

  W artykule przedstawiono system wieloagentowy wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania sterami strumieniowymi. Zaimplementowany system składa się z czterech niezależnych programów komputerowych (agentów), które poprzez realizację unikalnych algorytmów oraz wzajemną komunikację dobierają odpowiednią strukturę i elementy układu sterowania oraz po przeprowadzeniu badań symulacyjnych dokonują oceny jakości otrzymanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane metody zastosowania inteligencji rozproszonej w projektowaniu architektonicznym

  Publikacja

  - Rok 2018

  Wraz z rozwojem oraz popularyzacją narzędzi komputacyjnych wykorzystywanych w praktyce architektonicznej, projektanci opierają swoją pracę o algorytmy wcześniej odległe od swojej dziedziny. Specyfika projektowania architektonicznego, w której często możliwe jest wiele różnorodnych rozwiązań spełniających określone warunki, lub ocena efektu jest czysto subiektywna, a natomiast zdefiniowanie algorytmu opisującego problem niezwykle...

 • Wpływ generacji ''rozproszonej'' na planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono rozwój technologii generacji ''rozproszonej'': ich komercjalizację i pozatechnologiczne przyczyny upowszechniania.Omówiono metody planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej działające na zaagregowanych zbiorach danych i ewolucja metod planowania rozwoju sieci w kierunku metod sprzęgniętych z bazami danych przedsiębiorstwa energetycznego

 • Nowe aplikacje technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej

  W pracy przedstawiono doświadczenia pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odnoszące sie do nowych zastosowań metody hydrofitowej w zagospodarowaniu ścieków i osadów ściekowych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące obiektów hydrofitowych: (I) lokalnych przeznaczonych do biologicznego oczyszczania ścieków (pochodzących od 15 do 750 mieszkańców) znajdujących się w Darżlubiu, Wieszynie,...

 • Aplikacje informacyjne w kontroli finansowej w przedsiębiorstwie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem rozprawy jest prezentacja możliwości komputerowego wspomagania kontroli finansowej w przedsiębiorstwie. Temu celowi podporządkowano jej zakres, w ramach którego dokonano: prezentacji historii i definicji pojęć związanych z kontrolą i systemem, omówiono rolę aplikacji informacyjnych w kontroli finansowej, podsumowano stan wiedzy odnośnie przedmiotu badania. Wykonano analizę metodologiczną modelowania opisowego i sformułowano...

 • Zarządzanie sekcją krytyczną w rozproszonym środowisku

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozdział przedstawia metody zarządzania sekcją krytyczną w rozproszonym środowisku. W pracy zostały przedstawione algorytmy zakładania, wchodzenia do i utrzymywania sekcji krytycznej w środowisku gdzie wiele rozproszonych i~niezależnych elementów może korzystać z tych samych zasobów. Wszystkie algorytmy są oparte na zasadzie działania w sposób zdecentralizowany, tak aby uniezależnić środowisko od awarii jednego z elementów. Przedstawiona...