Wyniki wyszukiwania dla: DEKARBONYLACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DEKARBONYLACJA

Wyniki wyszukiwania dla: DEKARBONYLACJA

 • Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Istotne znaczenie w regulacji parametrów wody przygotowane na potrzeby warzelni ma metoda dekarbonizacji jonitowej przy zastosowaniu słabo kwaśnego karionitu. Stosując ją uzyskuje się częściowe odsolenie wody surowej, redukcję twardości węglanowej oraz zasadowości "m". W konsekwencji otrzymuje się wymaganą alkaliczność resztkową, która jest związana z zawartością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu (a także sodu). Usunięcie...

 • Synthesis and reactivity of O-acyl selenophosphates.

  Publikacja

  Mieszane bezwodniki kwasów monoselenofosforowych >P(Se)O-C(O)- w zależności od podstawników na atomie fosforu oraz karbonylowym atomie węgla izomeryzują do układów Se-mostkowych >P(O)Se-(O)C- oraz ulegają dekarboksylacji (dekarbonylacji i dekarboksylacji) do estrów Se-alkilowych >P(O)Se-. W eksperymantach krzyżowych następuje wzajemna wymiana grup acylowych pomiędzy cząsteczkami bezwodników.