Wyniki wyszukiwania dla: INTERDYSCYPLINARITY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTERDYSCYPLINARITY

Wyniki wyszukiwania dla: INTERDYSCYPLINARITY

 • Interdisciplinarity as a methodological challenge

  Skala i zakres zjawiska interdyscyplinarności we wszystkich jego funkcjach i przejawach jest jednym z głównych czynników reorientacji świadomości metodologicznej współczesnej nauki. W artykule dany przegląd złożonej struktury problemu interdyscyplinarności.

 • Interdisciplinarity in Smart Sustainable City education: exploring educational offerings and competencies worldwide

  Publikacja

  More and more higher education institutions are offering specialized study programs for current and future managers of Smart Sustainable Cities (SSCs). In the process, they try to reconcile the interdisciplinary nature of such studies, covering at least the technical and social aspects of SSC management, with their own traditionally discipline-based organization. However, there is little guidance on how such interdisciplinarity...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interdyscyplinarny projekt integracji środowisk oraz wymiany wiedzy w obszarach produkcji, jakości oraz zarządzania środowiskowego

  Publikacja

  - Rok 2013

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty zarządzania projektami w kontekście interdyscyplinarnych projektów wymiany wiedzy. Autorzy omówili projekt, którego cele obejmują integrację środowisk oraz propagowanie wiedzy z zakresu produktywności, jakości oraz zarządzania środowiskowego.

 • Piotr Jasiński prof. dr hab. inż.

  Piotr Jasinski obtained MSc in electronics in 1992 from the Gdansk University of Technology (GUT), Poland. Working at GUT, he received PhD in 2000 and DSc in 2009. Between 2001 and 2004 Post Doctoral Fellow at Missouri University of Science and Technology, while between 2008 and 2010 an Assistant Research Professor. Currently is an Associate Professor at Gdansk University of Technology working in the field of electronics, biomedical...

 • Robert Bogdanowicz dr hab. inż.

  Robert Bogdanowicz received his Ph.D. degree with honours in Electronics from the Gdansk University of Technology. He worked as a post-doc researcher in Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Physik. He has initiated optical emission imaging of muti-magnetron pulsed plasma and contributed to the development of antibacterial implant coatings deposited by high-power impulse magnetron sputtering. He moved back to...

 • Tlenkowe ogniwa paliwowe ze stalowym interkonektorem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z polepszeniem właściwości stosowanych obecnie materiałów lub konstrukcji ogniw paliwowych wykorzystujących elementy metaliczne w postaci litego interkonektora lub porowatego elementu nośnego. Wykonana praca ma charakter eksperymentalny i interdyscyplinarny, swoim zasięgiem obejmuje zagadnienia elektroniki ciała stałego, chemii, fizyki oraz inżynierii materiałowej.

 • In search of a common ground for the space sciences

  Publikacja

  - Rok 2019

  The paper discusses the relations between various aspects of human activities performed in space, taking into consideration the past, present and future contexts. Interdisciplinarity and integrity of technological issues combined with legal and management issues were emphasized. Consequently, it was recognized that it is necessary to build a network of universities, research-and-development companies and engineering companies....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego. Od kilkunastu lat zespół specjalizuje...

 • Geotechnika środowiskowa w dydaktyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przytoczono międzynarodowe i krajowe działania dotyczące udoskonalania i unowocześniania edukacji geotechnicznej. Scharakteryzowano zakres tematyczny geotechniki środowiskowej podkreślając jej interdyscyplinarny charakter i główne kierunki badań geotechników środowiskowych. Przeanalizowano cele, formy i programy kształcenia geotechniki za granicą i w Polsce z uwypukleniem geotechniki środowiska oraz nauczania interaktywnego i analizowania...

 • Cechy i umiejętności specjalisty ds. marketingu (w opinii studentów)

  W artykule zaprezentowano kompetencje pracowników ds. marketingu. Przedstawiono je z punktu widzenia studenta, na podstawie przeprowadzonych badań. Wskazano na takie zagadnienia jak: cechy osobowe, otwartość specjalisty, stosunek do zasad etycznych, rodzaj wiedzy i jej interdyscyplinarny charakter. Dokonano także oceny nabytych umiejętności w trakcie zajęć z Podstaw marketingu. Zweryfikowano opinię studentów na temat marketingu...

 • Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym

  Publikacja
  • D. Antonowicz
  • J. Brdulak
  • M. Hulicka
  • T. Jędrzejewski
  • R. Kowalski
  • E. Kulczycki
  • K. Szadkowski
  • A. Szot
  • J. Wolszczak-Derlacz
  • M. Kwiek

  - Nauka - Rok 2016

  W artykule przedstawiono genezę powstania: Projektu założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tzw. Ustawy 2.0). Dokument ma charakter ekspercki, akademicki, interdyscyplinarny i ogólny, a został wypracowany w ramach prac 10-osobowego zespołu ekonomistów, prawników i naukowców z obszaru szeroko pojętych nauk społecznych. Pokazuje proponowany przez nas do rozważenia – przez wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współczesne wyzwania bezpieczeństwa narodowego – Zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni, rzeczywistość wirtualna

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej monografii są zgodnie z tytułem: zarządzanie kryzysowe, wojna informacyjna w cyberprzestrzeni i rzeczywistość wirtualna. Monografia ma charakter interdyscyplinarny i została poświęcona wybranym aspektom bezpieczeństwa narodowego. Jej celem jest ukazanie współczesnych wyzwań, które obecnie stawia bezpieczeństwu narodowemu dynamicznie zmieniający się świat. Szczególnie ważnym czynnikiem umożliwiającym zapewnienie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Międzyuczelniany kierunek studiów technologie kosmiczne i satelitarne - edycja trzecia

  politechnika gdańska już po raz trzeci rekrutuje kandydatów na interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia - technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Jak w latach poprzednich, studia organizowane są we współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni oraz Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. Od tego roku akademickiego w przedsięwzięciu weźmie udział także Uniwersytet Gdański. W poprzednich latach studenci osiągnęli wiele sukcesów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zachować podcień. Interdyscyplinarne Warsztaty Żuławskie (badania etnologiczno-architektoniczne)

  Publikacja

  - Rok 2009

  W maju i lipcu 2009 roku realizowany był interdyscyplinarny projekt, którego głównym celem było przeprowadzenie badań etnologicznych i ruralistyczno-architektonicznych na terenie Wielkich Żuław Malborskich. Partnerami byli Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W projekcie brali udział naukowcy i studenci obu uczelni, łącznie 24 osoby....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacja dróg wodnych delty Wisły jako podstawa nowej perspektywy osiedleńczej

  W artykule opisano badania dotyczące rewitalizacji dróg wodnych Delty Wisły. Problematyka badawcza dotyczy rozwoju obszaru na styku lądu i wody. Wpływ lokalizacji nadmorskiej, i związana z nią problematyka wynikająca z położenia poniżej poziomu morza są dostrzegalne nawet do stu kilometrów od wybrzeża. Dodatkowym aspektem, który ujemnie wpływa na rozwój obszaru delty po II wojnie światowej jest utrata tożsamości regionalnej. Dlatego...

 • Horyzont energoelektroniczny obiektów morskich

  W artykule zaprezentowano współczesne kierunki rozwoju energoelektroniki, w tym w szczególności dotyczące obiektów morskich. Przedstawiono podstawowe parametry aktualnie stosowanych w energoelektronice przyrządów półprzewodnikowych, jak również wykazano interdyscyplinarny charakter rozwoju tej dziedziny. Na przykładzie wybranych urządzeń energoelektronicznych przedstawiono ich komercyjne zastosowania oraz podział i miejsce w łańcuchu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Engineering and Management of Space Systems (EMSS) - an international joint Master's double-degree program

  Publikacja

  Dynamic development of the space sector of European, and especially of Polish and German economies results in a necessity for suitable Higher Education Institution graduates. The increasing digitization, distribution and networking of technical systems leads to the necessity of a degree programme teaching “the systems view” and “interdisciplinarity” methods and skills. Furthermore, it is necessary to consider the entire life cycle...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997). Od początku pracy zawodowej...

 • II Pomorska Konferencja Naukowa

  Wydarzenia

  22-09-2018 00:00 - 22-09-2018 23:59

  "Wszechświat. Pomiędzy mikro- a makrokosmosem w nauce oraz sztuce” to temat II Pomorskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

 • Uniwersalna metoda projektowania regulacji osi toru z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych i optymalizacji

  Publikacja

  W pracy zwrócono uwagę na ograniczenia stosowanej w naszym kraju metodyki regulacji osi toru związane w głównym stopniu z uzyskiwaną dokładnością określania istniejącego kształtu toru. Jako rozwiązanie alternatywne wskazano opracowaną przez interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej / Akademii Morskiej w Gdyni i stosowaną od 2009 roku nowatorską technikę mobilnych pomiarów satelitarnych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu