Wyniki wyszukiwania dla: MIKROWYBUCHY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: MIKROWYBUCHY

Wyniki wyszukiwania dla: MIKROWYBUCHY

 • Mikrowybuchy pomogą uszczelnić wały

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule przedstawiono zastosowanie dwóch efektywnych technologii zagęszczania gruntu, które zostały wykorzystane w procesie renowacji wałów przeciw powodziowych. Obydwie technologie stanowią tzw. hybrydową technologię, której efekty przedstawiono w tekście on-site. W artykule przedstawiono treściwy raport z wykonanego testu. Popularno-naukowe przedstawienie problematyki ma na celu pokazanie potencjalnych możliwości zastosowania...

 • Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów

  Publikacja

  - Rok 2007

  Opisano mechanizmy zagęszczania, przytoczono przykłady zastosowania zagęszczania gruntów metodą mikrowybuchów. Analizę teoretyczną oparto na propagacji fali uderzeniowej wywołanej kulistym ładunkiem wybuchowym umieszczonym w nieograniczonej półprzestrzeni. Sformułowano podstawowe równania wyjściowe i warunki brzegowo-początkowe przyjęte do rozwiązania. Rozwiązanie numeryczne obejmuje określenie: promienia kulowego otworu zagęszczającego,...

 • Uvelicenie nesusej sposobnosti gruntov osnovanij doroznyh nasypej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przyśpieszenie konsolidacji słabych, nasyconych wodą gruntów i analiza stateczności nasypów drogowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii wzmocnienia gruntów za pomocą mikrowybuchów na przykładzie nasypu na trasie dojazdowej mostu wantowego w Gdańsku.

 • Improvement of a subsoil by microblats

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono opis prac technologicznych w metodzie mikrowybuchów stosowanych do wzmocnienia gruntów słabonośnych ziarnistych i spoistych. Podano metodę obliczeń zagęszczenia obejmującą określenie strefy zasięgu, stosowanych ładunków wybuchowych i uzyskanych osiadań. Podano przykłady zastosowań.

 • Zastosowanie metod dynamicznych wzmacniania podłoża gruntowego pod nasyp drogowy-Przypadek DK-16 Olsztyn-Barczewo

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule autorzy opisali metodę wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadowienie nasypu drogowego. Metoda jest połączeniem znanych metod: dynamicznej wymiany (DR) oraz metody mikrowybuchów (MW). Metoda została wykorzystana do wzmocnienia i konsolidacji warstw gruntów organicznych o miąższości do 12,5m oraz zagęszczenia pod wodą gruntów mineralnych nasypowych.

 • Metody wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy dróg i mostów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Definicje metod uzdatniania podłoża gruntowego: ulepszanie gruntu i wzmocnienie gruntu. Zagęszczanie gruntów ziarnistych: mechanizmy zagęszczania, metody zagęszczania: zagęszczanie metodą mikrowybuchów, zagęszczanie dynamiczne, wibroflotacja. Iniekcje: rodzaje i mechanizmy iniekcji, iniektowanie za pomocą nasycania, iniekcja strumieniowa. Metody uzdatniania gruntów spoistych: wstępne obciążenie, wzmocnienie kolumnami balastowymi,...

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi.

  W pracy podano koncepcję sprężystego podparcia nasypu i przyspieszenia konsolidacji podłoża. Przedstawiono prognozę osiadań w czasie na podstawie obliczeń metodą elementów skończonych, za pomocą programu PLAXIS, z uwzględnieniem w parametrach obliczeniowych przestrzennego charakteru zadania. Podano wyznaczenie konsolidacji podłoża gruntowego pod nasypami za pomocą technologii mikrowybuchów i metody wgłębnej wibrowymiany. Przedstawiono...

 • Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

  Publikacja

  Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szacowanie zmiany wartości parametrów wzmocnionego podłoża gruntowego na podstawie osiadania obszarowego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Gwałtowny rozwój budownictwa, zwłaszcza komunikacyjnego, przy jednoczesnym braku tzw. dobrych gruntów, wymusił konieczność pozyskiwania do celów budowlanych terenów uważanych dotychczas za nieprzydatne, jak na przykład bagna, torfowiska. Stojąc przed problemem budowy lub zaprojektowania na takim obszarze niejednokrotnie inżynier-projektant stoi przed dylematem w jaki efektywny a zarazem szybki sposób poprawić parametry podłoża...

 • Hybrydowa technologia wzmacniania gruntu w renowacji wałów przeciwpowodziowych

  W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego podejścia do renowacji wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem tzw. technologii hybrydowych. Autorzy prezentują technologię, opracowaną z udziałem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej, łączącą znane metody dynamicznego wzmacniania podłoża gruntowego. Technologia, w swej hybrydowej formule, zapewnia odpowiednie wzmocnienie podłoża zalegającego...

 • Eligiusz Mieloszyk prof. dr hab. inż.