Wyniki wyszukiwania dla: NEURAL NETS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NEURAL NETS

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: NEURAL NETS

 • Neural nets application in diagnostics of industrial robots

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością zastosowania sztucznych sieci neuronowych w procesie diagnozowania stanu technicznego robotów przemysłowych z napędem elektrycznym. Omówiono proces projektowania sieci neuronowych, za pomocą których realizowano liniową predykcję zmian dokładności pozycjonowania jednokierunkowego robota IRB 6 powstających przy różnych obciążeniach i prędkościach manipulatora podczas pracy z celowo...

 • Accidental wow evaluation based on sinusoidal modeling and neural nets prediction

  Publikacja

  Referat przedstawia opis algorytmu do określenia charakterystyki zniekształcenia kołysania dźwięku. Prezentowane podejście wykorzystuje sinusoidalną analizę dźwięku bazującą zarówno na amplitudowym jak i fazowym widmie sygnału fonicznego. Trajektorie poszczególnych składowych tonalnych, obrazujące zniekształcenie kołysania, określane są na podstawie analizy ich chwilowych amplitud, częstotliwości i faz. Dodatkowo referat przedstawia...

 • Automatic singing voice recognition employing neural networks and rough sets

  Publikacja

  Celem prac opisanych w referacie jest automatyczne rozpoznawanie głosów śpiewaczych. Do tego celu utworzona została baza nagrań próbek śpiewu profesjonalnego i amatorskiego. Próbki poddane zostały parametryzacji parametrami zaproponowanymi przez autorów ściśle do tego celu. Sposób wyznaczenia parametrów i ich interpretacja fizyczna przedstawione są w referacie. Parametry wprowadzane są do systemów decyzyjnych, klasyfikatorów opartych...

 • Musical phrase representation and recognition by means of neural networks and rough sets.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono podstawowe definicje dotyczące frazy muzycznej. W eksperymentach posłużono się zapisem parametrycznym. W celu wzmocnienia procesu rozpoznawania wykorzystano kodowanie entropijne muzyki. W eksperymentach klasyfikacji oparto się o sztuczne sieci neuronowe i metodę zbiorów przybliżonych. Słowa kluczowe: fraza muzyczna, klasyfikacja, sztuczne sieci neuronowe, metoda zbiorów przybliżonych

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Noise reduction in audio employing spectral unpredictability measure and neural net.

  Publikacja

  modelu psychoakustycznym zostały przedyskutowane. Uczący się algorytm decyzjny, działający w opraciu o sztuczną sieć neuronową wykorzystany został w klasyfikacji składowych na pasożytnicze i użyteczne. Przedstawiona została również nowa iteracyjna procedura obliczania progu maskowania. W pracy zawarte zostały wyniki eksperymentów, oraz konkluzje odnoszące się do przedstawionych algorytmów.

 • Evaluation of Facial Pulse Signals Using Deep Neural Net Models

  Publikacja

  - Rok 2019

  The reliable measurement of the pulse rate using remote photoplethysmography (PPG) is very important for many medical applications. In this paper we present how deep neural networks (DNNs) models can be used in the problem of PPG signal classification and pulse rate estimation. In particular, we show that the DNN-based classification results correspond to parameters describing the PPG signals (e.g. peak energy in the frequency...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On quasi-compact Markov nets

  Publikacja

  Analizuje się strukturę ergodyczną netów Markowa. W szczególności podano charakteryzację ściśle ergodycznych minimalnych (L-R) netów markowskich na zwartej przestrzeni fazowej. Uzyskano warunki równoważne quasi-zwartości (L-R) netów Markowa, rozszerzając tzw. ergodyczne twierdzenie Lotz'a.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • World News of Natural Sciences

  Czasopisma

  eISSN: 2543-5426

 • World Scientific News

  Czasopisma

  eISSN: 2392-2192

 • Multi-armed jets: A subset of the blooming jets

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mechanical properties of mosquito nets in the context of hernia repair

  The paper deals with issue of applying mosquito nets as implants in hernia repair, which have already been used in resource-poor developing countries. Uniaxial tensile tests have been conducted on polyester mosquito meshes in two orthogonal directions. Non-linear elastic constitutive laws parameters have been identified to be applied in dense net material models. Mechanical performance of tested mosquito nets has been compared...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Neural Development

  Czasopisma

  ISSN: 1749-8104

 • NEURAL NETWORKS

  Czasopisma

  ISSN: 0893-6080 , eISSN: 1879-2782

 • Neural Computation

  Czasopisma

  ISSN: 0899-7667 , eISSN: 1530-888X

 • Neural networks and deep learning

  Publikacja

  - Rok 2022

  In this chapter we will provide the general and fundamental background related to Neural Networks and Deep Learning techniques. Specifically, we divide the fundamentals of deep learning in three parts, the first one introduces Deep Feed Forward Networks and the main training algorithms in the context of optimization. The second part covers Convolutional Neural Networks (CNN) and discusses their main advantages and shortcomings...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Towards neural knowledge DNA

  Publikacja

  In this paper, we propose the Neural Knowledge DNA, a framework that tailors the ideas underlying the success of neural networks to the scope of knowledge representation. Knowledge representation is a fundamental field that dedicates to representing information about the world in a form that computer systems can utilize to solve complex tasks. The proposed Neural Knowledge DNA is designed to support discovering, storing, reusing,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Building a Nest by an Automaton

  Publikacja

  - Rok 2019

  A robot modeled as a deterministic finite automaton has to build a structure from material available to it. The robot navigates in the infinite oriented grid $Z x Z$. Some cells of the grid are full (contain a brick) and others are empty. The subgraph of the grid induced by full cells, called the {\em field}, is initially connected. The (Manhattan) distance between the farthest cells of the field is called its {\em span}. The robot...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Comparison of single best artificial neural network and neural network ensemble in modeling of palladium microextraction

  Publikacja

  - MONATSHEFTE FUR CHEMIE - Rok 2015

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym