Wyniki wyszukiwania dla: PIKSEL CYFROWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PIKSEL CYFROWY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: PIKSEL CYFROWY

 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa jako cyfrowe repozytorium dorobku cywilizacyjnego regionu

  W pracy przedstawiono główne założenia i cele projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej(PBC), partnerów biorących udział w jego realizacji, a także spodziewany wpływ na szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa regionu i Polski. Celem opisywanego projektu jest stworzenie ogólnodostępnej biblioteki cyfrowej, która umożliwi zachowanie i prezentację w Internecie szerokiemu gronu odbiorców zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych znajdujących...

 • Cyfrowy Urząd

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy podjęto tematykę wykorzystania internetu przez administrację samorządową do obsługi mieszkańców.

 • Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS

  Publikacja

  - Rok 2015

  Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35μm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni...

 • Prosty komparator analogowy dla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS

  Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35 µm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dokumenty Cyfrowe Przyszłosci

  Publikacja

  - Rok 2013

  W referacie przedstawiono nowe modele architektur dokumentów elektronicznych, które pozwolą zracjonalizować wewnętrzny obieg informacji w organizacjach opartych na wiedzy i zredukować koszty ich funkcjonowania.

 • Cyfrowy filtr Hilberta i jego zastosowania

  Zaproponowano efektywne rozwiązanie filtru Hilberta o skończonej odpowiedzi impulsowej i o zmiennym opóźnieniu ułamkowym. Oryginalność polega tu na tym, że filtr równocześnie realizuje filtrację zespoloną Hilberta i opóźnianie ułamkowe wejściowego sygnału o wartościach rzeczywistych. Można go więc zastosować np. w systemie GPS lub w każdym innym systemie, gdzie zachodzi jednocześnie potrzeba filtracji Hilberta i estymacji opóźnienia...

 • Filtr cyfrowy o zmiennym opóźnieniu ułamkowym

  W artykule rozważono problem projektowania szerokopasmowego filtru cyfrowego o zmiennym opóźnieniu ułamkowym. Filtr ten przeznaczony jest do zmiany szybkości próbkowania sygnału dyskretnego jako interfejs umożliwiający współpracę systemów cyfrowych, np. akustycznych lub wizyjnych, o różnych standardach szybkości próbkowania. Wówczas filtr o zmiennym opóźnieniu.

 • Cyfrowy HR. Organizacja w warunkach transformacji technologicznej

  Publikacja

  - Rok 2023

  Publikacja jest pierwszą na rynku pozycją opisującą kompleksowo zagadnienia związane z cyfryzacją HR. Autorzy szczegółowo omawiają poszczególne aspekty procesu wdrażania rozwiązań cyfrowych, a także podkreślają kluczową rolę, jaką dział HR odgrywa w kształtowaniu nowej cyfrowej kultury organizacyjnej w firmie. W monografii omówiono zagadnienia takie jak m.in.: * nowe role HR w procesie digitalizacji firmy, * cyfrowe zarządzanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cyfrowa architektura systemu rozmytego

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono architekturę cyfrowego systemu rozmytego. Poszczególne zbiory rozmyte posiadają swój kod, który wykorzystywany jest do adresowania pamięci przechowującej reguły. Wykorzystana technika adresowania znacznie przyspiesza proces obliczeń w porównaniu do szeregowego przetwarzania reguł. Dodatkowo mozliwe jest wykorzystanie w systemie zbiorów rozmytych o różnej szerokości podstaw, a także różnych kształtach funkcji...

 • Cyfrowa biblioteka dokumentów muzycznych

  W pracy przedstawiono główny cel projektu badawczego Moniuszko, będacego projektem i realizacją interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych. W pracy przedstawiono również koncepcję cyfrowego dokumentu muzycznego, a także wskazano standard MPEG-7, jako najlepiej spełniający wymogi opisu tych dokumentów. Zaproponowano rozszerzenie tego standardu o możliwość pełnego opisu bibliograficznego dokumentu muzycznego, a także...

 • Bibliometria cyfrowa, część 7

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bibliometria cyfrowa. Część 6

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Szybkie przetwarzanie częstotliwościowo-cyfrowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę szybkiego przetwarzania częstotliowściowo-cyfrowego opartą na beżpośrednim porównaniu równoległym. Omówiono realizację praktyczną przetwornika z wykorzystaniem układu programowalnego typu ACEX1K firmy ALTERA. Propnowana metoda może być wykorzystana do pomiaru prędkości kątowej silników elektrycznych, jak również do realizacji szybkich przetworników częstotliwości na napięcie.

 • Cyfrowe pomiary prędkości maszyn

  Publikacja

  Artykuł dotyczy wykorzystania cyfrowych pomiarów prędkości dla celów utrzymania ruchu parku maszynowego w zakładach produkcyjnych. Porównano właściwości trzech sposobów pomiaru realizowanego za pomocą enkoderów i systemów komputerowej akwizycji danych DAQ, w tym: poprzez zliczanie częstotliwości impulsów z enkodera, poprzez zliczanie okresu impulsów z enkodera, poprzez rewersyjne zliczanie zmian położenia z bieżącym, numerycznym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • BUDYNEK JAKO CYFROWA MASZYNA

  Publikacja

  Zaawansowane rozwiązania z zakresu różnych dziedzin nauki, adaptowane do architektury, zmieniają wizerunek budynku zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Bezsprzecznie bardzo dużą rolę w tym procesie odgrywają zdobycze technologii informatycznych i elektronicznych. Wyposażony w nie budynek staje się rodzajem cyfrowej maszyny zdolnej adaptować się do zmiennych warunków otoczenia dzięki sieciom czujników i odpowiednim...

 • Dwupoziomowe cyfrowe znakowanie obrazów nieruchomych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę cyfrowego znakowania obrazów nieruchomych na dwóch poziomach. Cyfrowy znak wodny wprowadzony na pierwszym poziomie jest znakiem wrażliwym, pozwalającym na szybkie wykrycie manipulacji na obrazie. Znakowanie na drugim poziomie jest znakowaniem silnym (odpornym) w tym sensie, że jego usunięcie związane jest z tak dużym zniekształceniem obrazu, że staje się on bezużytecznym. Znakowanie to jest zabezpieczone kodem...

 • Interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono założenia projektowe i uwarunkowania prawne interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych, realizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W pracy przedstawiono pojęcie cyfrowego dokumentu muzycznego oraz jego cykl życia. Określona została również pożądana funkcjonalność biblioteki cyfrowej takich dokumentów, z uwzględnieniem...

 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa dla każdego

  Niniejsza publikacja to efekt projektu „Miasto: szukam!”. Zrealizował go zespół Media- labu Gdańsk działający w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku przy wsparciu Fundacji Orange. Projekt dotyczył twórczego wykorzystywania utworów domeny publicznej – tych, z których można swobodnie korzystać. Dzięki temu można tworzyć nowe rzeczy i rozwijać się. Autorom zależało nam na tym, aby zainspirować młodych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Piel

  Czasopisma

  ISSN: 0213-9251

 • Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

  W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

  W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany...

 • Cyfrowy system do pomiarów przebiegów niepożądanych w odbiornikach radiokomunikacyjnych.

  Zaprezentowano sposób rozwiązywania funkcjonalnego cyfrowego systemu do pomiarów przebiegów niepożądanych na wyjściu odbiornika radiokomunikacyjnego. Omówiono zalety prezentowanego systemu pomiarowego w porównaniu z zalecanymi w odnośnych normach układami pomiarowymi. Podano wybrane wyniki pomiarów parametrów określających intensywność szumów i zakłóceń na wyjściu odbiornika.

 • Cyfrowy akcelerator wybranych modułów standardu kompresji wideo H.264

  W komunikacie przedstawiono konfigurowalny cyfrowy akcelerator estymacji ruchu (motion estimation) przeznaczony dla enkodera wideo standardu H.264. Akcelerator został wstępnie zaimplementowany w układzie FPGA VIRTEX6-VLX365T, a następnie w układzie ASIC w technologii UMC 90 nm. Obie implementacje zostały zweryfikowane pozytywnie, a szczegółowe wyniki symulacji i pomiarów akceleratora ASIC zostały porównane z innymi dostępnymi w...

 • Cyfrowy akcelerator wybranych modułów standardu kompresji wideo H.264

  W artykule przedstawiono konfigurowalny cyfrowy akcelerator estymacji ruchu przeznaczony dla enkodera wideo standardu H.264. Akcelerator został zaimplementowany w technologii FPGA oraz w układzie ASIC w technologii UMC 90 nm. Obie implementacje zostały zweryfikowane, a szczegółowe wyniki pomiarów akceleratora ASIC zostały porównane z innymi dostępnymi w literaturze propozycjami. System został zoptymalizowany do współpracy z oprogramowaniem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Biblioteka cyfrowa, jako forma promocji bibliotecznej

  Publikacja

  - Rok 2013

  Problematyka przedstawiona w artykule dotyka obszaru kreatywności i innowacyjności biblioteki wobec środowiska użytkowników w kontekście koncepcji systemu otwartego. Skoncentrowano uwagę na omówieniu kreatywnych usług związanych z organizacją i udostępnianiem zasobów biblioteki naukowej w postaci cyfrowej, opierając się na nowatorskiej formie promocji z wykorzystaniem tych zasobów w postaci wystaw...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Moniuszko - interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z realizacji interaktywnej biblioteki cyfrowej dokumentów muzycznych zrealizowanej w ramach projektu badawczego przez zespół pracowników Politechniki Gdańskiej i Akademii Muzycznej w Gdańsku. W szczeólności przedstawiona została architektura biblioteki Moniuszko, jej funkcjonalność, pierwsze opinie użytkowników oraz kierunki dalszych badań.

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Cyfrowa wewnątrzsamolotowa magistrala komunikacyjna ARINC 429

  W artykule przedstawiono standard cyfrowej magistrali komunikacyjnej ARINC 429 przeznaczonej do współpracy urządzeń na pokładzie samolotów. Skupiono się na warstwie fizycznej i protokolarnej tego standardu.

 • Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające - projektowanie metodą okien

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia jest poświęcona projektowaniu cyfrowych filtrów ułamkowoopóźniających typu FIR metodą okien. Wyróżniono tu dwie modyfikacje klasycznej metody okien: metodę okien symetrycznych z dodatkową korekcją wzmocnienia filtru oraz metodę okien przesuwanych, w której okno używane w projektowaniu jest próbkowane z przesunięciem równym opóźnieniu efektywnemu projektowanego filtru. Wspólną cechą obydwu podejść jest wykorzystanie symetrycznego...

 • Przedsiębiorczość cyfrowa oparta na blogu – wiwisekcja

  Publikacja

  - Rok 2021

  Postęp technologiczny oraz powszechny dostęp do sieci przyczynił się do powstania różnych form przedsiębiorczości, które nie zawsze można zamknąć w ramy dotychczasowych teorii. Możliwość zarobkowania dzięki cyfrowemu połączeniu ze społecznością zgromadzoną wokół dziennika internetowego – bloga, przyczynia się do zwiększania liczby blogerów, jednak nie wszyscy blogerzy są w stanie wygenerować ze swojej działalności zyski....

 • Zestaw uruchomieniowy z cyfrowym układem programowalnym.

  W artykule przedstawiono zestaw uruchomieniowy z cyfrowym układem programowalnym przeznaczony do prowadzenia dydaktyki i badań naukowych.

 • Pomiar on-line zmiennej częstotliwości metodą cyfrową

  W cyfrowym pomiarze częstotliwości on-line dysponujemy informacją o długościach przedziałów międzyimpulsowych poprzedzających chwilę próbkowania. W artykule porównano pomiar częstotliwości na podstawie ostatniego przedziału i metodę wykorzystującą ekstrapolację z dwóch ostatnich przedziałów. Wykonano analizę dla liniowej i sinusoidalnej zmiany częstotliwości. Zaproponowano metodę, w której sposób wyznaczenia częstotliwości zależy...

 • Naziemna telewizja cyfrowa z kanałem zwrotnym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zasadę funkcjonowania cyfrowej telewizji interaktywnej. Omówiono system transmisji w kanale zwrotnym, skojarzonym z głównym kanałem rozsiewczym naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Przedstawiono sposób dostępu do kanału zwrotnego, modulację i zabezpieczenie przed błędami sygnału w tym kanale oraz wariantowe możliwości wykorzystania kanału zwrotnego.

 • TELEKOMUNIKACJA CYFROWA. TECHNOLOGIE I USŁUGI

  Czasopisma

  ISSN: 1505-9405

 • Digital hearing aid with time and spectral transposition.

  Publikacja

  Następstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających...

 • Cifrovaâ reprezentaciâ leksem russkogo âzyka

  Publikacja

  - Rok 2007

  Konfrontowanie zasobów leksyki pokrewnych systemów języka etnicznego w celu określenia stopnia zbieżności przynależnych im homonimik wymaga stosowania wysublimowanych procedur językoznawczych mających na celu oszacowanie wspólnoty akustycznej zawartej w paralelnych parlacjach użytkowników owych języków. Ewidentne zróżnicowanie nawyków aktu artykulacji a zwłaszcza, co szczególnie istotne, nieświadomego procesu intelektualnej percepcji...

 • Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie

  Publikacja

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2016

  Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cyfrowa analiza mowy etnicznej - ekstrakcja kodu informacji.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano spektrogramy leksemów wyartykułowanych przez (zróżnicowanych co do płci i wieku) użytkowników jednego języka etnicznego wyrażonych w mowie swobodnej. Ponadto, przedstawiono spektrogramy tychże leksemów uzyskane po cyfrowym wyeliminowaniu w nich sygnału tonu krtaniowego. Dla porównania pokazano spektrogramy uzyskane w wyniku identycznego procesu przetwarzania sygnałów będących akustyczną reprezentacją...

 • Cyfrowy system rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy dla potrzeb Lotnictwa Wojskowego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono ogólną charakterystykę opracowanego systemu rejestracji i rekonstrukcji sygnału mowy. Zamieszczono opis poszczególnych składników systemu, które stanowi zestaw zaawansowanych narzędzi do rejestracji, analizy i rekonstruowania mowy, zrealizowany w formie oprogramowania komputerowego. Narzędzia te pozwalają na szybkie wyszukiwanie pożądanych fragmentów nagrań oraz poprawę ich jakości na drodze redukcji szumów,...

 • Model jakości bibliotek cyfrowych

  Biblioteki cyfrowe zyskują z dnia na dzień coraz większą popularność, zarówno wśród osób poszukujących, jak i udostępniających informację. Twórcy bibliotek cyfrowych, mają do zaoferowania użytkownikom coraz to bardziej zaawansowane narzędzia przeznaczone do tworzenia, przeglądania i wyszukiwania dokumentów elektronicznych. Na przestrzeni ostatnich lat ustalony został kanon podstawowych funkcji, które powinna spełniać każda biblioteka...

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Katedrze E-Zarządzania i Administracji, Wydział Biznesu i Globalizacji, University for Continuing Education Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był pierwszym kierownikiem i założycielem United Nations University...

 • Digital mono-pulse method in cylindrical antena.

  Artykuł prezentuje metodę poprawy dokładności namiaru w wielowiązkowym sonarze z anteną cylindryczną. Metoda oparta jest na metodzie monopulsowej, wykorzystywanej w radarach i sonarach. Metoda zapewnia dobrą dokładność namiaru dla pojedynczego impulsu sondującego. Jedyna modyfikacja w stosunku do metody oryginalnej polega na wytworzeniu dwóch odchylonych wiązek i wykonaniu prostych obliczeń. Symulacja komputerowa dowodzi , że uzyskanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gospodarka cyfrowa a lokalizacja: wpływ ICT na funkcjonowanie klastrów

  Publikacja

  - Ekonomiczne Problemy Usług - Rok 2011

  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie głównych możliwości, związanych z zastosowaniem nowoczesnych ICT w klastrach. Dodatkowo autorzy rozważają potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania gron w we współczesnej gospodarce cyfrowej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oscylator sinusoidy zespolonej z bezpośrednią syntezą cyfrową (DDS)

  Idea oscylatora DDS zakłada generowanie liniowej fazy chwilowej w układzie akumulatora. Przebieg ten przy użyciu funkcji trygonometrycznych sin(.) i cos(.) przekształcony jest do współrzędnych kartezjańskich. W pracy szczególną uwagę poświęcono prostocie implementacji w układach programowalnych, przy zachowaniu dobrych parametrów. Opisany został również dodatkowy układ precyzyjnego strojenia częstotliwości.

 • Wystawa między światem cyfrowym a materialnym: operacja „Pawilon Voronoi”

  Publikacja

 • Biblioteki cyfrowe budowane w oparciu o oprogramowanie JeromeDL

  Publikacja

  Omówiono podstawowe możliwości JeromeDL, oprogramowania do budowy bibliotek cyfrowych, stosującego rozwiązania sieci semantycznych (RDF, DublinCore) oraz standardy biblioteczne (MARC21, BibTeX). Przedstawiono mpraktyczne zastosowaniaoprogramowania JeromeDL do tworzenia bibliotek cyfrowych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej (WBSS PG) i Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

 • Zapytania muzyczne do bibliotek cyfrowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Biblioteki cyfrowe dokumentów muzycznych umożliwiają przechowywanie różnorodnej, multimedialnej informacji muzycznej. Oprócz opisu bibliograficznego obejmować ona może również dane w postaci nagrań dźwiękowych i wideo, obrazów partytur oraz partytur w postaci cyfrowej.W celu efektywnego wyszukiwania danych muzycznych należy stosować zapytania muzyczne. W rozdziale przedstawiono specyfikę cyfrowych bibliotek muzycznych oraz metody...

 • Model osobistej wirtualnej biblioteki cyfrowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Szybki rozwój Internetu umożliwiający publikowanie i czytanie artykułów online w skali globalnej, uzasadnia tworzenie bibliotek cyfrowych jako repozytoriów wiedzy. Ich rozwój napotyka jednak na liczne bariery natury psychologicznej, organizacyjnej i technologicznej. W artykule przedstawimy propozycje ich przełamania z punktu widzenia doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. W szczególności skoncentrujemy się na modelu...

 • Formaty zapisu cyfrowych dokumentów muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zwrócono uwagę na problem przechowywania różnych postaci muzyki występujących w cyfrowych dokumentach muzycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę istniejących formatów zapisu danych muzycznych oraz wybrane cyfrowe formaty muzyczne. Przedstawiono również propozycję stworzenia uniwersalnego formatu opisu danych muzycznych w oparciu o istniejący standard MPEG-7.

 • Aplikacja RDC - Repozytorium dokumentów cyfrowych

  Określono potrzeby i wymagania na utworzenie systemu zarządzającego repozytorium dokumentów cyfrowych - RDC. Opisano wymagania projektowe i przypadki użycia. Przedstawiono ogólny model architektury systemu oraz opis automatycznej klasyfikacji dokumentów. RDC jest systemem, który łączy w sobie podstawowe funkcje aplikacji nadzorującej gromadzenie dokumentów, w szczególności prac dyplomowych, wraz z dodatkowymi mechanizmami, które...