Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIE MARKETINGOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIE MARKETINGOWE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIE MARKETINGOWE

 • MARKETING STRATEGY - SPACE AS A PRODUCT.ARCHITECTURE AS A MARKETING DEVICE.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Space has its measurable financial value. From the economic point of view place can be treated as a product that fights for appearing in tourists' and investors' consciousnesses. Space - treated as the object of demand and supply - becomes an element in a marketing game. To reach its maximal value the given space should be competitive to other spaces, from which it wants to stand out. However, in the field of architecture - and...

 • Czynniki rozwoju portu jako element strategii marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono tradycyjne oraz współczesne czynniki rozwoju portu morskiego.Wykazano istniejacy związek powyższych czynników z konkurencyjnością współczesnego portu oraz opracowaną strategią marketingową.

 • Obrana a strategie (Defence & Strategy)

  Czasopisma

  ISSN: 1214-6463 , eISSN: 1802-7199

 • Otoczenie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale drugim podręcznika scharakteryzowano otoczenie marketingowe organizacji. Tematykę tę ujęto w trzech podrozdziałach: istota otoczenia marketingowego, makrootoczenia, otoczenie rynkowe.

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • The competitive advantage of Ppomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy

  Publikacja

  - Rok 2012

  The article presents and discusses the main assumptions and courses of action contained in the innovation strategy for Pomorskie voivodeship with respect to building the competitive advantage The considerations are preceded by analyses concerning the interpretation and meaning of the following concepts in contemporary economy (with special emphasis on their regional context): competitiveness, competitive advantage and innovation,...

 • The competitive advantage of Pomorskie Voivodeship in strategic documents based on the Regional Innovation Strategy

  Publikacja

  - Rok 2012

  The article presents and discusses the main assumptions and courses of action contained in the innovation strategy for Pomorskie voivodeship with respect to building the competitive advantage The considerations are preceded by analyses concerning the interpretation and meaning of the following concepts in contemporary economy (with special emphasis on their regional context): competitiveness, competitive advantage and innovation,...

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Strategia wybranych strategii rozwoju lokalnego a założenia teoretyczne. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce.

  Artykuł prezentuje badania na temat strategii rozwoju lokalnego gmin województwa pomorskiego.

 • Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego

  Publikacja

  - Rok 2003

  Scharakteryzowano centrum logistyczne i proces jego kształtowania. Omówiono marketingowe aspekty projektowania centrum logistycznego, w tym określenie partnerów, ich potrzeb oraz decyzji dotyczących profilu i zakresu działalności. Wymieniono marketingowe aspekty budowy centrum logistycznego, w tym kształtowanie personelu, pozyskanie poparcia jego budowy, przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych instrumentów marketingowych, budowanie...

 • Modele marketingowej komunikacji relacyjnej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na komunikację marketingową wynikające ze zmian w otoczeniu przedsiębiorstw oraz konieczności tworzenia długoterminowych relacji z klientami. Zaprezentowano dwa nowoczesne modele komunikacji relacyjnej. Podkreślono, że stosowane narzędzia komunikacyjne powinny być zależne od fazy, w której znajduje się aktualnie relacja, a także, że interpretacja nadawanych przez firmę komunikatów jest sprawą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacja marketingowa w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2006

  Komunikacja marketingowa w przestrzeni publicznej to nie tylko reklama zewnętrzna, ale również architektura traktowana jako nośnik komunikatów marketingowych. W artykule zostały opisane relacje między architekturą a komunikacją marketingową, wpływ procesów marketingowych na przestrzeń publiczną oraz związane z tym zagrożenia.

 • Kultura marketingowa przedsiębiorstw turystycznych

  W przedsiębiorstwach turystycznych występują cztery typy organizacji kulturowych: - ideologia autokratyczna; - ideologia biurokratyczna; - ideologia innowacyjna; - ideologia społeczna. Postęp w sektorze turystyki zależy od kultury organizacyjnej z której wynika pierwszoplanowa rola klientów (wewnętrznych i zewnętrznych).

 • Komunikacja marketingowa w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono koncepcję odziaływania założeń komunikacji marketingowej na kształtowanie architektury.

 • E-MEDIACJE JAKO PRZEDSIĘBIORCZA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW = E-mediation – the entrepreneurial strategy of conflict resolution

  Artykuł dotyczy tematu e-mediacji, które są nowoczesną metodą rozwiązywania konfliktów gospodarczych, zakładającą zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w procesie zarzadzania konfliktem. Zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na grupie polskich przedsiębiorców, by zweryfikować postawy wobec e-mediacji i gotowość korzystania z tego rozwiązania w sytuacjach konfliktowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketingowe kształtowanie relacji rynkowych z usługobiorcami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcyjny model marketingowego kształtowania relacji rynkowych z usługobiorcami.

 • Strategies

  Czasopisma

  ISSN: 0892-4562

 • Strategie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

  Literatura dotycząca strategii wzrotu firm opisuje przede wszystkim duże organizacje. Proces formułownania strategii oraz jej implementacji w przypadku małych firm jest jednak odmienny, przede wszystkim nieformalny. Dużym problemem staje się dopasowanie subiektywnych odczuć właścicieli dotyczących otoczenia i możliwości firmy oraz obiektywnych uwarunkowań. Artykuł opisuje ponadto wyniki badań przeprowadzone wśród mikroprzedsiębiorców...

 • Strategie informatyzacji przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział ma za zadanie zwięzłe wprowadzenie do problematyki zarządzania procesowego przedsiębiorstwem. Wymienionymi kierunkami usprawniania procesów w organizacji są: minimalizacja strat (Lean Management), minimalizacja zmienności na wyjściu z procesu (Six Sigma) i automatyzacja informatyczna: podejmowania decyzji, realizacji działań, ewidencji stanów gospodarczych i przesyłu informacji. Podstawą wszystkich metodyk poprawy procesów...

 • Regionalizacja a strategie ponadgraniczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest ukazanie wpływu procesów regionalizacji na biznes międzynarodo-wy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii ponadgranicznych. Rozważania podzielone są na 4 części. W pierwszej prezentowana jest istota procesu regionalizacji. W kolejnej części pracy scharakteryzowano przemiany strategii realizowanych przez korporacje transnarodowe, dokonywane pod wpływem procesów regionalizacji. W punkcie trzecim przedstawiono stu-dium...

 • Wybrane instrumenty zintegrowanej komunikacji marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule zwrócono uwagę na potrzebę stosowania zintegrowanej komunikacji marketingowej. Szczególną uwagę poświęcono osobowym formom komunikacji marketingowej, takim jak: sprzedaż osobista, targi i wystawy oraz marketing szeptany.

 • Wizualna komunikacja marketingowa w architekturze

  Publikacja

  - Rok 2011

  Komunikacja marketingowa jest pojęciem z zakresu ekonomii, które coraz częściej pojawia się w związku z kształtowaniem architektury, jako przestrzeni współczesnego życia. Z punktu widzenia marketingu bardzo ważny jest produkt: architektura i przestrzeń same mogą stać się produktami, ale przede wszystkim mogą być identyfikowalnym wizualnie opakowaniem dla produktu. Siedziba przedsiębiorstwa czy salon sprzedaży musi być rozpoznawalny...

 • Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej

  Przestrzeń miast staje się coraz częściej miejscem gry marketingowej, coraz częściej wykorzystywana jest jako kanał komunikacji. Takie oddziaływanie pomiędzy architekturą a marketingiem, powoduje że obok zaspokajania potrzeb podstawowych architektura zaczyna pełnić role perswazyjnego narzędzia komunikacji marketingowej.

 • Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa

  Publikacja

  Celem artykułu jest ukazanie koncepcji inbound marketing jako przykładu nowego podejścia do planowania i realizacji polityki komunikacji marketingowej w Internecie. Współcześnie klienci nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację jedynie przy użyciu tradycyjnych działań komunikacji marketingowej. Znane organizacje wykorzystują do promowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu

  Publikacja

  - Rok 2015

  Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z komunikacją marketingową w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów. Opisano w nim pojęcie komunikacji marketingowej, elementy procesu komunikacji marketingowej oraz funkcje pełnione przez komunikację. Przybliżono też rodzaje strategii (w tym strategie przekazu) i omówiono kanały komunikacji. Scharakteryzowano również metody ustalania budżetu na realizację...

 • Komunikacja marketingowa pomiędzy szkołą wyższą a studentami

  Publikacja

  W artykule poruszono problem komunikacji pomiędzy szkołą wyższą a jej najważniejszymi klientami, czyli studentami. Zwrócono uwagę, że dobra komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów budujących relacje oraz, że niewystarczające jest obecnie wyłącznie tradycyjne postrzeganie komunikacji, zwłaszcza w przypadku tak nietypowych usług, jakimi są usługi edukacyjne szkół wyższych. Scharakteryzowane zostały trzy najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Quick Response code w komunikacji marketingowej

  Podstawą efektywnego prowadzenia firmy jest wymiana różnego rodzaju informacji z klientami, partnerami i dostawcami. Mnogość dostępnych mediów, różny stopień trudności ich wykorzystania oraz różna moc sprawcza i prawna prowadzonej za ich pośrednictwem komunikacji powodują, że współczesnym przedsiębiorstwom coraz trudniej jest panować nad skutecznym dostarczaniem i odbieraniem informacji. Wydaje się, że panaceum na te problemy może...

 • Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego

  Obecnie technologie mobilne mają znaczący wpływ na sposób życia i sposób prowadzenia biznesu. Bluetooth, SMS i QR code stają się istotnymi narzędziami komunikacji marketingowej, działając jako łącznik pomiędzy światem tradycyjnym, sieciami telefonii komórkowej oraz Internetem. Przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki administracji rządowej lub też gminy mogą wykorzystać kreatywny potencjał korzystając z tych instrumentów...

 • Modele biznesu elektronicznego a modele komunikacji marketingowej

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule ukazano polskie i zagraniczne koncepcje modeli biznesu elektronicznego. Przedstawiono również powiązane z nimi modele komunikacji marketingowej w Internecie. Wzrost gospodarczy oraz szybki rozwój wymagają stosowania sprawdzonych modeli funkcjonowania na rynku elektronicznym. Konieczne staje się również dostosowanie modeli komunikacji marketingowej do nowych, zmieniających się potrzeb odbiorców informacji.

 • Wskaźniki skuteczności wybranych narzędzi komunikacji marketingowej

  W literaturze można znaleźć wiele opisów skuteczności i efektywności narzędzi komunikacji marketingowej. Autorka odnosi jednak wrażenie, iż w niektórych opracowaniach autorzy stosują pojęcia skuteczności i efektywności zamiennie. Wiele publikacji opisuje wskaźniki stosowane jedynie w mediach głównych, takich jak: TV, radio, prasa oraz kino. Kryzys gospodarczy jest powodem poważnych zmian w planowaniu mediów. Organizacje chcą stosować...

 • Autorska wystawa: ”komunikacja marketingowa w architekturze,

  Publikacja

  - Rok 2016

 • Zastosowanie marketingowe systemów informatycznych w promocji zawodów żeglarskich

  Publikacja

  Promocja imprez żeglarskich poprzez tworzenie przekazu z regat jest wyzwaniem dla organiza- torów wydarzenia. W artykule przedstawiono systemy technologiczne, które wspomagają prezenta- cję zawodów oraz ich wpływ na zaangażowanie kibiców żeglarstwa. Zbadano interakcję fanów na podstawie statystyk strony WWW zawodów i wpływ wykorzystania systemów śledzenia wyników na ich postępowanie. Badania wykazały trzy kluczowe...

 • Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W referacie przedstawiona została istota innowacji w funkcjonowaniu banków komercyjnych na rynku polskim. Na podstawie danych statystycznych przeprowadzona została analiza poziomu innowacyjności banków i innych instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. W pracy zidentyfikowane zostały również podstawowe grupy czynników wpływających na innowacje i związane z nimi działania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowe możliwości rozwoju komunikacji marketingowej w Internecie

  Coraz więcej firma zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko niższa cena jest czynnikiem zachęcającym do skorzystania z oferty sklepu online. Dużo większym problemem staje się efektywne przekazanie informacji do obecnych i potencjalnych klientów. Ważne, by mając wyznaczone cele, można było umiejętnie dobrać działania, których wykorzystanie umożliwi uzyskanie najlepszych wyników związanych z dotarciem do wybranych grup docelowych.

 • Wspieranie przedsiębiorczości przez władze samorządowe - wymiar marketingowy

  Publikacja

 • Lipidomika – strategie analityczne i zastosowania

  Publikacja

  Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej. Bioanaliza zaczyna odgrywać kluczową rolę w szybko rozwijających się dziedzinach współczesnej bionauki w ramach genomiki, proteomiki, metabolomiki, lipidomiki i innych. Umiejętność doboru odpowiednich metod i narzędzi, w zależności od rodzaju podejmowanego problemu, jest niezwykle ważne i często decyduje...

 • Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

 • Strategia modelowania zlewni

  Publikacja

  - Rok 2011

  Omawia się pojecie zlewni hydrologicznej, jej modelu oraz strategie modelowania matematycznego. Prawdziwość modelu sprawdza się albo zgodnie z kryterium Arystotelesa, albo Kartezjusza. Podaje sięprzykłady modeli matematycznych zlewni.

 • ERP migration strategies

  Publikacja

  - Rok 2009

  Presja rynku na sferę produkcji i logistyki wymusza w niej przechodzenie do efektywnych i optymalnych kosztowo aplikacji IT. Niniejszy artykuł pokazuje zmiany paradygmatu projektowania i eksploatacji systemów ERP (Enterprise Resource Planning) koncentrując się na strategiach migracyjnych, niezbędnych w dynamicznym środowisku biznesowym. Dokonano analizy porównawczej wybranych zastosowań informatyki w przedmiotowym obszarze, akcentując...

 • Strategic balance in graphs

  For a given graph G, a nonempty subset S contained in V ( G ) is an alliance iff for each vertex v ∈ S there are at least as many vertices from the closed neighbourhood of v in S as in V ( G ) − S. An alliance is global if it is also a dominating set of G. The alliance partition number of G was defined in Hedetniemi et al. (2004) to be the maximum number of sets in a partition of V ( G ) such that each set is an alliance. Similarly,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Strategia personalna firm.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule zanalizowano wpływ strategii personalnej na zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedstawiono substrategie personalne praktykowane przez polskie firmy.

 • Strategic Comments

  Czasopisma

  ISSN: 1356-7888

 • Strategic Analysis

  Czasopisma

  ISSN: 0970-0161 , eISSN: 1754-0054

 • Strategic Management

  Czasopisma

  ISSN: 1821-3448 , eISSN: 2334-6191

 • Strategic Direction

  Czasopisma

  ISSN: 0258-0543

 • Strategic Organization

  Czasopisma

  ISSN: 1476-1270 , eISSN: 1741-315X

 • Strategic Survey

  Czasopisma

  ISSN: 0459-7230

 • Czynniki sukcesu w zarządzaniu projektem marketingowym

  Publikacja

  - Rok 2013

  Autorka porusza problem jednoznacznego formułowania kryteriów sukcesu projektu marketingowego, których realizacja zapewniałaby sukces przedsiębiorstwa. Stawia tezę, że projekty marketingowe mają szczególną specyfikę związaną z determinującym wpływem zewnętrznych czynników niemierzalnych, a tym samym niedefiniowalnych, na powodzenie projektu marketingowego rozumianego jako sukces rynkowy, przez co określenie jasnych kryteriów sukcesu...

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności marketingowej instytucji finansowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w usługach finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych efektów stosowania CSR czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano determinanty...

 • Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej

  Komunikacja marketingowa firmy w Internecie musi uwzględniać tzw. marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM). O efektywnej obecności przedsiębiorstwa w Sieci można mówić, gdy łatwo znaleźć serwis internetowy uwzględniając organiczne wyniki wyszukiwania wyszukiwarek, reklamy typu pay-per-click, optymalizację kluczowych fraz, istotność linków przychodzących (zewnętrznych) oraz wartość zamieszczonych treści. Każdy element projektu...