Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPIRACJA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPIRACJA

Wyniki wyszukiwania dla: TRANSPIRACJA

 • Model matematyczny stosunków wodnych w systemie gleba - roślina - atmosfera

  Publikacja

  - Rok 2009

  Omówiono proces transpiracji wody z szaty roślinnej. Wskazano, że transpiracja jest funkcja oporności stomatycznej w liściach, która z kolei zależy od potencjału wody w roślinie, a to zależy od zasobów wody roślinnej, co wynika z bilansu wodnego rośliny. Woda w roślinie pobierana jest z gleby i oddawana do atmosfery. Obliczenia mają charakter iteracyjny. Omówiono realizacje komputerowa modelu symulacyjnego i uzyskane wyniki.

 • Stosunki wodne w obumierającym lesie świerkowym w Karkonoszach

  Publikacja

  - Czasopismo Techniczne - Rok 2002

  Obumieranie lasów w Karkonoszach związane jest z drastycznym obniżeniem pH w glebach w wyniku kwaśnych deszczów. Sadzonki świerkowe przeżywają tylko wtedy, kiedy trafiają na lokalne lepiej odwodnione wyniesienia terenowe. W wyniku obliczeń komputerowych programem SPAC uzyskano wskaźnik transpiracji na poziomie 2,9 mm/dobę, jednakże przy uszkodzonej strefie korzeniowej transpiracja spadała do poziomu 1,1 mm/dobę, blokując fotosyntezę...

 • Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie i odkształcenia gruntów ekspansywnych

  Publikacja
  • S. Michalski

  - Rok 2017

  Grunty ekspansywne występują na znacznych obszarach Polski. Zmianom wilgotności gruntów ekspansywnych towarzyszą zmiany objętościowe, które mogą być przyczyną awarii płytko posadowionych obiektów budowlanych. Istotnym czynnikiem wpływającym na uwilgotnienie gruntów ekspansywnych jest pobór wody przez drzewa. Rozprawa zawiera opis autorskiej metody numerycznej, mogącej służyć do modelowania zmian wilgotności gruntów oraz wywołanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Agrohydrologia obliczeniowa

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono algorytm obliczania transpiracji, bilansu wodnego gleb oraz modelowania małych zlewni. Przedstawiono niezbędne dane do obliczeń. Przedstawiono instrukcje arytmetyczne niezbędne do przeprowadzenia obliczeń. Szczególną uwagę zwrócono na modele przepływu wody w systemie gleba - roślina - atmosfera. Omówiono też relację pomiędzy wodą a plonowaniem roślin oraz równanie Richardsa opisujące dynamikę uwilgotnienia...

 • Podstawy wzmożonej konwersji energii

  Publikacja
  • P. Ziółkowski
  • J. Badur

  - Logistyka - Rok 2013

  O wzmożonej konwersji energii możemy mówić, gdy następuje zmniejszenie rozmiarów urządzenia, w którym zachodzi ilościowo ten sam proces i przez to zachodzi objętościowe zwiększenie gęstości transportu i konwersji energii. Zjawisko to jest szczególnie widoczne na granicach kontaktu między fazami. Wzmożenie konwersji zachodzi uwidacznia się zwłaszcza w przypadku nanotechnologii. W pracy zaprezentowano...

 • Metody uwzględniania ewaporacji w modelowaniu przepływu przez strefę aeracji w warunkach klimatycznych północnej Polski

  Publikacja

  - Rok 2016

  Właściwe odwzorowanie zasilania infiltracyjnego poziomów wodonośnych stanowi istotny problem w numerycznym modelowaniu przepływu wód podziemnych. Do czynników, które determinują ilość wody infiltrującą przez strefę aeracji należy parowanie z przypowierzchniowej warstwy gruntu oraz transpiracja przez szatę roślinną. Celem pracy było przetestowanie przydatności modeli ewapotranspiracji stosowanych w rolnictwie, tj. modelu Penmana-Montheita,...