Wyniki wyszukiwania dla: zgazowanie przeciwpradowe, zrebki bukowe, wps - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zgazowanie przeciwpradowe, zrebki bukowe, wps

Wyniki wyszukiwania dla: zgazowanie przeciwpradowe, zrebki bukowe, wps

 • Charakterystyka porównawcza zgazowania drewna bukowego i RDF w reaktorze przeciwprądowym

  Publikacja

  Rozproszone małe układy produkcji ciepła to coraz popularniejszy trend w energetyce. Praca opisuje możliwości zgazowania biomasy i odpadów w reaktorze przeciwprądowym małej mocy. Zgazowanie odpadów jest obiecującą metodą ich utylizacji. W pracy porównano rozkład temperatur uzyskany podczas zgazowania biomasy i WPS dla całej wysokości reaktora. Porównane zostały składy gazu generatorowego oraz jego kaloryczność. Podczas prób badano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Współprądowe zgazowanie wtórnego paliwa odpadowego

  Publikacja

  - Rok 2014

  W niniejszej pracy analizie poddano proces zgazowania wtórnego paliwa odpadowego, RDF. Paliwo to jest kłopotliwe dla stabilnego prowadzenia procesu ze względu na powstawanie spieków powodujących zalepianie się reaktora i dużych oporów przepływów gazów procesowych. Poprawę warunków procesu uzyskano stosując mieszaninę RDF ze zrębkami drzewnymi w stosunku 1:1. Jednak syngaz uzyskany w procesie zgazowania tej mieszaniny charakteryzował...

 • Szare na złote, czyli zgazowanie odpadów

  Publikacja

  - Biomasa - Rok 2016

  .

 • Dwupoziomowe cyfrowe znakowanie obrazów nieruchomych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono metodę cyfrowego znakowania obrazów nieruchomych na dwóch poziomach. Cyfrowy znak wodny wprowadzony na pierwszym poziomie jest znakiem wrażliwym, pozwalającym na szybkie wykrycie manipulacji na obrazie. Znakowanie na drugim poziomie jest znakowaniem silnym (odpornym) w tym sensie, że jego usunięcie związane jest z tak dużym zniekształceniem obrazu, że staje się on bezużytecznym. Znakowanie to jest zabezpieczone kodem...

 • Znakowanie subsydiowanego masła i tłuszczu mlekowego.

  Publikacja

  - Przegląd Mleczarski - Rok 2002

  W związku z dostosowywaniem prawa RP do praw UE okazuje się, że brak jest uregulowań prawnych w polskiej Ustawie ''O regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych'' (Dz.U. Nr 129 z 6 września 2001 r.) odnoszących się do obowiązku dodawania znaczników do masła, śmietany i odtłuszczonego mleka w proszku, w stosunku do których, w UE, stosowane są subsydia. Pominięcie w polskiej Ustawie obowiązku dodawania znaczników do ww. produktów...

 • Współprądowe zgazowanie wtórnego paliwa odpadowego, biomasy oraz mieszanek paliwa wtórnego z biomasą

  Publikacja

  - Rok 2015

  Postępujący wzrost ilości ludzi, wraz ze zmianą stylu życia prowadzi do zwiększającej się konsumpcji energii, oraz produkcji odpadów komunalnych. W skład tych odpadów wchodzą, w coraz większym stopniu tworzywa sztuczne, materiały te podobnie jak odpady ligninocelulozowe, tekstylia czy makulatura są odpadami palnymi mogącymi być wykorzystanymi jako źródło enegii. Składniki te nie zostały oddzielone, jako surowce do recyklingu surowcowego,...

 • Metodoloski Zvezki

  Czasopisma

  ISSN: 1854-0023

 • Numeryczna analiza wpływu budowy podpory mostu na rzece Wiśle na przepływ i rozmycie dna koryta rzeki

  W artykule opisano wyniki hydraulicznej analizy wpływu jednego z filarów mostu w Kwidzynie na zmianę pola prędkości przepływu i warunków transportu rumowiska w rzece Wiśle, powodujących lokalne rozmywanie dna koryta rzeki w rejonie filara zlokalizowanego w nurcie rzeki. Bezpośrednią przyczyną podjęcia badań były zaobserwowane podczas budowy mostu lokalne rozmycia dna w sąsiedztwie podpory nr 24.

 • GPS SOLUTIONS

  Czasopisma

  ISSN: 1080-5370 , eISSN: 1521-1886

 • Arch bridges under test loadings

  This paper illustrates experience in arch bridges test loadings of the research team of Department of Structural Mechanics and Bridge Structures from the Gdansk University of Technology. The presented calculations results constist the analysis of spatial construction schemes made using the finite elements method (FEM) and its comparison to the field studies. Arch bridges with the longest spans, visualisation of the computational...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • WP1: Intelligent monitoring and automatic detection of threats -introduction to the WP1

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Przykrycie koryta rzeki Rawy

  Uporządkowanie kanalizacji w ramach Związku Rawy. Rozwiązanie problemu otwartego kolektora jakim stała się rzeka Rawa. Rozwiązania materiałowe, wykonawstwo.

 • Analogue GPS repeater

  Publikacja

  - Rok 2010

  This article concerns the problem of difficulty in correct indoor Global Positioning System (GPS) signals reception due to attenuation. Radio signal repeaters are proposed as means to solve this problem. Firstly, the GPS signal characteristics are described, emphasizing their low power in the point of reception. In the second part, various applications of GPS signal repeater, where indoor GPS signals reception is required, are...

 • CPS w multimediach

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule omówiono działalność badawczą Katedry Systemów Multimedialnych (KSM) w tematach: CPS, technologii multimedialnych, technologii studyjnych i wizyjnych, w zastosowaniach metod soft-computingu w inżynierii dźwięku i obrazu, akustyki muzycznej, psychofizjologii słuchu i wytwarzania mowy, syntezy dźwięku i obrazu oraz akustyki architektonicznej, i techniki nagłaśniania. Przedstawiono wyniki naukowe Katedry - liczbę publikacji,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Regulated Assembly of LPS, Its Structural Alterations and Cellular Response to LPS Defects

  Distinguishing feature of the outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria is its asymmetry due to the presence of lipopolysaccharide (LPS) in the outer leaflet of the OM and phospholipids in the inner leaflet. Recent studies have revealed the existence of regulatory controls that ensure a balanced biosynthesis of LPS and phospholipids, both of which are essential for bacterial viability. LPS provides the essential permeability...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • TPS-Twój Przegląd Stomatologiczny

  Czasopisma

  ISSN: 1426-2789

 • Archives of Plastic Surgery-APS

  Czasopisma

  ISSN: 2234-6163 , eISSN: 2234-6171

 • Economic and Political Studies-EPS

  Czasopisma

  ISSN: 2095-4816 , eISSN: 2470-4024

 • The Journal of the Polynesian Society (JPS)

  Czasopisma

  ISSN: 0032-4000 , eISSN: 2230-5955

 • Wiadukty łukowe Gdańska - analizy i badania

  Nowe powstałe obiekty mostowe muszą spełniać nie tylko wymagania konstrukcyjne, ale również harmonijnie wpisywać się w krajobraz urbanistyczny miasta. Nowe inwestycje, zrealizowane i realizowane w ostatnich latach na terenie miasta Gdańska przyczyniły się do powstania wielu nowych, spektakularnych obiektów inżynierskich tak jak most extradosed przez Martwą Wisłę, czy tunel pod Martwą Wisłą. Pośród nich nie mniej reprezentacyjną...

 • Budowle wielofunkcyjne

  Publikacja

  - Rok 2010

 • CENTRUM GMINNE JAK ŻADNE INNE . Trąbki Wielkie

  Publikacja

  Wystawa zaprezentowana w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej oparta jest o prace studentów zrealizowane w ramach przedmiotu “Projektowanie architektoniczne 5” i zgłoszone do konkursu pt. NOWE CENTRUM GMINNE. Koncepcja rozwoju Trąbek Wielkich. prowadzący: mgr inż. arch. Alicja Karaś, dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska dr inż. arch. Tomasz Szymański

 • Wpływ wymiarów próbki w erozji kawitacyjnej materiału

  Publikacja

  - Rok 2005

 • Regulation of LPS assembly via controlled proteolysis and sensing of LPS stress in Escherichia coli

  Publikacja

  - Rok 2022

  Lipopolysaccharide (LPS) is a complex glycolipid, essential for the bacterial viability and along with phospholipids, it constitutes the major amphiphilic component of outer membrane (OM) in most of the Gram-negative bacteria, including Escherichia coli. LPS molecules confer an effective permeability barrier to the OM and play a crucial role in bacteria-environment and -host interactions. The synthesis and accumulation of this...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Runaway PRN11 GPS satellite

  Publikacja

  - Rok 2017

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nowoczesne zadaszenia łukowe w budownictwie użyteczności publicznej

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Budowa mostu głównego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozdział przedstawia opis technologii montażu mostu - ustroju skrzynkowego, trzykomorowego, z poprzecznicami pełnymi w pobliżu podpór oraz ażurowymi w pozostałych miejscach. W pierwszej kolejności wykonano przęsła boczne, które zakotwiono w podporach, a następnie przeprowadzono montaż wspornikowy przęsła nurtowego.

 • Kalendarium: Wydarzenia naukowe

  Publikacja

  - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

  Czasopisma

  ISSN: 0860-889X , eISSN: 2300-5300

 • Thermal Properties of PLA/TPS Blends

  Four types of polymer compositions having different amount of potato starch, glycerin and poly(lactic acid) was obtained and characterized by DSC. Adding of TPS to PLA lowered Tg.

 • Investigation on Tidal Components in GPS Coordinates

  Publikacja

  - Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy - Rok 2009

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MESOSCALE FUNCTIONS OF GPS SLANT DELAY

  Publikacja
  • M. Figurski
  • M. Gałuszkiewicz
  • P. Kamiński
  • K. Kroszczyński

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - Rok 2007

  The paper presents a computer module for GPS slant delay determination using data from COAMPS (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System) mesoscale non-hydrostatic model of the atmosphere which is run on IA64 Feniks computer cluster in the Department of Civil Engineering and Geodesy of the Military University of Technology. The slant delay is the result of integrating the ray (eikonal) equation for the spatial function...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jacek Tomków dr hab. inż.

  Wykształcenie:1. 2018 r.Doktor inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa,rozprawa doktorska: Wpływ warunków spawania pod wodą na skłonność do tworzenia pęknięć zimnych w stalach o podwyższonej wytrzymałości 2. 2012 r.Magister inżynier - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Technologia Maszyn i Komputerowe Wspomaganie Produkcji,praca magisterska: Badania...

 • EKSTRAKCJA ANALITÓW Z PRÓBKI ZMIESZANEJ Z OBOJĘTNYM WYPEŁNIACZEM (MSPD)

  Technika ekstrakcji analitów z próbki zmieszanej z obojętnym wypełniaczem (MSPD) znajduje coraz szersze zastosowanie jako technika jednoczesnego przygotowania, ekstrakcji, frakcjonowania i oczyszczania ekstraktów z próbek stałych, pół-stałych i lepkich. Najczęściej używana jest do przygotowania próbek środowiskowych, biologicznych oraz żywności zarówno w celu ekstrakcji naturalnie występujących związków, jak i zanieczyszczeń organicznych...

 • Budowa informatycznych centrów kompetencyjnych

  Publikacja

  Artykuł jest kontynuacją serii artykułów poświęconych integracji środowiska akademickiego i biznesowego na przykładzie uruchamiania uniwersyteckich centrów kompetencyjnych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zasady budowy składowisk odpadów

  Omówiono geologiczno-geotechniczno-budowlane aspekty wyboru lokalizacji składowisk odpadów oraz migracji zanieczyszczeń w podłożu gruntowym. Przedstawiono zasady analizowania stateczności elementów konstrukcyjnych składowisk odpadów, w tym przebiegu osiadania oraz stateczności skarp hałdy odpadów. Scharakteryzowano różne rodzaje geosyntetyków i zasady konstruowania uszczelnień sztucznych i naturalnych na składowiskach. Omówiono...

 • Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono kredyt jako podstawowe źródło finansowania firmy kapitałem obcym. Dokonano przeglądu dostępnych na rynku kredytów bankowych. W przedstawionej analizie wskazano zalety i wady, związane z korzystania z konkretnego rodzaju kredytu.

 • Wiadukt łukowy w Białymstoku

  Publikacja

  - Rok 2015

  Referat prezentuje oddany do użytkowania w czerwcu 2011 wiadukt drogowy ,,Łuk Białostocki”. Konstrukcja ta z uwagi na lokalizację dźwigara łukowego względem osi pomostu – po przekątnej, jest w Polsce w swojej skali obiektem prototypowym. Ustrój nośny obiektu stanowi stalowy bezprzegubowy dźwigar łukowy, usytuowany w rzucie z góry po krótszej przekątnej konstrukcji, z podwieszonym za pomocą cięgien pomostem zespolonym. Rozpiętość...

 • Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości

  Publikacja

  - Marketing i Zarządzanie - Rok 2015

  Celem artykułu jest prezentacja zależności między pojęciami: tożsamość, wizerunek i reputacja w sądownictwie, zasad kreowania wizerunku wymiaru sprawiedliwości, dobrych praktyk w budowaniu pozytywnego wizerunku wykorzystywanych przez sądy; poziom dojrzałości sądów pilotażowych w stosowaniu działań wspierających wizerunek; roli i możliwości sieci międzyorganizacyjnych w transferze i ujednolicaniu dobrych praktyk w budowaniu pozytywnego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Białka - budowa i właściwości

  Publikacja

  - Rok 2002

  Struktura białek wpływa na ich wartość odżywczą, właściwości funkcjonalne wżywności oraz reakcje w surowcach i produktach żywnościowych. W czasie prze-chowywania i przetwarzania żywności białka ulegają przemianom, niepożądanymlub zamierzonym, wskutek reakcji chemicznych i biochemicznych. Poprzez celo-we, enzymatyczne i chemiczne modyfikowanie struktury białek można wpływać naich właściwości funkcjonalne w żywności i wartość biologiczną.

 • Decentralized control of a UPS systems operating in parallel

  Publikacja
  • R. Strzelecki
  • D. Vinnikov

  - Rok 2008

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System wykrywania i przeciwdziałania spoofingowi GPS

  Publikacja

  - Rok 2016

  Spoofing w systemach nawigacji satelitarnej jest atakiem elektronicznym, który polega na nieuprawnionej emisji sygnałów stanowiących imitacje rzeczywistych sygnałów odbieranych z satelitów. Powoduje on wyznaczenie nieprawidłowych informacji o czasie, położeniu i prędkości odbiornika. Z uwagi na trudność jego wykrycia, spoofing stanowi poważniejsze zagrożenie niż proste zagłuszanie sygnałów zakłóceniem o dużej mocy (ang. jamming)....

 • Manufacture and research of TPS/PE biocomposites properties

  Publikacja

  - COMPOSITES PART B-ENGINEERING - Rok 2015

  In this paper the process of native starch preparing for modification by extrusion and manufacture of biocomposites is presented. The first aim of this study was to determine the mixing and granulating condition of native starch to obtain granulated native starch. For mixing and granulation of native starch Intensive Mixer manufactured by Maschinenfabrik Gustav Eirich was used. Mixing and granulation in a single process is a new...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Publikacja

  - Rok 2014

  Artykuł poświęcono problemowi spoofingu w systemie GPS, polegającego na niepowołanej transmisji sygnałów imitujących sygnały odbierane z satelitów GPS. Takie działanie prowadzi do wyznaczenia przez odbiornik nawigacyjny nieprawidłowego poło- żenia, prędkości i czasu. Wykrywanie tego typu działań i przeciwdziałanie im wymaga implementacji dodatkowych algorytmów po stronie odbiornika. W artykule szczególną uwagę poświęcono metodom...

 • SPS-S - nowa metoda stymulacji słuchowej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Istotnym założeniem metody SPS-S jest możliwość stosowania treningu słuchowego w warunkach życia codziennego, a więc także poza gabinetami placówek terapeutycznych. Mobilne urządzenie - stymulator słuchu jest oparte na najnowszej technologii mikroelektronicznej, Oferuje on możliwość wykorzystywania wielu programów terapii, które przebiegają z zastosowaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania dźwięku. Algorytmy te można podzielić...

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Artykuł dotyczy problemu spoofingu w systemie GPS, polegającego na niepowołanej transmisji sygnałów imitujących sygnały odbierane z satelitów GPS. Takie działanie prowadzi do wyznaczenia przez odbiornik nawigacyjny nieprawidłowego położenia, prędkości i czasu. Zostały opisane metody przeciwdziałania spoofingowi, w szczególności poprzez przestrzenne przetwarzanie sygnałów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych efektywności tych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza i badania systemu antyspoofingowego GPS

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozprawie doktorskiej podjęto problem badawczy, jakim jest przeciwdziałanie spoofingowi w systemie nawigacji satelitarnej GPS. Spoofing oznacza rodzaj ataku elektronicznego, w którym urządzenie, zwane spooferem, przesyła do odbiornika sygnały imitujące te, które są odbierane z satelitów GPS. Odbiór sygnałów imitujących powoduje wyznaczenie nieprawidłowych informacji dotyczących czasu, położenia lub prędkości. Rozprawa obejmuje...

 • Short-Period Information in GPS Time Series

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SPS

  Publikacja

  - Przemysł Chemiczny - Rok 2007

  Przedstawiono sposób otrzymywania elementów warstwowych stalowo-poliuretanowych oraz wyniki ich badań wytrzymałościowych w próbach jednoosiowego zginania. Otrzymane elementy charakteryzowały się różnym stopniem rozwinięcia i przygotowania powierzchni oraz środkiem adhezyjnym. Na podstawie pomiarów stwierdzono, że moduł ścinania (G) dla układów warstwowych wynosił od 94 do 97 MPa, co świadczy o tym, że zastosowane środki adhezyjne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MONITORING OF PERMANENT GPS STATIONS AT THE SUDETY MOUNTAINS

  Publikacja
  • M. Figurski
  • K. Kroszczynski
  • P. Kamiński
  • M. Gałuszkiewicz

  - Acta Geodynamica et Geomaterialia - Rok 2007

  The aim of this paper is to show time-dependent baseline variation between GPS stations situated in South-East Poland. This study was based on daily data analysis of selected GPS stations: WROC, GOPE, MOPI, KRAW and KATO. The start date of the analysis is linked at every station with the beginning of its operation and the closing date of the operation is in 2006. The multiresolution signal decomposition method has been used to...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym