Sebastian Zięba - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe:  Sebastian Zięba

Sebastian Zięba

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Wybór operatora usług VOIP

    W pracy przedstawiono propozycje algorytmu wyboru operatora VoIP, zapewniającego w danym momencie realizację połączenia o najlepszej jakości. Weryfikacja jakości realizowanego połączenia została dokonana metodami subiektywnymi. Zaproponowane 2 metody wyboru najlepszego operatora wykorzystują: pomiar maksymalnego opóźnienia przechodzenia danych z/do operatora (w oparciu o usługę PING) oraz pomiar czasu trwania zestawiania połączenia...

  • Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP

    - Rok 2010

    W pracy oceniono możliwości budowy ekonomicznego, zautomatyzowanego systemu wspierającego procesy windykacji opartego o rozwiązania telefonii VoIP. Omówiono uwarunkowania techniczne realizacji takiego systemu, w szczególności zwrócono uwagę na odmienną jakość usług telefonii IP oferowaną przez różnych operatorów. Przedstawiono autorski system informatyczny wspierający windykację, omówiono ograniczenia jakie nałożono na system podczas...

wyświetlono 31 razy