Sławomir Milewski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

Kursy online

 • Podstawy Biotechnologii - Nowy

  Program wykładów: 1.  Przedmiot i zakres biotechnologii. Biotechnologia a inżynieria biomedyczna 2.  Społeczny odbiór biotechnologii 3.  Komórki wykorzystywane w biotechnologii 4.  Podstawowe techniki inżynierii genetycznej 5.  Wytwarzanie białek rekombinowanych 6.  Metody poszukiwania i otrzymywanie biofarmaceutyków małocząsteczkowych 7.  Wytwarzanie przeciwciał i ich zastosowania w medycynie 8.  Terapia genowa i antysensowa 9. ...

 • Biotechnologia Leków

 • Biotechnologia Leków

  W ramach wykładów przedstawiane są rodzaje leków biotechnologicznych i preparatów medycznych o takim charakterze, w tym antybiotyków, biofarmaceutyków białkowych i opartych na kwasach nukleinowych oraz szczepionek. Omawia się metody otrzymywania, izolacji i oceny właściwości chemicznych i biologicznych.

 • Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł

  1. Analiza kinetyki denaturacji białka przy użyciu różnicowej kalorymetrii skanningowej.2. Zastosowanie średniociśnieniowej chromatografii cieczowej do izolacji i charakterystyki biomakromolekuł.3. Wykorzystanie HPLC do izolacji substancji naturalnych i badania czystości antybiotyków.4. Wyznaczanie masy cząsteczkowej białka z zastosowaniem spektroskopii MS-ESI.5. Spektroskopia FTIR w badaniu struktury drugorzędowej białek.6. Określanie...

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Dorota Martynow

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2020-11-10 przez Wydział Chemiczny

 • Kamila Rząd

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2018-09-24 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Gucwa

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2018-02-05 przez Wydział Chemiczny

 • Aleksandra Miszkiel

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-05-10 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Zalewska

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2016-09-14 przez Wydział Chemiczny

 • Marta Schielmann

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2016-07-05 przez Wydział Chemiczny

 • Grzegorz Gorczyca

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2016-03-02 przez Wydział Chemiczny

 • Joanna Boros-Majewska

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2016-02-03 przez Wydział Chemiczny

 • Karolina Kwiatkowska-Semrau

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2015-07-07 przez Wydział Chemiczny

 • Izabela Łącka

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2011-09-21 przez Wydział Chemiczny

 • Justyna Czarnecka

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2011-06-29 przez Wydział Chemiczny

 • Krzysztof Kur

  Biotechnologia - nauki chemiczne (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2010-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Roland Wakieć

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-06-14 przez Wydział Chemiczny

 • Jarosław Olchowy

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-03-15 przez Wydział Chemiczny

 • Iwona Gabriel

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-06-21 przez Wydział Chemiczny

 • Robert Jędrzejczak

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2002-06-27 przez Wydział Chemiczny

 • Agnieszka Janiak

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2001-11-07 przez Wydział Chemiczny

 • Danuta Kuszczak

  Nauki chemiczne (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych)

  Tytuł dr inż. nadany 2001-09-18 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Synteza znakowanej L-tyrozyny i jej pochodnych oraz badanie ich enzymatycznych przemian metodami kinetycznych i rozpuszczalnikowych efektów izotopowych

  Praca habilitacyjna

  Dr Małgorzata Pająk - Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii - 2021

 • Mechanizm i kinetyka przemiany fazowej zol-żel zachodzącej w koloidach chitozanowych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Piotr Owczarz - Politechnika Łódzka, Rada Dyscypliny Inżynierii Chemicznej - 2020

 • Wpływ ergosterolu na aktywność transportera Cdr1 i wybrane parametry błony cytoplazmatycznej u Candida albicans

  Praca doktorska

  mgr Jakub Suchodolski - Uniwersytet Wrocławski Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne - 2020

 • Przeciwdrobnoustrojowe właściwości gemini surfaktantów – efekty morfologiczne i metaboliczne

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Anna Koziróg - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o żywności - 2019

 • Ekstremofile jako źródło użytecznych biotechnologicznie bioproduktów

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Aneta Białkowska - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka - 2018

 • Badanie funkcji komórkowych z zastosowaniem nowych systemów Lab-on-a-chip oraz zaawansowanych modeli hodowli komórek in vitro

  Praca habilitacyjna

  dr Elżbieta Jastrzębska - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej - 2018

 • Wpływ wybranych czynników na aktywność transporterów ABC Candida albicans

  Praca doktorska

  mgr Joanna Szczepaniak - Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego - 2017

 • Rola Alg13 N-acetylglukozaminyl transferazy w patogenności Candida albicans

  Praca doktorska

  mgr Monika Niewiadomska - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - 2017

 • Badania nad rozwojem środków kontrastowych i sond molekularnych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Tomasz Krawczyk - Politechnika Śląska Wydział Chemiczny - 2017

 • Probiotyki i prebiotyki – właściwości antygenotoksyczne i cytoprotekcyjne

  Praca habilitacyjna

  dr Adriana Nowak - Politechnika Łódzka - 2016

 • Charakterystyka mechanizmów molekularnych regulujacych wzrost i róznicowanie komórek pierwotnych nowotworu w warunkach hodowli in vitro

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Przydatność enzymów z niektórych ekstremofilnych bakterii typu Deinococcus-Thermus

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Badanie wpływu fosfonowych i fosfinowych analogów aminokwasów i krótkich peptydów na aktywność wybranych proteaz

  Praca habilitacyjna

  Dr Małgorzata Pawełczak - Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego - 2014

 • Synteza i właściwości biologiczne N-podstawionych pochodnych O3-(2-amino-2-deoksy-beta-D-glukopiranozylo)diosgeniny

  Praca doktorska

  Mgr Agata Walczewska - Wydział Chemii UG - 2014

 • Synteza, badania spektroskopowe i strukturalne modyfikowanych antybiotyków jonoforowych oraz ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwnowotworowej

  Praca habilitacyjna

  dr Adam Huczyński - Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań - 2013

 • Dolicholo-zależna glikozylacja białek u Candida albicans

  Praca doktorska

  mgr Mateusz Juchimiuk - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa - 2013

 • Badania strukturalne i funcjonalne enzymów biosyntezy inozytolu

  Praca habilitacyjna

  dr Bogusław Stec - Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński Kraków - 2012

 • Projektowanie i analizowanie zależności struktura-aktywność inhibitorów ureazy i syntetazy glutaminy

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Łukasz Berlicki - Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska - 2012

 • Poszukiwanie funkcji białka Saccharomyces cerevisae Rot1 w glikozylacji białek

  Praca doktorska

  mgr Monika Pasikowska - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa - 2012

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Arkadiusz Chworoś - 2021

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  doktor habilitowany Piotr Stefanowicz - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Jolanta Bryjak - 2013

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  doktor habilitowany Krzysztof Śmigielski - 2013

wyświetlono 2889 razy