Stanisław Szejko - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online]

  - Rok 2005

  W artykule rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział...

 • Implementation of the requirements driven quality method in a small IT company

  - Rok 2005

  Praca przedstawia proces i rezulaty wdrożenia metody RDQC - sterowanej wymaganiami kontroli jakości w rzeczywistej, niedużej firmie informatycznej. Pokazano specyfike firmy i wybranych projektów, omówiono podstawy metody RDQC, plan jej wdrożenia oraz najważniejsze osiągnięte rezultaty.

 • Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making.

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania wzorców programowych do opracowania wzorców etycznych, mających na celu wspomaganie prowadzącego projekt informatyczny w podejmowaniu decyzji. Ideę zilustrowano dwoma przykładami.

wyświetlono 835 razy