Stefan Sawiak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Mechanika Ogólna teoria i zadania

    Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

  • Mechanika ogólna : teoria i zadania

    Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej.Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące...

  • Mechanika ogólna : teoria i zadania

    Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Przede wszystkim kierowany jest do studentów studiów II stopnia, ale może być wykorzystywany również przez studentów studiów inżynierskich, przy pominięciu niektórych zagadnień. Podręcznik dostosowany jest w szczególności...

wyświetlono 155 razy