Szymon Mania - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Wpływ ramnolipidów na precypitację węglanu wapnia w hydrożelu alginianowym

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2021

 • Wpływ dodatku wybranych plastyfikatorów na właściwości filamentów PLA domieszkowanych chitozanem

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Fizyko-mechaniczne właściwości kompozytów keratynowo-skrobiowych

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Sposoby modyfikacji żywic światłoutwardzalnych w druku 3D metodą SLA.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Cemiczny - 2020

 • Predicting performance of micro encapsulating methods

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny - 2019

 • Kompozycje chitozanu z poli (kwasem mlekowym) PLA

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Analiza zależności występujących pomiędzy trehalozą, maltozą i glikogenem w cyklu metabolicznym m.in. z zastosowaniem badań specyficzności substratowej.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Frakcjonowanie białek łubinu oraz ocena właściwości funkcjonalnych otrzymanych preparatów białkowych.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Frakcjonowanie białek wybranych gatunków roślin strączkowych oraz ocena właściwości funkcjonalnych wyizolowanych białek.

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające biodegradowalnych opakowań na bazie bakteryjnej celulozy i chitozanu

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Frakcjonowanie białek łubinu odmiany białej oraz ocena właściwości funkcjonalnych otrzymanych preparatów białkowych

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Otrzymywanie rozpuszczalnej keratyny

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Opracowywania receptur produktów jarskich na bazie łubinu

  Praca magisterska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - 2018

wyświetlono 3295 razy