Szymon Mania - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Living Lab GUT InnoRenew CoE Livade 6, 6310 Izola, Slovenia

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2020-12-01 na stanowisku: Członek grupy badawczej

 • Polskie Towarzystwo Chitynowe

  Pełnione 2019-09-26 na stanowisku: członek orgainzacji

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

  Pełnione 2018-10-22 na stanowisku: członek organizacji

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 3295 razy