TCad 8 - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TCad 8

TCad 8

SYMULATOR TCAD

TCad 8 jest oryginalnym oprogramowaniem, opracowanym w KEiME WEiA PG. Politechnika Gdańska jest jedynym dystrybutorem licencji na użytkowanie TCad 8.

Symulator TCad opracowano, kierując się następującymi wymaganiami:

 • musi być możliwa symulacja złożonych układów energoelektronicznych i elektromaszynowych,
 • musi być możliwe odwzorowanie modelu funkcjonalnego układu sterowania,
 • współdziałanie modelu układu przekształtnikowego i układu sterowania zapewnią umowne bloki czujników pomiarowych i odpowiednio przygotowane modele łączników energoelektronicznych i źródeł prądu i napięcia,
 • określenie modelu układu powinno wymagać jedynie przygotowania schematu i określenia parametrów poszczególnych jego składników.

W ten sposób model dla TCad uzyskał postać odpowiadającą strukturze jak na rysunku obok.

Ilustracja publikacji

METODY ZAPEWNIAJĄC WYSOKĄ OGÓLNOŚĆ SYMULATORA:METODY ZAPEWNIAJĄC WYSOKĄ OGÓLNOŚĆ SYMULATORA

 • symulacja - metoda stałej struktury układu,
 • opis układu - metoda potencjałów węzłowych,
 • całkowanie numerycznego - bezwzględnie stabilny algorytm Geare'a I rzedu (niejawną metodę Eulera).

Symulator TCad jest przeznaczony do realizacji klasycznego cyklu badań (zob. schemat).

Ilustracja publikacji

LICENCJA STANDARDOWA

Opłata za licencję na użytkowanie TCad składa się z dwóch części: z
opłaty rejestracyjnej oraz z opłaty abonamentowej.

 

Dla ośrodków akademickich oferujemy specjalny rabat, polegający na zwielokrotnieniu liczby licencji.

Wzór umowy licencyjnej

Zapraszamy do składania zamówień na adres:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Politechniki Gdańskiej

al. Zwycięstwa 27,
80-219 Gdańsk

+48 58 348 62 62
biznes@pg.edu.pl

 

Ceny rejestracji i abonamentu.

LICENCJA EDUKACYJNA

Edukacyjna oferta TCad jest skierowana do szkół średnich.

W porównaniu do wersji standardowej wersja edukacyjna zawiera  ograniczenia polegające na zablokowaniu korzystania z bloków Użytkownika "USER_x" oraz na uproszczonym dokumentowaniu pracy. W celach dydaktycznych ograniczenia nie mają wpływu na użytkowanie oprogramowania.

WERSJA PRZENOŚNA TCAD 8

TCad 8 dostępny jest również w wersji tzw. przenośnej.

Pobierz wersję przenośną.

TCAD 8 LT

Symulator TCad 8 dostępny jest w wersji LT.
Ograniczenia wersji są następujące:

 • brak możliwości implementacji własnych procedur w blokach "USER_x",
 • wyłączenie udogodnień dokumentowania  (brak możliwości zapisu schematu i ograniczenie formatów zapisu przebiegów).

Ograniczenia te nie mają znaczenia dla sprawdzenia przydatności TCad. 

Pobierz TCAD 8 LT.

AKTUALIZACJE TCAD

O dostępności aktualizacji użytkownicy są informowani przez e-mail. 

 

Użytkowników TCad 7 zapraszamy do migracji do wersji 8, wymagającej aktualizacji umowy licencyjnej.

 

DO JAKICH ZASTOSOWAŃ PRZEZNACZONY JEST SYMULATOR TCAD?

W praktyce naukowej i inżynierskiej:

 • poszukiwanie i testowanie rozwiązań topologicznych,
 • weryfikacja koncepcji i parametrów sterowania,
 • sprawdzanie narażeń składników układu,
 • badanie odporności układów na awarie,
 • optymalizacja parametrów kompletnych układów

W dydaktyce:

 • zwiększenie przystępności przekazywanej wiedzy,
 • usprawnienie i obniżenie kosztu przygotowania i prowadzenia zajęć,
 • możliwość rozszerzenia prezentowanych zagadnień o procesy przejściowe, stany awaryjne i zagadnienia wrażliwościowe,
 • podwyższenie atrakcyjności zajęć przez wprowadzenie techniki komputerowej.

KOMPATYBILNOŚĆ TCAD

 • Microsoft Windows 32-bit / 64-bit
 • WINE w systemach Linux

W każdym systemie operacyjnym TCad 8 wykorzystuje wspomaganie grafiki OpenGL.

Kontakt

W celu uzyskania licencji

W kwestiach technicznych

Ilustracja publikacji

Osoby powiązane