Tomasz Dobrowolski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Koala graph coloring library: an open graph coloring library for real-world applications

  Pomimo intensywnej pracy naukowej na polu kolorowania grafów, nie jest znana kompletna i dedykowana biblioteka programistyczna. Celem artykułu jest zaproponowanie architektury takiej biblioteki. Celem jest spełnienie oczekiwań wypływających z rzeczywistych zastosowań, w szczególności spełnienie potrzeb wydajnościowych. Zaimplementowano szereg algorytmów cheurystycznego kolorowania grafów. Przyjętym językiem programowania jest C++....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowania trójkątnych płytek w grafice komputerowej

  Praca opisuje metody pokrywania trójkątnymi płytkami dowolnych powierzchni trójwymiarowych reprezentowanych przez siatki trójkątne. Omówione są znane metody konstruowania i układania trójkątnych płytek oraz ich optymalizacja algorytmami kolorowania grafów. Zaproponowana jest ulepszona hybrydowa metoda, umożliwiająca pokrycie dowolnej powierzchni wzorem, który wymaga kierunkowego uporządkowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Generating fractal tiles using Voronoi diagrams

  - Rok 2007

  Praca opisuje szczególną klasę podziałów powierzchni n-wymiarowego torusa na komórki o fraktalnym brzegu. Zbiór komórek przejawia nietypowe własności samopodobieństwa, może zostać użyty do wypełnienia przestrzeni R^n w sposób periodyczny lub aperiodyczny ze zmienną gęstością podziałów. Zaproponowany został algorytm do generowania takich podziałów używając diagramów Woronoja. Opisana metoda może mieć zastosowania w grafice komputerowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 206 razy