Tomasz Gierszewski - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Ocena współpracy systemów OAM warstw 2 i 3 modelu ISO-OSI

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Porównanie skutecznosci ataków i mechanizmów obronnych w wieloagentowych systemach reputacyjnych w bezprzewodowych sieciach wieloskokowych

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Symulacyjna ocena jakości działania mechanizmów sprawiedliwości zaimplementowanych w sieciach dwupierścieniowych oraz propozycje ich modyfikacji

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Budowa i ocena środowiska komunikacji multimedialnej dla firmy średniej wielkości

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Analiza porównawcza podatności systemów pracujących z protokołami IPv4 i IPv6 na ataki fragmentacji datagramów

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Wykorzystanie symulatora NCTUNS 6.0 do badania egoistycznych zachowań węzłów sieci mesh

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Analiza funkcjonalna bezpieczeństwa Cloud Computing

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Bezpieczeństwo protokołu UPnP

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Analiza porównawcza topologii sieci LAN w przemysłowych systemach sterowania

  Praca magisterska

  - KTI WETI - 2013

 • Analiza rozwiązań zapewnienia bezpieczeństwa end-to-end w sieciach IP

  Praca magisterska

  - KSM WETI - 2013

wyświetlono 526 razy