Tomasz Krupski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Projektowanie i analiza rekursywnych cyfrowych oscylatorów sygnałów sinusoidalnych i świergotowych

  - Rok 2012

  Przedmiotem badań w rozprawie są rzeczywiste liniowe filtry cyfrowe rekursywne stacjonarne rzędu drugiego i wyższych, o dwu, trzech i więcej wyjściach - generujące, po pobudzeniu ich warunkami początkowymi, drgania niegasnące sinusoidalne lub przebiegi świergotowe na każdym wyjściu. Informacja o parametrach generowanych sygnałów jest zadawana w postaci warunków początkowych i współczynników struktury filtru. W rozprawie dokonano...

 • Mean drift detection using statistical process control

  - Rok 2009

  Celem niniejszego rozdziału jest opisanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. Statistical Process Control - SPC), służących do detekcji dryfu wartości średniej w procesie. W oparciu o dane pochodzące z modelu: karty wartości średniej, odchylenia standardowego, karty oparte na testach sekwencyjnych oraz wykładniczo ważonej średniej ruchomej (ang. Exponentially Weighted Moving Average - EWMA), zostały porównane z punktu...

 • Modele fizyczne w ekonomii i naukach społecznych

  - Rok 2008

  W niniejszym rozdziale przedstawiono współczesne zagadnienia z zakresu dwóch nowych dyscyplin naukowych: ekonofizyki i socjotechniki, które znalazły zastosowanie w ekonomii i naukach społecznych. Są to m.in. model Blacka-Scholesa, modele wzrostu wartosci firm i PKB państw oraz model Bonabeau. Poza podaniem relacji miedzy ekonomią i miechanika, a także omówieniem systemów złożonych, w pracy określono dalsze kierunki prac w modelowaniu...

wyświetlono 630 razy