Tomasz Parteka - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor

Miejsce pracy
Gmach Główny pokój 414
Telefon
(58) 347 22 60
E-mail
tparteka@wp.pl

Wybrane publikacje

 • Territorial Aspects of Entrepreneurial Activity in Polish Suburban Zones

  Globalization has led to an increased correlation and integration of various fields in modern civilization, including those connected with allocation of entrepreneurial functions. Connection, on a global scale, has shown an increased significance of worldwide corporations. Territorial allocation of the entrepreneurial function has become the subject of translocation and revaluation. Translocation can be understood as the change...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

  - 2018

  Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń przestrzeni wokół miast. Rozwój ten nastąpił w okresie transformacji gospodarki po 1989 roku. Przemieszczanie się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego spowodowało, że w niektórych polskich strefach podmiejskich wytworzyły się struktury terytorialne, które określamy jako gniazda przedsiębiorczości....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • GNIAZDA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W STREFIE PODMIEJSKIEJ METROPOLII

  Problem suburbanizacji jest wciąż aktualny w analizach rozwoju miast. Przybiera często formy spontanicznego rozlewania się miast (urban sprawl). Badacze tego problemu skupiają się przeważnie na rozwoju funkcji mieszkaniowej w strefach podmiejskich. Specyficzny charakter polskiego procesu suburbanizacji polega na równoległym rozwoju klasycznej suburbanizacji osiedleńczej oraz rozwoju mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw....

  Pełny tekst w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2011-01-19

  Nadanie tytułu naukowego

  prof. dr hab. inż. Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk technicznych)
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 • 2001-12-12

  Nadanie stopnia naukowego

  dr hab. inż. Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk technicznych)
  Wydział Architektury, Politchnika Wrocławska
 • 1989-06-19

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 166 razy