Tomasz Parteka - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 75

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2018
Rok 2017
 • Game about space or game in the space?

  The article analyzes various aspects of the actions taken by participants involved in the process of a spatial change. Such a process is described as a game about space or a game in the space. Different terminology is presented, in particular the meaning of: spatial order, regional studies, eco-development, sustainable development. Different forms of the game are analyzed: space as a theater, as a casino, as an area of conflict....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metaboliczny potencjał energetyczny miast
  Publikacja

  - Rok 2017

  Tekst przedstawia koncepcje przepływów energii w strukturach zurbanizowanych. Zaprezentowano kolejno: metabolizm jako próbę oznaczenia zmiany, cechy anaboliczne i kataboliczne w dynamice miasta, nowe zwiastuny metabolizmu, rozlewanie i kurczenie się miast oraz "chirurgów" metabolizmu polskich miast.

Rok 2016
 • Territorial Aspects of Entrepreneurial Activity in Polish Suburban Zones
  Publikacja

  Globalization has led to an increased correlation and integration of various fields in modern civilization, including those connected with allocation of entrepreneurial functions. Connection, on a global scale, has shown an increased significance of worldwide corporations. Territorial allocation of the entrepreneurial function has become the subject of translocation and revaluation. Translocation can be understood as the change...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
Rok 2014
 • Accelerator of the entrepreneurship: suburbs in the coastal metropolis of GOM
  Publikacja

  - Rok 2014

  Polish model of suburban structure is made of variety types of enterprises in different scales, and a range of housing. However this mass of unordered structure with its urban development problems, often leads to the establishment of business and also the development of local entrepreneurship. This article investigates SME sector located in the suburban area of costal metropolis GOM to prove the thesis that the positive effect...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Spatial planning on regional level
  Publikacja

  Polish spatial planning results from typical for countries of Central and Eastern Europe transition . They have undergone the transformation from decentralized management system based on the dominance of state to the system of representative democracy, based on self-government administration; also territorial on regional level.

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni : regiony, metropolie, transport
  Publikacja

  - Rok 2008

  Regiony kreują spójnosc terytorialną Europy. Regionalny system terytorialny ulega transformacji zależnej od procesu równoważenia rozwoju. Strategia rozwoju regionalnego w Europie i w Polsce w powiązaniu z rozwojem przestrzennym. Metropolie i regiony metropolitarne jako wyraz globalizacji. Dwa mechanizmy rozwoju metropolii: interaktywnego oddziaływania kapitałowego i ''rozlewania'' struktur miejskich. Transport jako infrastruktura...

 • Instruments for the support of the SME innovation-oriented activities (French and Polish experiences)
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł jest próbą porównania instrumentów wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i we Francji. Szczegółowo przedstawiono w nim zaproponowane w obu krajach systemy wsparcia, w podziale na instrumenty państwowe i regionalne.

 • Kreatywność wirtualnej przestrzeni aglomeracji
  Publikacja

  - Rok 2008

  Metropolie jako bardziej rozwinieta forma wielkiego miasta sa miejscami transformacji funkcji. Funkcja przemyslowa ustepuje funkcjom zwiazanym z gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy). Powstaje nowe pojecie wirtualnego miasta wiedzy. Oprocz szns innowacji pojawiaja sie takze zagrozenia wirtualnej przestrzeni informacji.

 • Miasta wiedzy - wyzwaniem dla nowych funkcji aglomeracji polskich
  Publikacja

  - Rok 2008

  Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge economy) zmiania glowne funkcje rozwoju miast. Istniejace aglomeracje przeksztalcaja sie w miasta wiedzy (sciece cities), co kreuje srodowisko dla innowacyjnych produktow, procesow i technologii. Powstaje miasto informacyjne (digital city). Artykul prezentuje studium przypadku Gdanskiego Obszaru Metropolitarnego skomponowanego z instytucji badawczych, parkow technologicznych, inkubatorow i...

 • Pomorska metropolia wiedzy
  Publikacja

  - Rok 2008

  Metropolie wiedzy jako koncentracja funkcji innowacyjnych. Model powiazan strukturalnych dzielnic wiedzy zlozonych z: uczelni wyzszych, parkow naukowo-technologicznych, przemyslu innowacyjnego, uslug. Delimitacja przestrzenna miasta wiedzy w Metropolii Gdanskiej.

 • Pozadane kierunki reform : opinia dotyczaca polityki spojnosci po 2013 r.
  Publikacja

  - Rok 2008

  Europejska polityka spojnosci jest przedmiotem dyskursu naukowego. Przyszlosc polskiej polityki spojnosci dotyczy glownie rozwoju regionalnego, policentrycznosci miast oraz efektu dyfuzji aglomeracji (metropolii). Regiony administracyjne wypelniaja sie funkcjami spoleczenstwa obywatelskiego.

Rok 2007
 • Innovative Regionen - kreative Metropolen
  Publikacja

  - Rok 2007

  Innowacyjne regiony sa ''lokomotywami'' rozwoju. Koncentruja wiedze, nauke, innowacje. Szczegolna koncentracja form innowacyjnych wystepuje w przestrzeni metropolii w powiazaniach kapitalu wiedzy, spolecznego, ludzkiego, instytucjonalnego. Definicja potrojnej helisy (Triple Helix) dotyczy powiazan wiedzy i badan, gospodarki i zarzadzania regionem (governance). Kreatywne metropolie wyznaczaja 3xT: talent, technologie, tolerancja.

 • Innovative Regionen - kreative Metropolen
  Publikacja

  - Rok 2007

  Rola metropolii ulega zmianie.Jako lokomotywy innowacyjnych regionów koncentrują cztery główne kapitały:ludzki,społeczny,gospodarczy i wiedzy.Metropolie wiedzy opisują swój rozwój na modelu TRIPLE HELUX,który generuje najwyższą wartość dodaną w przestrzeni wiedzy.

 • Polskie regiony w realizacji strategii lizbońskiej
  Publikacja

  - Rok 2007

  Strategia lizbońska przyjęta w 2000 roku jest podstawą strategii Unii Europejskiej, w tym polskich regionów. Wyzwaniem konkurencyjności jest kreowanie regionu gospodarki opartej na wiedzy. W rozdziale zawarty jest opis regionalnego systemu innowacji w którym znaczną rolę odgrywają klastry parków naukowo- technologicznych.

 • Przemysły morskie i infrastruktura techniczna w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku
  Publikacja

  - Rok 2007

  W Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zawarte są także priorytety związane z gospodarką morską. Przemysły morskie znajdują się wśród zapisów Strategii Rozwoju Pomorza. Województwo ma być regionem konkurencyjnym, spójnym i dostępnym. Rozwinięte priorytety strategii tworzą podstawę pozycji konkurencyjnej regionu.

 • Rewitalizacja struktur metropolitalnych w procesie transformacji
  Publikacja

  - Rok 2007

  Rewitalizacja jako proces przestrzenny jest silnie uwarunkowana konkurencyjnością miast. Dobre praktyki europejskie będące efektem Inicjatywy URBAN opisano jako tło projektu badawczego ''Transformacje zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich''. W rozdziale opisano efekty badań w tym podstawy nowego paradygmatu.

Rok 2006

wyświetlono 422 razy