Tomasz Zubowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze doktoranta związane są z technologiami sterowania rozmytego, predykcyjnego, wieloagentowego oraz inspirowanego systemami biologicznymi. Prace naukowe w tym zakresie koncentrują się na opracowywaniu struktur i algorytmów sterowania (w tym z zastosowaniem rachunku pochodnych niecałkowitego rzędu) z aplikacją do szeroko rozumianych Systemów Infrastruktury Krytycznej (SIK) [1,2,3].

Problematyka poruszona w dysertacji dotyczy zagadnień związanych ze sterowaniem procesami środowiskowymi zaliczanych do tzw. systemów złożonych wielkiej skali (\emph{lit. large scale complex systems}) będących również przykładem SIK. W pracy autor skupia się na procesie napowietrzania prowadzonym w komorach tlenowych reaktora biologicznego przepływowej oczyszczalni ścieków, będącym kluczowym dla zapewnienia poprawnego działania obiektu sterowania. Proponowane rozwiązanie bazuje na strukturze zdecentralizowanej i zdecentralizowanej z nadzorcą. W obu przypadkach zaproponowano wykorzystanie algorytmów bazujących na zastosowaniu metod inteligencji obliczeniowej (logiki rozmytej). Zaproponowana w pracy metoda syntezy pozwala pozyskać zoptymalizowany system sterowania z gwarancją jego krzepkiej stabilności. Cząstkowe wyniki badań w tym zakresie można znaleźć m.in. w [3].

wyświetlono 1752 razy