Instytut Matematyki Stosowanej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instytut Matematyki Stosowanej

Pełnione funkcje

Dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej

  • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Joanna Janczewska
    Joanna Janczewska prof. dr hab.
    Dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej

    Joanna Janczewska odbyła studia wyższe magisterskie na kierunku Matematyka w latach 1994–1999 z wynikiem bardzo dobrym i uzyskała w 1999 roku tytuł magistra. W 2002 roku na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Andrzej Borysowicz, prof. UG. W październiku 2004 roku podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Algebry...

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych