Katedra Architektury Systemów Komputerowych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

 • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Paweł Czarnul
  Paweł Czarnul dr hab. inż.
  Kierownik katedry

  Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległei rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych,...

Zastępca kier. katedry

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Tomasz Maria Boiński
  Tomasz Maria Boiński dr inż.
  Zastępca kier. katedry

  Z uczelnią jestem związany już od 2000r kiedy to rozpocząłem studia na kierunku Informatyka wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Po ich ukończeniu z wyróżnieniem, w 2005 roku rozpocząłem studia doktoranckie. W trakcie studiów i bezpośrednio po ich zakończeniu zaangażowany byłem, we współpracy z firmą Hogart z Warszawy, we wdrażanie rozwiązań biznesowych w gdyńskiej firmie Elektronia S.A. (Infor FMS SunSystems) oraz...