Katedra Automatyki i Energetyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Automatyki i Energetyki

Zespoły Badawcze

  • Katedra Automatyki i Energetyki

    Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

Aparatura Badawcza

brak danych