Katedra Chemii Analitycznej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Chemii Analitycznej

Zespoły Badawcze

  • Katedra Chemii Analitycznej

    Zespół naukowo-badawczy z Katedry Chemii Analitycznej prowadzi badania podstawowe w zakresie: -opracowania nowych procedur analitycznych przeznaczonych do wykrywania, identyfikacji oraz oznaczenia szerokiego spectrum analitów w próbkach różnego typu materiałów charakteryzujących się złożonym a często także zmiennym składem matrycy, -budowy i badań charakterystyki analitycznej nowych typów elektronicznych nosów, -oszacowania wpływu...

Aparatura Badawcza

brak danych