Katedra Finansów - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Finansów

Filtry

wszystkich: 293

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Działalność gospodarcza w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym
  Publikacja

  Działalność gospodarcza postrzegana może być w co najmniej trzech aspektach. Pierwszy to aspekt prawny, to spojrzenie na działalność gospodarcza z perspektywy norm obowiązującego prawa i ustalenie wyznaczonych przez prawodawcę znamion tej działalności. Aspekt drugi- to postrzeganie działalności gospodarczej jako zmaterializowanej formy aktywności ekonomicznej. Aspekt trzeci to postrzeganie działalności gospodarczej w kontekście...

 • Klauzula obejścia prawa podatkowego a zasada in dubio pro tributario: zależności i kontrowersje,

  Od stycznia 2016 r. do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzono zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Oczekuje się, że w I kwartale tego roku wprowadzona zostanie również kontrowersyjna zasada określana mianem klauzuli obejścia prawa podatkowego. Celem opracowania jest wykazanie, w jaki sposób mogłyby obok siebie egzystować zupełnie skrajne dwa rozwiązania: zasady in dubio pro tributario, stawiające w sprawach...

 • OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE POZAPŁACOWYCH CZYNNIKÓW MOTYWACJI
  Publikacja

  - Rok 2016

  Niniejszy artykuł stanowi przegląd badań dotyczących pozapłacowych elementów motywowania pracowników. Zaprezentowane wyniki pokazują oczekiwania w zakresie pozafinansowych aspektów wynagrodzenia dwóch grup osób podejmujących pracę – osób posiadających doświadczenie na rynku pracy oraz ludzi młodych,...

 • Optymalizacja podatkowa - jak ją rozumieć i definiować?
  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest wskazanie w jaki sposób rozumieć i definiować optymalizację podatkową, która nie jest uregulowana prawnie w związku z czym pomimo, iż jest pojęciem często używanym, bywa częstokroć źle rozumiana i utożsamiana z uchylaniem się od opodatkowania. W artykule charakteryzowano pojęcie optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowana, uchylania się od opodatkowania oraz agresywnego planowania podatkowego. W artykule...

 • OPTYMALIZACJA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA – JAK BEZPIECZNIE Z NIEJ KORZYSTAĆ?
  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jak bezpiecznie korzystać z optymalizacji podatkowej, omówienie jej istoty i celów, wskazanie strategii podatkowych oraz zwrócenie uwagi na zasady skutecznej optymalizacji podatkowej. Niniejszy artykuł stanowi ponadto próbę opisu kryteriów, jakimi właściciele przedsiębiorstw powinni się kierować przy wyborze strategii podatkowej w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych przy jednoczesnym...

 • Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa

  Cel – Analiza strategii podatkowej pod kątem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ukazanie wpływu podatków na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w rezultacie na jego konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano pojęcie konkurencyjności przedsię-biorstw, omówiono znaczenie podatków z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jednej z elementów...

 • ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW

  Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako me- chanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatko- wych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wady i zalety funkcjonowania semestru europejskiego jako elementu unijnego zarządzania gospodarczego

  W grudniu 2011 roku, w reakcji na słabe punkty w strukturze Unii Gospodarczej i Walutowej, wszedł w życie obszerny zbiór przepisów, które mają służyć wzmocnieniu nadzoru budżetowego i makroekonomicznego. Wtedy również po raz pierwszy rozpoczęto tzw. semestr europejski – sześciomiesięczny okres polegający zarówno na ocenie, jak i koordynacji polityki gospodarczej, który stanowi zasadniczy element wzmocnienia ram zarządzania gospodarczego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów
  Publikacja

  - Rok 2016

  W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca nakłada szczególne obowiązki podatkowe. Przykładem może być opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23% od 1 stycznia 2011 r. Niektóre usługi bądź dostawa towarów mogą podlegać niższym stawkom, albo być całkowicie zwolnione z opodatkowania. Należy zauważyć, iż zastosowanie przez ustawodawcę czterech stawek podatku...

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Value addend tax (vat) on medical services and products
  Publikacja

  Osoby wykonujące usługi medyczne stają się podatnikami lub wybierają zwolnienie na takich samych zasadach jak każdy inny przedsiębiorca. Ze zwolnienia z podatku VAT do końca 2010roku korzystały wszelkie usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Od 2011r. wprowadzono ściśle określenie zwolnienia z podatku wyłącznie do usług ochrony zdrowia służącym ratowaniu zdrowia jego profilaktyce oraz zachowaniu zdrowia. W związku...