Katedra Finansów - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Finansów

Zespoły Badawcze

  • Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów

    * analizy finansowej przedsiębiorstwa, * prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, * bankowości, * zarządzania finansami przedsiębiorstw, * zarządzania finansami publicznymi, * zarządzania finansami gospodarstw domowych, * inwestycji alternatywnych, * funkcjonowania rynków finansowych w tym w warunkach kryzysu.

Aparatura Badawcza

brak danych