Katedra Fizyki Ciała Stałego - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Fizyki Ciała Stałego

Zespoły Badawcze

  • Zespół Fizyki Ciała Stałego

    Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

Aparatura Badawcza

brak danych