Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

Zespoły Badawcze

  • Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

    * badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów; * badania laboratoryjne i polowe gruntów; * metody wzmacniania podłoża gruntowego; * “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych; * badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania,...

Aparatura Badawcza

brak danych