Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Filtry

wszystkich: 13

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2017
2011
2010
2005
 • Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu
  Publikacja

  - 2005

  Praca opisuje mało znane dziedzictwo architektoniczne Pomorza jakim są małe elektrownie wodne (MEW) w okresie od 1898 roku (tj. daty powstania pierwszego obiektu) do dziś. Zakres poruszanej problematyki uwzględnia złożoność zagadnień technicznych, ekonomicznych, ochrony środowiska, ochrony zabytków po zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Prześledzenie wpływu wielkości uzyskanych spadów oraz mocy, zastosowanej technologii, uwarunkowań...

 • Construction work on the vaults of the Green Gate in Gdańsk
  Publikacja

  W ARTYKULE OPISANO NIEKTÓRE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE W ZIELONEJ BRAMIE, PRZEPROWADZONE W LATACH 2001-2002.DOTYCZYŁY ONE SPOSOBU ODBUDOWY I REKONSTRUKCJI SKLEPIENIA ORAZ FILARA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PIERWSZYM OD POŁUDNIA PRZEJEŹDZIE.

 • Poszukiwanie metody odbudowy oficyn gdańskich kamienic
  Publikacja

  - 2005

  Na przykładzie wybranego kwartału zabudowy Głównego Miasta w Gdańsku, przedstawiona została metoda tworzenia nowej zabudowy w historycznym mieście. W dotychczasowych koncepcjach odbudowy Gdańska była ona pomijana, gdyż wchodziła w głąb kwartału. W artykule przedstawiono także główne założenia proponowanej metody.

 • Zagrożenia i zabezpieczenia zabytkowych więźb dachowych (na przykładzie kościoła p.w. św.Jakuba w Lęborku
  Publikacja

  Na przykładzie więźb dachowych kościoła p.w. św. Jakuba w Lęborku, przeanalizowano zagrożenia ich stanu związane z oddziaływaniem przyrody i działalności człowieka. Pod uwagę wzięto także użyty materiał budowlany i konstrukcję oraz skażenia biologiczne. W artykule opisano także sposoby zabezpieczenia strat.

2004
 • Budowa i przebudowy Zielonej Bramy w Gdańsku.
  Publikacja

  - 2004

  Jak wykazały przeprowadzone badania, Zielona Brama w Gdańsku nie jest założeniem jednorodnym. W pracy przedstawiono zakres występowania trzech głównych etapów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do piwnic, przyziemia i piętra budynku. Znalezione w trakcie prac nieznane dotąd fragmenty dawnej architektury pozwoliły, bardziej aniżeli dotąd, poznać historyczny wystrój niektórych pomieszczeń.

 • Fortyfikacje Gdańska - granice miasta.
  Publikacja

  - Architektura & Biznes - 2004

  W pracy przedstawiono unikatowe na skalę europejską zachowane fragmenty systemu fortyfikacji Gdańska oraz znaczenie, jakie mają dla budowy współczesnego wizerunku miasta i ożywiania jego przestrzeni publicznej.

 • Poznajemuy fortyfikacje Gdańska.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono znaczenie, jakie unikatowe na skalę europejską, zachowane fragmenty systemu fortyfikacji Gdańska mają dla budowy wizerunku miasta i miejskich zdarzeń i aktywności.

 • Przekrycia kościoła św. Jakuba w Lęborku.
  Publikacja

  - 2004

  Obecnie występujące sklepienia w kościele za wyjątkiem tych, które znajduja sie w zakrystii pochodzą z początku XX wieku. Z znajdujących sie na poddaszu naw i prezbiterium śladów zrekonstruowano wcześniejsze przekrycia tych części kościoła. Były one wykonane z belek drewnianych oraz desek.

 • Targ Węglowy miejsce wydarzeń publicznych.

  Omówienie historii Targu Węglowego w Gdańsku poprzez prezentację wydarzeń publicznych w okresie od średniowiecza do końca XX wieku, których miejscem był Targ Węglowy.

 • Z przeszłości gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
  Publikacja

  - 2004

  W wyniku badań konserwatorsko - architektonicznych przeprowadzonych w latach 2002-2003 uzyskano wiele wiadomości o architekturze i stanie wyposażenia gmachu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Najwięcej danych zebrano odnośnie dużej sali audytoryjnej (E-41). Stwierdzono, że jej obecne wnetrze nie stanowi pierwotnego rozwiazamia. Zamieszczono rekonstrukcje stanu I fazy a także stopień zachowania wystroju...