Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków

Filtry

wszystkich: 321

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2021
2020
2019
2018
 • Borrowing Images of Empire. The contribution of research on the artistic influence of the Holy Roman Empire on Polish Romanesque architecture in the eleventh and twelfth centuries

  Although knowledge concerning Romanesque architecture in Poland has developed over many years, most cathedrals and ducal or royal seats have not been comprehensively examined. Moreover, a substantial number of contemporary scholarly works have erased the thin line between material evidence and its interpretation. As a consequence, the architectural remains of Polish Romanesque edifices are often considered the basis for wider comparative...

  Pełny tekst w portalu

 • Fasady zabytkowe
  Publikacja

  - Architektura-Murator - 2018

  Konserwacja zabytków nie jest zamkniętą księgą niezmiennych praw i zasad. Zmienia się wraz z kolejnymi epokami.I nie jest zbiorem sztywnych reguł, które dają się zastosować bez refleksji i wiedzy. W każdym przypadku prac prowadzonych na konkretnej fasadzie konieczne jest postawienie diagnozy właściwej dla rozpatrywanego przypadku i umiejętne znalezienie środków zaradczych w tej konkretnej jednostkowej sytuacji. Trzeba umieć ocenić...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - A CONTINUATOR OF THE LVIV SCHOOL OF ARCHITECTS' EDUCATION ON THE EXAMPLE OF DESCRIPTIVE GEOMETRY TEACHING

  The new theory at the time was descriptive geometry, quickly reached the Polish lands. Her first lecture was held at the Warsaw School of Artillery and Engineering in 1809-1812, by a French teacher Jan Joachim Livet (1809-12). The new discipline was quickly adopted in all major centers of Polish science at that time, which include university cities - Warsaw, Krakow, Vilnius and the Krzemienieckie High School, which represent high...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Gdyńskie chłodnie portowe - studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu
  Publikacja

  Artykuł podejmuje tematykę obiektów monumentalnej architektury przemysłowej portu gdyńskiego, o funkcji chłodni. Rozwój technologii chłodzenia spowodował, że od połowy XIX w. obiekty takie budowano w dużych, zazwyczaj międzynarodowych ośrodkach dla zapewnienia wysokiego poziomu obsługi handlu produktami łatwo psującymi się. Dynamiczny rozwój portowego zaplecza Gdyni w okresie międzywojennym zaowocował powstaniem aż trzech budowli...

 • Grzebowiska dla zwierząt w Polsce
  Publikacja

  W niniejszym artykule podjęto tematykę miejsc pochówku zwierząt. Problem został omówiony w odniesieniu do terenu Polski na tle przykładów z zagranicy. Współczesne grzebowiska dla zwierząt powstają w naszym kraju od niedawna i mimo że cmentarze dla zwierząt są u nas stosunkowo nowym zjawiskiem, to już teraz można dostrzec ich typowe cechy przestrzenne. Autorka, na co dzień zajmująca się zagadnieniami z dziedziny architektury, starała...

  Pełny tekst w portalu

 • In Search of Naval Beauty. Historical Study of Ship Architecture
  Publikacja

  Designing ships is no mean achievement. In the old days, constructors focused on making their ships visually appealing, while paying scant regard to the living conditions of the crew. Such an approach reflected the state of the art in ship building at the time as well as the social order prevalent in those days. A breakthrough came no earlier than at the turn of the 19th / 20th centuries. The industrial revolution brought along...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Influence of the local building tradition on Renaissance architecture in Royal Prussia
  Publikacja

  - 2018

  Contrary to the southern Europe the first signs of Renaissance in northern parts of the Holy Roman Empire as well as in Poland and Lithuania might be observed only at the beginning of the 16th century. Initially, they were created by Italian teams which came from Florence, Rome and the region of Como. One of the most recognizable marks of that process was the transfer of the Italian craftsmen and architectural solutions, e.g....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium
  Publikacja

  - 2018

  W monografii ustalono m.in.: 1) położenie strefy osadniczej Młodego Miasta i zasięg jego patrymonium, 2) liczbę i (w miarę możliwości) lokalizację obiektów sakralnych w tym ośrodku, 3) zmiany w statusie parafialnym kościoła św Bartłomieja, 4) przemiany demograficzne ośrodka młodomiejskiego, 5) związki elity politycznej Młodego Miasta z Głównym Miastem oraz ich kontakty z Zakonem, 6) rolę portu Młodego Miasta jako ośrodka pomocniczego...

 • Pavilion Hospitals Of West Prussia In The 19th Century – Evolution Of The Idea
  Publikacja

  In the 19th century a number of modern curative and healthcare hospitals with complex functional and spatial layout were erected in the territory of the West Prussia. The largest of them were specialist centers treating physical and mental illnesses and disabilities: institutions for mentally ill patients (including addicts), epileptics and disabled people. Apart from the medical treatment section, there were administrative, social...