Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
    Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

Zastępca kier. katedry

Pracownicy