Katedra Inżynierii Budowlanej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Budowlanej

Zespoły Badawcze

  • Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

    Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie...

Aparatura Badawcza

brak danych