Katedra Inżynierii Wiedzy - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Wiedzy

Filtry

wszystkich: 144

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2013
 • Incremental construction of finite-state automata
  Publikacja

  - 2013

  Rozdział przedstawia algorytmy przyrostowego i półprzyrostowego tworzenia minimalnych deterministycznych automatów skończonych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Recognition of Hand Drawn Flowcharts
  Publikacja

  - 2013

  In this paper the problem of hand drawn flowcharts recognition is presented. There are described two attitudes to this problem: on-line and off-line. A concept of FCE, a system for recognizing and understanding of freehand drawn on-line flow charts on desktop computer and mobile devices is presented. The first experiments with the FCE system and the planes for future are also described.

2012
 • Agent System for Managing Distributed Mobile Interactive Documents in Knowledge-Based Organizations
  Publikacja

  - 2012

  The MIND architecture of distributed mobile interactive document is a new processing model defined to facilitate obtaining a proper solution in knowledge processes carried out by knowledge-based organizations. Such organizations have an established structure that defines document templates and knowledge process. The aim of the MIND architecture is to change the static document to mobile agents, which are designed to implement the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Akademia ETI : Cztery lata współpracy Wydziału ETI ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu
  Publikacja

  - 2012

  Sprawozdanie z pierwszych czterech lat istnienia Akademii ETI (2008-2012).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki
  Publikacja

  - 2012

  Książka dotyczy problematyki rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych diagramów. W szczególności skupiono się na schematach blokowych. W książce poruszono trzy główne grupy zagadnień: przetwarzania wstępnego, segmentacji i rozpoznawania obrazów, automatycznej analizy i interpretacji schematów z wykorzystaniem podejścia lingwistycznego i formalizmu gramatyk grafowych oraz zagadnienia związane z oceną estetyki prezentowania...

 • Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej - propozycja silnika

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Igrzyska Akademii ETI : Konkurs dla młodych talentów informatycznych, potencjalnych studentów WETI
  Publikacja

  Sprawozdanie z pierwszych Igrzysk Akademii ETI, które odbyły się 21 stycznia 2012 r.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Image normalization method for face identification under difficult lighting conditions
  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono nową metodę normalizacji obrazu, opartą o proste techniki, takie jak binaryzacja czy wyrównywanie histogramu, która pozwala na skuteczne wyeliminowanie cieni oraz uzyskanie niezmienników znacznie poprawiających dokładność procesu rozpoznawania twarzy. Podczas wykonanych eksperymentów zaproponowana metoda uzyskała wyniki lepsze od referencyjnego algorytmu wykorzystującego anizotropowe wygładzanie.

 • Liveness measurements using optical flow for biometric person authentication

  Automatyczne rozpoznawanie twarzy jest jedną z najpopularniejszych technik biometrycznych, jednak nawet najdokładniejsze algorytmy identyfikacji okażą się bezużyteczne, jeśli będzie można je oszukać, np. używając zdjęcia zamiast rzeczywistej osoby. Dlatego też odpowiedni pomiar żywotności jest niezwykle istotny. W pracy zaprezentowano metodę, która jest w stanie rozróżnić pomiędzy sekwencjami wideo pokazującymi żywe osoby oraz...

 • Metody i zastosowania modelowania tkanki ludzkiej
  Publikacja

  - 2012

  Artykuł opisuje możliwości, jakie daje medycynie modelowanie tkanki ludzkiej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Przedstawia on ponadto trzy propozycje zastosowania w praktyce lekarskiej modelowania gruczołu piersiowego. Propozycje te są wynikiem uzgodnień zespołu medyczno-informatycznego (autorów artykułu) i zostały zaplanowane jako realizowane oraz wdrażane w czasie następującym po publikacji artykułu....

 • Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści

  Artykuł dotyczy nowatorskiej architektury dokumentu pozwalającej na szybsze wprowadzanie informacji i wydajniejsze ich przetwarzanie. Dokumenty opracowywane zgodnie z przedstawioną architekturą charakteryzują się tym, że są wykonywalne, mobilne, interaktywne oraz inteligentne. Dokumenty te aktywnie współpracują z użytkownikiem podczas wprowadzania treści oraz są w stanie automatycznie przemieszczać się w Internecie. Ponadto dokumenty,...

 • Modeling of Human Tissue for Medical Purposes

  The paper describes the possibilities offered for medicine by modeling of human tissue using virtual and augmented reality. It also presents three proposals of breast modeling for the use in clinical practice. These proposals are the result of arrangements of medical and computer scientists team (the authors) and will be pursued and implemented in the near future. There is included also a brief description of the most popular methods...

 • SDF classifier revisited
  Publikacja

  Artykuł dotyczy problemów związanych z konstruowaniem klasyfikatorów wykorzystujących tzw. dyskryminacyjną funkcję samopodobieństwa (ang. Similarity Discriminant Function - SDF), w których tradycyjna, wektorowa reprezentacja obrazu została zastąpiona przez dane o strukturze macierzowej. Zaprezentowano możliwości modyfikowania macierzowych struktur danych i zaproponowano nowe warianty kryterium SDF. Przedstawione algorytmy zostały...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Smaller representation of finite state automata
  Publikacja

  This paper is a follow-up to Jan Daciuk's experiments on space-efficient finite state automata representation that can be used directly for traversals in main memory (Daciuk, 2000)[4]. We investigate several techniques for reducing memory footprint of minimal automata, mainly exploiting the fact that transition labels and transition pointer offset values are not evenly distributed and so are suitable for compression. We achieve...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Techniki sprzętowej teselacji do wygładzania i uszczegóławiania modeli trójwymiarowych
  Publikacja

  - 2012

  DirectX 11 oraz OpenGL 4 wprowadziły do potoku renderującego bardzo oczekiwaną teselację. Wraz z upływem czasu coraz więcej silników graficznych zostaje dostosowywanych do wspierania tej technologii. W artykule przedstawiona została koncepcja teselacji od strony teoretycznej oraz praktycznej. Opisany został nowy potok renderujący, a w szczególności dedykowane teselacji programy cieniujące (ang. shaders). Główną część artykułu stanowi...

 • Tworzenie kooperacyjnych gier przygodowych z wykorzystaniem HTML 5
  Publikacja

  - 2012

  W pracy przedstawiono oryginalną koncepcję tworzenia kooperacyjnych gier przygodowych działających w przeglądarkach internetowych na platformach stacjonarnych i mobilnych. W celu weryfikacji proponowanej koncepcji stworzono silnik gier oparty o HTML5 i JavaScript. Przedstawiono również wykorzystanie silnika do zrealizowania grywalnego poziomu gry przygodowej.

 • Web Services Integration with Regard to the Metrics of Data Believability
  Publikacja

  - 2012

  The paper is concerned with estimating the believability of data acquired from web services. In the paper, a new method for believability estimation is introduced. The method is designed for integrating web services. The believability estimation is based on the following metrics: quantity, reputation, approval, independence, traceability, maturity, authority and objectivity. In the method, data trustworthiness is determined by...

 • Wydajne renderowanie w dowolnym porządku miękko przecinających się cząsteczek przez użycie ważenia wykładniczego
  Publikacja

  - 2012

  Artykuł opisuje metodę pozwalającą na renderowanie cząsteczek na dowolnym API i sprzęcie wspierającym zmiennoprzecinkowe operacje mieszania kolorów na powierzchni docelowej. Prezentowana metoda wykorzystuje mieszanie kolorów do wyznaczenia średniej ważonej głębią położenia cząsteczki, przez co uzyskany algorytm nie tylko pozwala na renderowanie cząsteczek w dowolnej kolejności, ale także pozwala na ich wzajemne płynne przenikanie,...

2011
 • A Framework for Training and Testing of Complex Pattern Recognition Systems
  Publikacja

  W pracy przedstawiono szkielet aplikacji stworzony po to, by uprościć konstruowanie systemów rozpoznawania obrazów oraz zapewnić środowisko testowe umożliwiające ocenę algorytmów przy użyciu dużych zestawów danych. Jasno zdefiniowana architektura wraz z wieloma gotowymi do użycia modułami pozwala skoncentrować się na implementacji najważniejszych algorytmów. Szkielet wspiera tworzenie modułów, który mogą być wielokrotnie używane,...

 • A Plan for Training Global Leaders in Cybersecurity
  Publikacja

  - 2011

  Referat prezentuje wizję globalnego uniwersytetu, który będzie kształcił potencjalnych liderów w obszarze globalnego cyber-bezpieczeństwa. Opisuje on profil absolwenta z uwzględnieniem kompetencji technicznych, organizacyjnych, psychologiczno-socjologicznych i etycznych, a następnie przedstawia drogę realizacji tej wizji z uwzględnieniem istniejących zasobów.