Katedra Konwersji i Magazynowania Energii - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Konwersji i Magazynowania Energii

Filtry

wszystkich: 28

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2020
2019
2017
 • Chemical Theory of Machines, basic principles of strength with examples of calculations
  Publikacja

  This book encompasses the essential range of information on technical aspects of mechanical design. It was written primarily for the students and staff of chemistry faculties of technical universities, yet it may also be utilized by everyone, who ether would like to try or already enjoys designing, but cannot take advantage of typical stress & machine construction handbooks. These handbooks often require familiarity with the concepts...

 • Maszynoznawstwo chemiczne, podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń
  Publikacja

  W książce znalazły się niezbędne informacje z zakresu technicznych aspektów projektowania mechanicznego. Przeznaczona jest ona głównie dla studentów i pracowników wydziałów chemicznych uczelni technicznych. Może też zainteresować tych, którzy chcą i lubią projektować, ale nie zawsze mogą skorzystać z typowych opracowań na temat wytrzymałości lub podstaw konstrukcji maszyn, ponieważ bazują one głównie...

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
 • Chapter 8. New composite materials for electrochemical capacitors
  Publikacja

  W pracy zaprezentowano materiały hybrydowe składające się z polimeru przewodzącego elektronowo połączonego z nieorganiczną siecią typu redoks. Te materiały to poli(3,4-etylenodioksytiofen) modyfikowany heksacyjanożelazianem (II/III) żelaza (pEDOT/Fehcf), kobaltu (pEDOT/Cohcf) i niklu (pEDOT/Nihcf).Materiały elektrodowe scharakteryzowano metodami elektrochemicznymi w elektrolitach niewodnych. Otrzymane materiały hybrydowe cechują...

2005
2004
 • Dark current characteristics of single crystalline silicon solar cells.
  Publikacja

  W pracy przedstawiono wpływ szkodliwych rezystancji na parametry pracy krzemowych ogniw fotowoltaicznych. W tym celu wyznaczono ciemne charakterystyki prądowo-napięciowe. W celu opisu własności elektrycznych ogniw zastosowano model jedno- i dwu-diodowy. Wyznaczono współczynniki nieidealności charakterystyki i rezystancję szeregową w całym zakresie temperatur pracy ogniw fotowoltaicznych dla zastosowań naziemnych. Wyznaczona za...

 • Temperature effect on the current-voltage characteristic fill factor for the silicon solar cells
  Publikacja

  W pracy przedstawiono badania wpływu temperatury pracy krzemowych ogniw fotowoltaicznych na wartość współczynnika wypełnienia charakterystyki prądowo- napięciowej (FF). Efekty dyfuzyjne w obszarze złącza oraz rekombinacja nośników ładunku ograniczają wartość współczynnika wypełnienia charakterystyki. Spadek tej wartości wynika głównie ze wzrostu wartości rezystancji szeregowej rs. Na rezystancję szeregową składają się: opór emitera...