Katedra Marketingu - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Marketingu

Filtry

wszystkich: 294

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2021
 • Współczesny Word of Mouth – dylematy pojęciowe
  Publikacja

  Przekaz ustny (Word of Mouth) jest obecnie jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na klientów podczas podejmowania decyzji o zakupie, a także na zarządzanie ich zachowaniami w procesie dokonywania zakupów. Szczególne znaczenie ma on w przypadku dóbr niematerialnych, o wysokim ryzyku zakupu, jakim są usługi. Rosnąca liczba jego nowych form i coraz bardziej skomplikowana natura, związana głównie z umieszczaniem opinii...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2020
 • Consumerism in Poland – a fact or a myth?
  Publikacja

  - Rok 2020

  Purpose Consumerism, understood as excessive consumption, poses a vital problem in the world, and requires taking appropriate steps and actions in individual countries depending on the extent and nature of this phenomenon. The purpose of this paper is to examine the phenomenon of consumerism in Poland, with partial reference to other EU countries and to answer the question whether there is consumerism as such in Poland. Design/methodology/approach...

 • Exploring the Role of Social Media Use Motives, Psychological Well-Being, Self-Esteem, and Affect in Problematic Social Media Use
  Publikacja

  - Frontiers in Psychology - Rok 2020

  Given recent advances in technology, connectivity, and the popularity of social media platforms, recent literature has devoted great attention to problematic Facebook use. However, exploring the potential predictors of problematic social media use beyond Facebook use has become paramount given the increasing popularity of multiple alternative platforms. In this study, a sample of 584 social media users (Mage = 32.28 years; 67.81%...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gender differences in the perception of the Quality of College Life in Spanish University
  Publikacja

  - International Journal of Intelligent Enterprise - Rok 2020

  Through the current research, we intend to analyse how students differ in their levels of quality of college life (QCL) according to gender, and how this relates to overall quality of life (QoL) and loyalty [measured by Identification and word of mouth (WoM)] to their specific university. The survey included 243 students attending public university in Spain. The results obtained through the analysis of data allow affirming that...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marketing relacji we współczesnym świecie
  Publikacja

  - Rok 2020

  Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klientami są bardziej niż kiedykolwiek, niezbędne dla strategii firm, które chcą osiągać przewagę konkurencyjną. Nowe warunki działania przedsiębiorstw to również świat, w którym miesza...

 • Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0
  Publikacja

  - Rok 2020

  Strukturę opracowania zbudowano w odniesieniu do zagadnienia relacji międzyorganizacyjnych. Omawianą kwestię osadzono w obecnych realiach Industry 4.0. Celem monografii jest omówienie roli Industry 4.0 w budowaniu i rozwoju relacji międzyorganizacyjnych oraz w kształtowaniu ich specyfiki. W pięciu rozdziałach przedstawiono aspekty „sieciowego” powiązania różnych podmiotów i jednostek na gruncie teorii zarządzania. Opracowanie otwiera...

 • Wpływ cyfrowej komunikacji marketingowej na angażowanie się w markę i współtworzenie jej wartości przez młodych konsumentów
  Publikacja

  - Rok 2020

  Głównym celem badań jest identyfikacja czynników i powiązań istotnych w procesie pozytywnego odziaływania komunikacji marketingowej online na angażowanie się młodych konsumentów w markę, a następnie ponawianie przez nich zakupów oraz współtworzenie wartości marek. W przeprowadzonym badaniu zdecydowano się na wykorzystanie paradygmatu pragmatycznego, gdyż pozwala on łączyć metody badawcze, strategie, techniki i procedury charakterystyczne...

Rok 2019
Rok 2018
 • Creating Hotel Services from a Perspective of Extraordinary Customer Experience
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2018

  This conceptual article aims to explore the process of providing hotel services in the context of requirements arising from the experience economy. Both the concept of experience marketing and the concept of customer experience management provided a theoretical framework for the discussion. Based on a review of literature and conclusions derived from hotel managers’ experiences, a research model is proposed, which may be of some...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Different sources of market information and product innovativeness

  The purpose of this study is to identify whether the gathering of market information from different sources – i.e. from customers, competitors and other entities – is related to product innovativeness. The relationships proposed so far have not been empirically investigated but they can have important theoretical and practical implications for product innovation. To achieve the purpose of the paper data concerning 287 new products...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • NOWE TRENDY I KIERUNKI BADAŃ W MARKETINGU USŁUG
  Publikacja

  Od momentu pojawienia się koncepcji marketingu usług przechodzi ona nieustającą ewolucję. Pojawiające się nowe trendy (m.in. Service-Dominant Logic, Service Logic, New Service Marketing) i obszary badań marketingu usług (np. Transformative Service Research) skłaniają do dokonywania podsumowań pewnego etapu rozwoju i stawiania pytań, w którym kierunku powinny podążać badania marketingu usług w przyszłości. Celem artykułu jest przedstawienie...

 • Personal Brand Authenticity and Social Media: The Top 5 Football Players’ Case
  Publikacja

  he authenticity is a key factor which attracts the interest of young consumers in the more and more dominant virtual world full of “fake news”,“fake images”, and “fake impressions”. The celebrity authenticity is also important when it comes to gain the positive attitude of the audience and the success in the long term. The unique talent is crucial for all stars. According to football stars, the authenticity of their personal brands...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Psychometric assessment of the Internet Gaming Disorder diagnostic criteria: An Item Response Theory study
  Publikacja

  - Addictive Behaviors Reports - Rok 2018

  Internet Gaming Disorder (IGD) has been recognized by the American Psychiatric Association (APA) as a tentative disorder in the latest fifth revision of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). In order to advance research on IGD, the APA has suggested that further research on the nine IGD criteria to investigate its clinical and empirical feasibility is necessary. The aim of the present study was to develop...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The effects of perceived risk, brand value, and brand trust on eWOM
  Publikacja

  Unrestricted access to the Internet, mobile devices, social applications and offering shopping comment options via online stores and platforms, encourages customers to generate online reviews about brands. That is why it became important to learn about the factors that motivate customers to create electronic word of mouth (eWOM). The survey aimed to check if there are links between perceived brand value, perceived risk, brand trust...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
 • Antecedents and Consequences of Brand Loyalty
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The objective of this paper is to review, systematize, and summarize empirical research on the antecedents and consequences of brand loyalty. The literature review has identified five categories of antecedents to brand loyalty associated with consumer, brand, social, corporate and relational factors. The type of loyalty formed varies according to the combination of various antecedents, with premium loyalty being considered the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Brand loyalty creation in the social network. Does the product category matter?
  Publikacja

  - Rok 2017

  The final goal of all marketers’ effort is to achieve a high level of loyalty toward their brands. Social network brand sites are increasingly attracting the attention of scientists and managers intrigued by their potential application for brand loyalty creation. The aim of this research, based on European sample, is to fill the gap in understanding the product category loyalty and brand loyalty relation as an output of brand identification...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Consumer social network brand identification and personal branding. How do social network users choose among brand sites?
  Publikacja

  Brands’ social networking sites (fan pages) are increasingly attracting the attention of scientists and managers intrigued by their potential application for brand value creation. The aim of this research is to understand better how users choose among social networking sites as an act of brand identification. The study presents a new model whose structure of identification drivers for social networking brand sites varies for customer...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Consumerism and the Quality of Life
  Publikacja

  High level of consumption, driven by marketing activities, the pleasure and joy of possession and the accumulation of material goods are often associated with prosperity, sense of happiness and fulfilment in life. On a broader scale, economic indicators related to production and consumption are used to define the well-being and quality of life in societies. Unfortunately, the phenomenon of consumerism entails negative social and...

 • Entrepreneurship in Virtual Economy: the Case of Currency One SA
  Publikacja

  Purpose: The scientific purpose of the study is an attempted synthesis of interpretation of “the virtual economy” and “the virtual environment” in the Polish and foreign literature on the subject. The cognitive purpose thereof is to offer an identification and a qualitative analysis of the factors that determine the development of e-entrepreneurship using an example of business practice. Methodology: The theoretical basis of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Literature Review on Conceptualisation of Online Consumer Engagement
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The purpose of the current study is to develop a literature review on “online consumer engagement” (OCE). Articles from 2006 to 2016 published in the marketing journals and other related journals have been reviewed to summarise the OCE concept. Although there is not an agreed definition and conceptualisation of OCE, this study classified the concept as either behavioural or psychological within the dimensions of cognitive, emotional,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Personal Branding and Brand Loyalty, Social Network Users Brand Identification: Polish-French Model
  Publikacja

  - Rok 2017

  Social network brand sites are increasingly attracting the attention of scientists and managers intrigued by their potential application for brand value creation. The aim of this research, based on a multinational sample, is to fill the gap in understanding how users choose among social networking sites as an act of brand identification. The authors of the paper point to the fact that creating a personal brand is becoming more...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Postrzegana użyteczność serwisu www, zaufanie i satysfakcja użytkowników a ich lojalność – model teoretyczny i wyniki badania
  Publikacja

  W pracy zaprezentowano wyniki badania, w którym weryfikowano oddziaływanie postrzeganej użyteczności serwisu www na lojalność użytkowników przez dwie zmienne pełniące funkcję mediatorów, to znaczy zaufanie i satysfakcję użytkowników. Badanie przeprowadzono wśród 136 studentów w odniesieniu do serwisu www określonego wydziału jednej z krajowych uczelni za pomocą ankiety internetowej. Wyniki badania wskazują, że postrzegana użyteczność...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów
  Publikacja

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Relationships between Trust and Collaborative Culture in The Context of Tacit Knowledge Sharing

  The literature review presents a lot of theoretical and empirical evidence that Trust affects Collaborative Culture. The opposite also proves to be true: Collaborative Culture influences Trust. The main hypothesis presented in this paper says that both these factors are strongly correlated and modify each other. This study examines the mutual relationship of the said variables in the context of Tacit Knowledge Sharing based on...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Selfie and Personal Branding Phenomena in the Context of the Network Economy. A Literature Review
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  Self-taken pictures called “selfies” shared in social media have become a worldwide phenomenon. This is due to the increased need of human being to share to other people their daily lives and to build their own personal brand in the networked world. Despite that, the subject of personal branding has not been sufficiently discussed in academic marketing literature over the past decade. The objective of the study is to present the...

 • Services Marketing Influence On Marketing Theory Evolution,
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  The discovery of differences between tangible goods and services in the 1970s was one of the most landmark moments in the history of marketing with an emphasis being shifted to the need for using different/diversified marketing activities while dealing with various industries and types of products. The objective of this article is to briefly characterise the evolution of the marketing thought and to present the crucial influence...

 • Tacit Knowledge Sharing and Project Performance. Does the Knowledge Workers' Personal Branding Matter?

  Tacit knowledge sharing is the real challenge for knowledge management today. Network economy has completely changed the role of knowledge workers who now become independent tacit knowledge producers. Bearing this fact in mind, the author studied how tacit knowledge sharing affects the process of building a personal brand and project performance. For this purpose, the authors conducted a study among Polish professionals with different...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Relational Benefits and the Quality of Services in Tourism
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  In a very competitive environment, it is highly important to identify the indicators that exert a major influence on customer satisfaction and loyalty. Based on the current relationship marketing concept of relational benefits (Gwinner, Gremler, Bitner, 1998; Hennig-Thurau, Gwinner, Gremler, 2002) and destination quality (Blazquez-Resino, Molina, Esteban-Talaya, 2015), a conceptual model was built. The present paper aims to analyse...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trendy na rynku książki w Polsce – wybrane aspekty

  Rynek książki w większości państw na świecie boryka się z problemami. Trwające od kilku lat niekorzystne zmiany to efekt szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych, rezultat brutalnych praktyk konkurencyjnych, a także spadku poziomu czytelnictwa. Niezbędne wydaje się podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w obszarze tak ważnym pod względem rozwoju społeczno-kulturowego, ale i gospodarczego. Pierwszym krokiem...

 • Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury
  Publikacja

  Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań naukowych. Wykorzystano w nim podejście dedukcyjne, oparte na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano najczęściej cytowane publikacje w bazach Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Celem opracowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie do marek jako mediator pomiędzy postrzeganym ryzykiem i skłonnością do elektronicznego word-of-mouth
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  Rozwój Internetu oraz dostęp konsumentów do mediów społecznościowych wpływają na ich zaangażowanie on-line. Odzwierciedla to również sposób, w jaki konsumenci wyrażają opinie o markach i produktach w Sieci. Celem ankiety było zbadanie wpływu postrzeganego ryzyka i zaufania do marki na skłonność konsumentów do electronic word-of-mouth (eWOM). Ponadto, autorzy zbadali rolę zaufania do marki jako mediatora w relacji między postrzeganym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie i wiarygodność w komunikacji rynkowej jako podstawa budowania kapitału przedsiębiorstwa
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2017

  Celem artykułu jest próba syntezy poglądów przedstawicieli nauki na temat znaczenia zaufania i wiarygodności w komunikacji rynkowej w procesie budowania kapitału przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań wtórnych dotyczących badanego zagadnienia wykazała, że zaufanie stanowi podstawę tworzenia wiarygodności firmy, co w efekcie przekłada się na budowanie kapitału przedsiębiorstwa. Celem poznawczym...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Związki pomiędzy cechami demograficznymi kobiet a zmiennymi dotyczącymi personalizacji produktu
  Publikacja

  W artykule skupiono uwagę na temacie dotyczącym personalizacji produktu. Celem pracy jest zbadanie zależności pomiędzy cechami demograficznymi a zmiennymi dotyczącymi personalizacji. Cechy demograficzne obejmują: wiek, wykształcenie, osiągany dochód netto, miejsce zamieszkania, a zmienne dotyczące personalizacji zawierają: znajomość personalizacji, chęć dopasowywania produktów do indywidualnych potrzeb, chęć zakupu spersonalizowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Źródła informacji rynkowych a cechy jakościowe informacji
  Publikacja

  Celem pracy jest określenie, w jaki sposób rodzaj źródła informacji rynkowych oddziałuje na cechy jakościowe tych informacji. Wzięto pod uwagę trzy rodzaje źródeł informacji rynkowych – nabywców, konkurentów oraz, jako odrębną grupę, inne podmioty rynkowe (np. pośredników, dostawców), a także cztery istotne cechy jakościowe informacji − rzetelność, kompletność, przydatność i aktualność. Za pomocą modeli równań strukturalnych weryfikowano...

Rok 2016