Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej

Filtry

wszystkich: 27

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2016
 • Numerical Model of Femur Part

  The aim of the study is to create a new more accurate method of femur part modelling by using the finite element method. According to this new method, a femur part is treated as a complex structure composed of trabecular bone (internal part) and cortical bone (external part). The internal part is modelled as a scaffold, thus the external part is modelled as a coat (i.e. covering). Applying the programme ABAQUS, there were created...

2014
2013
 • Method of Skeletal System Modelling

  An original method of skeletal system modelling is presented in detail. Using DICOM images obtained from CT and PET tests, shell models of nine bones were created (humerus, radius, ulna, scapula, clavicle, femur, tibia, fibula, pelvis). Two methods of bone behaviour are also proposed, the first method treating the bone as a solid structure and the second method treating the bone as a complex porous structure. The behaviour of model...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

2012
2011
2010
2008
 • Badania symulacyjne samowzbudnych drgań wywołanych tarciem modelu tribometru PT-3
  Publikacja

  Tarcie w pewnych warunkach moze byc źródlem drgań samowzbudnych, które sa przyczyną wielu zjawisk zachodzących w układach mechanicznych. Przykładem takiego układu jest tribometr PT-3 będący uniwersalną maszyną slużącą do badania tarcia i zużycia. W modelu tribometru wyodrębniono pięć podukładów cześciowych: podukład napędu, podukład przekładni pasowej, podukład wrzeciona, podukład modelu tarcia oraz podukład nurnika. Tarcie opisano...

2007
2006
 • Pakiet SIMMECHANICS jako narzędzie w dydaktyce dynamiki układów wielomasowych
  Publikacja

  W pracy zaprezentowano oprogramowanie przydatne w procesie nauczania dynamiki układów wielomasowch. We wspomnianym procesie dydaktycznym wymagane jest, aby wykład poszerzyć o ćwiczenia komputerowe, pozwalające na samodzielne modelowanie układów omawianych na wykładzie. Poszukiwane oprogramowanie powinno wprowadzać studenta w szczegóły teorii zaczynając od zagadnień prostych, w których fragmenty bardziej złożone przywoływane są...

2005
2004
 • Automatyzacja projektowania kształtu urządzeń mechanicznych na podstawie wymagań funkcjonalnych przy wykorzystaniu obiektowo-regułowego systemu ekspertowego.
  Publikacja

  - 2004

  .

 • Modeling Dynamics of Autonomous Underwater Vehicle.
  Publikacja

  Artykuł dotyczy budowy modelu autonomicznego pojazdu podwodnego do celów syntezy układu sterowania pojazdem. Rozważany pojazd ma długośc ok. 1 m i 30 cm średnicy. Wyposażony jest w 5 pędników, które pozwalają na sterowanie w pięciu stopniach swobody. Do badań wykorzystano model o 4 stopniach swobody. Dokonano identyfikacji parametrycznej modelu. Model zrealizowano w środowisku programowym Matlab/Simulink.

 • Optimisation of inland vessels' route speed.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono rezultaty badań dotyczących metody doboru prędkości i oceny zapotrzebowanej mocy napędu statków śródlądowych, przydatnej zarówno we wstępnych etapach projektowania, jak i w zarządzaniu eksploatacją taboru śródlądowego, np. przy ustalaniu harmonogramu rejsów pasażerskich statków wycieczkowych. Do rozwiązania problemu zastosowano metodę optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami, opartą na minimalizacji kosztu...

 • Parametric method of preliminary prediction of the ship operating costs.
  Publikacja

  - 2004

  Praca zawiera rezultaty badań dotyczących parametrycznej metody prognozowania kosztów eksploatacji statku - przydatnej w metodyce projektowania wstępnego okrętów. Przedstawiono założenia koncepcyjne i teoretyczne metody, dokonano identyfikacji czynników istotnie wpływających na koszt eksploatacji statku, z uwzględnieniem czasowej wartości pieniądza. Opracowano wzory służące do wyznaczania składników kosztów eksploatacji statku...

 • Stożkowe łożyska magnetyczne.
  Publikacja

  - 2004

  W artykule przedstawiono konstrukcję stożkowych łożysk magnetycznych. Ten typ łożyska znakomicie nadaje się do łożyskowania krótkich wirników o znacznych średnicach. Autorzy zastosowali łożyska magnetyczne do łożyskowania wirnika pędnika wodnego. W grupie łożysk magnetycznych, podobnie jak w klasycznych łożyskach, można wyróżnić łożyska: promieniowe, osiowe i stożkowe. Przedstawiona klasyfikacja związana jest z kierunkiem przenoszonych...

 • Synthesis of autonomous underwater vehicle control system.
  Publikacja

  Artykuł dotyczy parametrycznej identyfikacji systemu sterowania autonomicznego pojazdu podwodnego.Badania opierają sie na modelu pojazdu o 4 stopniach swobody, zrealizowanym w środowisku programowym Matlab/Simulink. Zastosowano wielowymiarowy nieliniowy regulator PID. Przedstawiono wyniki symulacji zaprojektowanego układu sterowania.

 • The ring propeller with conical electromagnetic bearings and magneto fluid sealing system.
  Publikacja

  W przedstawionej koncepcji nowego zespołu napędowego najbardziej znamiennym rozwiązaniem jest zastosowanie nowoczesnych łożysk elektromagnetycznych dla pędnika śrubowego w prototypowej wersji silnika pierścieniowego synchronicznego z magnesami z ziem rzadkich. W artykule przedstawiono konstrukcję stożkowych łożysk magnetycznych. Technika uszczelniania cieczami magnetycznymi jest nową koncepcją pozwalającą na rozwiązywanie wielu...

 • The TEMPUS PROGRAM - Computational Geometry for Ships i.e. our first step towards the European Union.
  Publikacja

  Praca prezentuje genezę, zakres merytoryczny i realizację europejskiego programu TEMPUS pt. "Geometria Komputerowa dla Statków" zorganizowanego i przeprowadzonego na Wydz. OiO PG w latach 1993-95. Projekt miał charakter dydaktyczny i oferował zaawansowany kurs nowoczesnej metodologii modelowania geometrycznego i analizy hydrodynamicznej kształtu kadłuba okrętu dla studentów wydziału i młodych inżynierów polskiego przemysłu okrętowego....

 • Wpływ regulacji naporu pędników śrubowych w dyszy na proces automatycznego sterowania ruchem statku głębinowego.
  Publikacja

  Celem pracy było określenie i zbadanie jaki wpływ mają własności dynamiczne zespołu napędowego (i związane z tym zmiany siły naporu, generowane przez pędnik) na proces automatycznego sterowania ruchem statku głębinowego w kierunku pionowym. Celem pośrednim było również dokonanie oceny czy niezbędne jest stosowanie w zespole napędowym silnika o możliwie najwyższej dynamice i zbadanie czy dopuszczalne jest stosowanie zespołów napędowych...

2002