Katedra Przedsiębiorczości - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika dr hab. Julita Wasilczuk
    Julita Wasilczuk dr hab.
    Kierownik katedry

    Urodzona 5 kwietnia 1965 roku w Gdańsku. W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii). Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,...

Zastępca kier. katedry

Pracownicy