Katedra Przedsiębiorczości - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości

Filtry

wszystkich: 147

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
 • Nauczyciel a przestrzeń - mapa nauczycielskich miejsc znaczących

  Głównym problemem podejmowanym w tekście, jest próba badania pracy nauczycieli w dość nietypowym ujęciu, a mianowicie w relacji do świata materialnego, czyli określenie przestrzeni i miejsc istotnych dla nauczycieli w kontekście ich pracy i rozwoju zawodowego. Kluczowymi są kategorie przestrzeni oraz miejsca (zarówno w obszarze szkoły, jak i poza nią) będące punktem odniesienia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Materiał empiryczny...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tożsamość zawodowa nauczycieli w perspektywie zmian społecznych
  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy uwagę koncentruję na kwestii tożsamości zawodowej nauczycieli, która stanowi główny problem badawczy. Interesuje mnie ich tożsamość w sytuacji zmian o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym i wewnątrzszkolnym. Moją intencją jest określenie, jak współcześni nauczyciele postrzegają swoją pracę i swój profesjonalizm, jak "czują się" w swoim zawodzie, z kim i z czym się utożsamiają, "tu i teraz", po około...

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju
  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest sformułowanie założeń odnośnie do polityki samorządowej dotyczącej wspierania przedsiębiorczości środkami publicznymi. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są dwie strony, jak następuje:- Podmioty gospodarcze, na ogół w początkowej fazie rozwoju, które w przeciwieństwie do przedsiębiorstw już dobrze usytuowanych na rynku, mają problemy z pokonaniem rozlicznych barier w fazie wzrostowej. - Agendy państwowe, w szczególności...

 • Biznes na Pomorzu
  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia sytuację MSP na Pomorzu. Powstał w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych przez Pomorską Agencję Przedsiębiorczości. Autorka współprojekowała opisywane badania.