Katedra Przedsiębiorczości - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości

Filtry

wszystkich: 518

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2020
 • Employees With Autism Spectrum Disorders in the Digitized Work Environment: Perspectives for the Future

  The aim of this article is to examine the opportunities for employees with autism spectrum disorders (ASDs), arising from digital technology (DT) development. The author discusses assistive technology (AT) as a mean of creating a better work environment, making the digitized workplace more friendly for people with ASD. A possible solution of communication problems is replacing the interpersonal communication between employees with...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • I, Robot: between angel and evil
  Publikacja

  - 2020

  The boosting of most digital innovations within recent technology progress by artificial intelligence (AI) constitutes a growing topic of interest. Besides its technical aspects, increasing research activity may be observed in the domain of security challenges, and therefore of responsibility related to the controlled or hypothetically uncontrolled or autonomous emergence of AI solutions. Consequently, responsibility and ethics...

 • Including the Dark Side of Entrepreneurship in the Entrepreneurship Education

  Pursuing an entrepreneurial career is often rewarding in terms of both economic and psychological outcomes. However, becoming an entrepreneur also has its darker side that affects professional and personal life. Meanwhile, the positivity bias is prevalent in entrepreneurial education and research. It is recognized as emphasizing the advantages of becoming an entrepreneur and giving considerably less attention to potential downsides....

  Pełny tekst w portalu

 • Organizacja systemu opieki nad seniorami wyzwaniem dla samorządów lokalnych

  A significant part of the activities undertaken so far under the senior policy, also at the local level, have been focused on seniors’ social (physical and educational) activation. The growing number of the oldest seniors, with limited independence, living alone in single‑person households, away from their families, will force the policy priorities to be reoriented in such a way as to develop efforts to provide different types...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Postawy menadżerów ZZL wobec pracy w zespołach zróżnicowanych kulturowo
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących postaw menadżerów ZZL wobec pracy w zespole zróżnicowanym versus jednolitym kulturowo w zależności od wymagań zadania stawianego przed zespołem. Postawy menadżerów, a tym bardziej menadżerów ZZL maja kluczowy wpływ na kształtowanie kultury organizacji a przez to na zachowania jej pracowników. Natomiast pozytywne postawy wobec zarządzania różnorodnością, a...

  Pełny tekst w portalu

 • POSTAWY MENEDŻERÓW ZZL WOBEC PRACY W ZESPOŁACH ZRÓŻNICOWANYCH KULTUROWO
  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących postaw menadżerów ZZL wobec pracy w zespole zróżnicowanym versus jednolitym kulturowo w zależności od wymagań zadania stawianego przed zespołem. Postawy menadżerów, a tym bardziej menadżerów ZZL maja kluczowy wpływ na kształtowanie kultury organizacji a przez to na zachowania jej pracowników. Natomiast pozytywne postawy wobec zarządzania różnorodnością, a...

  Pełny tekst w portalu

 • Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji
  Publikacja

  - 2020

  Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na rzedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka...

 • Rozwój technologii cyfrowych w obszarze ZZL a sytuacja pracowników neuroróżnorodnych
  Publikacja

  - 2020

  Celem rozdziału jest analiza istniejących obecnie rozwiązań w obszarze technologii cyfrowych odnoszących się do zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz ustalenie, które spośród nich wydają się szczególnie istotne w kontekście potrzeb coraz liczniejszej grupy osób neuroróżnorodnych.

 • Trouble in Paradise? Barriers to Open Innovation in Regional Clusters in the Era of the 4th Industrial Revolution

  The purpose of this paper is to provide an insight into the barriers faced by clusters as open innovation intermediaries. Literature review and an empirical study were performed, involving a nation-wide survey, case studies, and in-depth interviews with cluster actors involved in open innovation activities. This article conceptually links open innovation and clusters in the context of the fourth industrial revolution, empirically...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zasada szalonego patchworku – efektuacja jako inspiracja do kształtowania relacji i postaw biznesowych

  Jedna zzasad efektuacyjnego podejscia do przedsiebiorczosci jest zasada szalonego patchworku (crazy quilt), która dotyczy budowania relacji z otoczeniem biznesowym. Zgodnie z nia przedsiebiorca powinien korzystac zkontaktów zosobami zotoczenia, zbudowanych jeszcze przed załozeniem firmy, atakze aktywnie kształtowac nowe relacje wsrodowisku, wktórym firma działa. Silny networking iznajomosc wielu osób pozwalaja na czerpanie inspiracji...

  Pełny tekst w portalu

2019
2018