Katedra Przedsiębiorczości - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Przedsiębiorczości

Filtry

wszystkich: 596

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
 • Action Plan “Women”
  Publikacja

  Employees of a company are not the first alternative coming into one’s mind when searching suitable successor for the business. Those belonging to the company’s management group are in many cases asked for their interest in being a successor, but the lower level an employee is in the hierarchy, the less probably he/she is inquired of his/her interest in becoming a successor. The contemporary entrepreneur may have had conflicts...

 • Algorithmic Human Resources Management - Perspectives and Challenges

  Theoretical background: Technology – most notably processes of digitalisation, the use of artificial intelligence, machine learning, big data and prevalence of remote work due to pandemic – changes the way organizations manage human resources. One of the increasing trends is the use of so-called “algorithmic management”. It is notably different than previous e-HRM or HRIS (human resources information systems) applications, as it...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • AMO perspectives on the well-being of neurodivergent human capital
  Publikacja

  Existing management research and management practices frequently overlook the relationship between the above-average human capital of highly functioning neurodivergent employees, their subjective well-being in the workplace and performance outcomes. This paper calls for greater attention to the hidden human capital associated with neurodiversity by mainstreaming implementation of neurodiversity-friendly policies and practices. Drawing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Employees With Autism Spectrum Disorders in the Digitized Work Environment: Perspectives for the Future

  The aim of this article is to examine the opportunities for employees with autism spectrum disorders (ASDs), arising from digital technology (DT) development. The author discusses assistive technology (AT) as a mean of creating a better work environment, making the digitized workplace more friendly for people with ASD. A possible solution of communication problems is replacing the interpersonal communication between employees with...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Entrepreneurial competencies and intentions among students of technical universities
  Publikacja

  - Problems and Perspectives in Management - Rok 2021

  The study investigates the entrepreneurial competencies and intentions of students. Their formation is a requirement of modern times. The question arises whether students of modern technical universities get entrepreneurial competencies and whether they transform these competencies into their entrepreneurial intentions. More than 3.6 thousand students from six technical universities from Poland, Ukraine, Latvia, Bulgaria, and Lithuania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Financial Markets and Bankruptcy Systems: Is there a Relationship?
  Publikacja

  - European Research Studies Journal - Rok 2021

  Purpose: Filling the cognitive gap in the theory of ex-post transaction costs, i.e., at the stage of enforcing market transactions by examining the relationship between friendliness/severity of the bankruptcy and restructuring law towards debtors, the level of development of financial markets, the effectiveness of the judicial system and the rate of debt recovery. Design/Methodology/Approach: In the research, the following methods...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Godna praca – koncepcja, pomiar i praktyka w wymiarze rynkowym i organizacyjnym
  Publikacja

  - Rok 2021

  W opracowaniu przedstawiono koncepcję „godnej pracy”, podejmując próbę analizy definicyjnej tego złożonego pojęcia. Dokonano analizy istniejących podejść, wychodząc od prac Międzynarodowej Organizacji Pracy służących wzmacnianiu godnej pracy w wymiarze globalnym, a także działań podejmowanych na rzecz rozwoju koncepcji „jakości pracy” w wymiarze europejskim. Dokonano przeglądu metod pomiaru godnej pracy oraz pracy wysokiej jakości,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hidden Champions of Poland
  Publikacja
  • G. Leśniak- Łebkowska
  • M. Popowska
  • M. Godlewska
  • M. Łukasiewicz

  - Rok 2021

  Poland is a country with a strong entrepreneurial spirit. The hidden champions’ performance has been closely related to political and economic changes: the fall of communism in 1989 and the transition from a centrally planned economy to a market economy. This led to the emergence of small private businesses focused on the domestic market. The accession to the European Union in 2004 created new perspectives for the hidden champions’...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Identifying and Mitigating the Negative Effects of Power in Organizations

  This article investigates the possible negative effects of power in organizations. It demonstrates how holding power may affect an individual’s perception of others, actions, and cognition. Ways in which power may have a detrimental effect on different aspects of a manager’s functioning within an organization, including building relationships, communication, and performance are analyzed. It is argued that individuals are unaware...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inclusive Communication Model Supporting the Employment Cycle of Individuals with Autism Spectrum Disorders

  Difficulties with interpersonal communication experienced by individuals with autism spectrum disorders (ASD) significantly contribute to their underrepresentation in the workforce as well as problems experienced while in employment. Consistently, it is vital to understand how communication within the employment cycle of this group can be improved. This study aims to identify and analyze the possibilities of modifying the communication...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Knowledge Sharing in the COVID-19 Era of Remote Teaching: What Can Academia Learn from Business?
  Publikacja

  - Rok 2021

  Purpose: The aim of this paper is to investigate how universities may benefit from experiences of businesses that were also forced to use remote forms of business operations. Methodology: The paper uses in-depth interviews to explore the possibilities of knowledge sharing improvements at the university-level teaching, based on the experiences elicited in the business sector. The theoretical sampling was used to find informants...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nietechnologiczne nie znaczy gorsze. Rzecz o innowacjach

  Innowacje nietechnologiczne nie zajmują istotnego miejsca w dyskursie naukowym jak i praktycznym. Zauważona luka badawcza oraz brak praktycznych rozwiązań wspierających innowacje nietechnologicznie, były motywem podjęcia tego tematu przez międzynarodowy zespół, składający się z badaczy z czterech krajów (Danii, Finlandii, Litwy i Polski) oraz szeregu instytucji wspierających biznes, w tych krajach, pełniących funkcje pośredników...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • O neutralności, prezydencie, portalach społecznościowych i edukacji
  Publikacja

  Artykuł dotyczy neutralności sieci, która omówiona jest w kontekście zablokowania kont prezydenta USA w mediach społecznościowych. Odnosząc się do różnych znaczeń neutralności i opinii zebranych wśród informatyków, autorzy sformułowali rekomendacje dotyczące miejsca neutralności w edukacji informatycznej studentów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Open Innovation Competence for a Future-Proof Workforce: A Comparative Study from Four European Universities

  Digital transformation is a key driving force of open innovation to capture and transfer knowledge inside and outside of a company’s bounds. New challenges in organizing multiple knowledge flows imply the need for increased competences related to this paradigm of future employees. In this article, we organize and aggregate the competencies required for open innovation collaboration and develop a competence profile that organizes...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przedsiębiorczość cyfrowa oparta na blogu – wiwisekcja
  Publikacja

  - Rok 2021

  Postęp technologiczny oraz powszechny dostęp do sieci przyczynił się do powstania różnych form przedsiębiorczości, które nie zawsze można zamknąć w ramy dotychczasowych teorii. Możliwość zarobkowania dzięki cyfrowemu połączeniu ze społecznością zgromadzoną wokół dziennika internetowego – bloga, przyczynia się do zwiększania liczby blogerów, jednak nie wszyscy blogerzy są w stanie wygenerować ze swojej działalności zyski....