Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

Informacje

Jednostka nadrzędna

Wydział Zarządzania i Ekonomii