Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Filtry

wszystkich: 49

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść wszystkie filtry niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2017
Rok 2016
 • Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych
  Publikacja

  W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach gdzie dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2015
 • Diagnostics of historic columns using wave propagation
  Publikacja

  - Rok 2015

  This paper presents a numerical analysis of elastic wave propagation in columns of historical buildings for diagnostics purposes. Numerical calculations were performed using the finite element method in the Abaqus software package. The analysis was carried out for three types of brick columns: a full column, a column filled with debris, and a column empty inside. The excitation was in the form of a wave packet and signals of propagating...

 • Parametric analysis of Istanbul's Ring Road viaduct for three levels of seismic load
  Publikacja

  - Rok 2015

  The paper presents a parametric analysis of the Istanbul's ring road viaduct that is currently under construction within the Northern Marmara Highway project. The structure, due to its location on seismic prone areas is exposed to seismic loads of different strengths and different return periods. The study is focused on concrete bridge supports that are design to work in nonlinear range. The parametric study, conducted in MATLAB...

Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2008
Rok 2006
 • Identyfikacja wizualna w architekturze
  Publikacja

  Komunikacja marketingowa używa wielu narzędzi w dążeniu do ekonomicznego sukcesu. Jednym z tych narzędzi jest również i architektura. Identyfikacja wizualna w architekturze jest równie istotna dla świata biznesu jak reklama.

 • Komunikacja marketingowa w architekturze
  Publikacja

  - Rok 2006

  Komunikacja marketingowa w przestrzeni publicznej to nie tylko reklama zewnętrzna, ale również architektura traktowana jako nośnik komunikatów marketingowych. W artykule zostały opisane relacje między architekturą a komunikacją marketingową, wpływ procesów marketingowych na przestrzeń publiczną oraz związane z tym zagrożenia.

Rok 2005
 • A stochastic approach to the problem of bearing capacity by the method of characteristics
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy omówiono zagadnienie nośności granicznej podłoża o własnościach losowych, przy obciążeniu od spoczywającego na nim fundamentu. Zaproponowano stochastyczną modyfikację metody charakterystyk bazującej na metodzie różnic skończonych. Analizowano zagadnienia związane z dyskretyzacją losowego ośrodka gruntowego, symulacją pola losowego oraz ze zbieżnością i stabilnością rozwiązania. Przedstawione podejście umożliwiło uwzględnienie...

 • Analyses of wave records from the Southern Baltic Sea with the emphases on large wave events
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono wyniki analizy pomiarów szeregów czasowych falowania uzyskanych z boi pomiarowych Waverider, umieszczonych w kilku miejscach linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Celem badań było wskazanie okresów i regionów możliwego pojawiania się fal maksymalnych. Rozważano wpływ czasu trwania sztormu i kierunku wiatru na powstawanie pojedynczych oraz grup fal ekstremalnych.

 • Architektura wspomnień
  Publikacja

  opis berlińskiego pomnika Żydów Pomordowanych w Europie

 • Czy projekt akustyczny wnętrza jest opracowaniem nieformalnym?
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zakres, w jakim prawo budowlane uwzględnia zagadnienia akustycznego projektowania sal. Wskazano na luki w przepisach, pozwalające na projektowanie architektoniczne obiektów o akustyce kwalifikowanej bez udziału specjalisty akustyka.

 • Ekologiczne kryteria doboru materiałów w procesie projektowania architektonicznego
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł porusza zagadnienia projektowania ekologicznego uwzględniającego okres życia technicznego budynków i trwalości materiałów budowlanych. Wskazane są kryteria ekologiczne, na które należy zwracać uwagę podczas prac projektowych, aby wznoszone budynki można było uznać za przyjazne dla środowiska naturalnego.

 • Estetyka elewacji docieplanych metodą lekko-mokrą
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artukuł opisuje błedy wykonawcze w wykonywaniu termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą. Omawia problem porastania elewacji glonami i porostami i wskazuje na sposób zabezpieczania elewacji docieplonych metodą lekką-mokrą.

 • Fale ekstremalne na Południowym Bałtyku
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedmiotem pracy była analiza zbioru danych pomiarowych położenia swobodnej powierzchni wody południowej części Morza Bałtyckiego. Badania miały na celu wyznaczenie statystycznych charakterystyk fal ekstremalnych. Dla wieloletnich sztormowych rekordów, poszukiwano wzajemnych relacji między charakteryzującymi je parametrami, jak wysokość fali maksymalnej i znaczącej, stromość fali a skośność, czy wysokość maksymalna.

 • Komunikacja marketingowa w architekturze
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono koncepcję odziaływania założeń komunikacji marketingowej na kształtowanie architektury.

 • Koncertowa funkcja kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny we Lwowie
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki pomiarów akustycznych kościoła oraz oceniono jego właściwości pod kątem jego funkcji koncertowej. Omówiono koncepcję przystosowania wnętrza do funkcji koncertowej z roku 1974, naruszającą barokowy wystrój kościoła. Podano zalecenia poprawiające wzajemne słyszenie się wykonawców oraz zwiększające stopień rozproszenia dźwięku, zgodne ze współczesnymi wytycznymi konserwatorskimi.

 • Miasta bez barier
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje zrealizowane w maju 2005 roku warsztaty studenckie ''Miasta Bez Barier'', ktore przeprowadzone zostały w Gdyni i Kwidzynie

 • Modernizacja sali koncertowej im G. Fitelberga w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.
  Publikacja
  • R. Stanik
  • R. Kuberski
  • A. Kulowski
  • A. Ciosek
  • A. Zalewski

  - Rok 2005

  Przedstawiono koncepcję modernizacji sali w poszerzonej funkcji użytkowej(sala koncertowa, studio nagrań dużych form muzycznych, przedstawienia operowe, operetkowe i musicalowe w zredukowanych dekoracjach). Uwzględniono ograniczenia konstrukcyjne i gruntowe.

 • Planowanie przestrzenne narzędziem równoważenia rozwoju systemu transportowego
  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje sytuacje konfliktowe wywołane funkcjonowaniem i rozwojem systemu transportowego oraz wskazuje możliwości ich ograniczenia lub eliminacji poprzez odpowiednie rozwiązania przestrzenne respektujące złożenia zrównoważonego rozwoju.

 • Rewiev of historical buildings's foundations
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy omówiono sposoby posadowienia obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów stosowanych w poszczególnych epokach historycznych fundamentów, rozwoju technik fundamentowania oraz problemów związanych z zabezpieczaniem starych fundamentów. Przedstawiono różne rodzaje fundamentów oraz metody ich zabezpieczeń zwracając uwagę na ich wady i zalety. Zagadnienie zilustrowano szeregiem przykładów.

 • Własna droga do Auschwitz
  Publikacja

  Społeczne i polityczne sapekty powstania w Berlinie pomnika Żydów Pomordowanych w Europie

Rok 2004
 • Akustyka sali Filharmonii Śląskiej w Katowicach po modernizacji.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki pomiarów chłonności akustycznej foteli przewidzianych dla modernizowanej sali oraz wyniki pomiarów akustycznych samej sali. Badani sali wykonano metoda impulsową wraz z symulacją warunków słyszenia.

 • Bearing capacity for random subsoil.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy zaproponowano modyfikację metody charakterystyk bazującej na stochastycznej metodzie różnic skończonych. Podejście takie pozwoliło na uwzględnienie przestrzennej zmienności podłoża gruntowego przy ocenie nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na losowym podłożu. Przeprowadzono analizę wpływu dyskretyzacji ośrodka gruntowego na rozwiązanie oraz rozpatrzono jego zbieżności.

 • Diagnosis and rehabilitation of timber elements in housing of traditional structure.
  Publikacja

  W pracy zaproponowano klasyfikację charakterystycznych, najbardziej narażonych na deteriorację miejsc w budynku mieszkalnym, które mogą wymagać rehabilitacji drewnianych elementów konstrukcyjnych. Rozpatrzono budynek "modelowy", zakładając, że jest on obiektem o typowej, powszechnie kiedyś stosowanej technologii. Omówiono podstawowe problemy dotyczące rehabilitacji konstrukcji drewnianych.

 • Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część I: Analiza deterministyczna.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przeprowadzono analizę praktycznie stosowanych deterministycznych metod oceny stateczności zboczy. Omówiono podstawowe zagadnienia zarówno ograniczające jak i sprzyjające stosowaniu różnych metod. Rozpatrzono warunki analizy, główne czynniki wpływające na stateczność, najistotniejsze założenia metod obliczeniowych oraz przedstawiono syntezę najczęściej występujących w nich różnego rodzaju błędów.

 • Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II: Analiza probabilistyczna.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono koncepcję probabilistycznej oceny stateczności zboczy oraz krótko opisano podstawowe metody takiej analizy. Omówiono charakter losowości poszczególnych czynników wpływających na stateczność oraz podstawy matematycznego opisu stochastycznego ośrodka gruntowego. Podejście probabilistyczne zilustrowano na kilku prostych przykładach, wykazując jego praktyczną przydatność do bardziej niezawodnej oceny stateczności...

 • Miasta bez barier.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł opisuje warsztaty studenckie zrealizowane w Gdyni przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, poświęcone projektowaniu przyjaznemu osobom niepełnosprawnym.

 • Numeryczna analiza warstwy stochastycznego ośrodka gruntowego w płaskim stanie odkształcenia.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy rozpatrzono warstwę gruntu spoczywającego na poziomym, nieodkształcalnym podłożu, poddaną zarówno obciążeniu od grawitacji jak i równomiernie rozłożonego pionowego obciążenia zewnętrznego. Obliczenia wykonano programem NONSAP adoptującym stochastyczną metodę elementów skończonych, bazującą na metodzie Monte Carlo. W programie wykorzystano algorytm symulacji pola losowego oparty na efektywnej wersji metody eliminacji i warunkowym...

 • Optymalne układy konstrukcyjne hal stalowych.
  Publikacja

  W referacie przedstawiono wyniki analizy wybranych układów konstrukcyjnych hal stalowych z uwagi na nminimum masy konstrukcji. Opracowano algorytm obliczeniowy umożliwiający uwzględnienie wplywu takich czynników jak: schemat statyczny, rozstaw ram i rozstaw płatwii i rodzaj pokrycia dachowego. Przeanalizowano ponad 5 tyś. kombinacji możliwych układów konstrukcyjnych.

 • Problemy architektoniczne i konstrukcyjne rehabilitacji elementów drewnianych w aspekcie modernizacji budynków mieszkalnych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  ...

 • Projektowanie wspólnej przestrzeni.
  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł omawia problematykę projektowania architektonicznego dla osób o niepełnej sprawności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych. W artykule wskazano przyczyny ograniczonej integracji osób niepełnosprawnych. W artykule przedstawiono bariery architektoniczne i wskazano rolę edukacji architektów w celu ich likwidacji. Podkreślono wagę uwrażliwiania projektantów na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 • Sposoby fundamentowania średniowiecznych i nowożytnych obiektów zabytkowych.
  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przeprowadzono syntezę sposobów posadowienia średniowiecznych oraz nowożytnych obiektów zabytkowych. Przedstawiono typowe rozwiązania konstrukcyjne fundamentów, stosowane materiały budowlane oraz jakość warsztatu budowlanego. Na podstawie szeregu wybranych przykładów przeprowadzono analizę rozwoju fundamentowania w okresie romańskim i Gotyku oraz epokach Baroku, Renesansu i Neoklasycyzmu.

 • Wybrane problemy rehabilitacji elementów konstrukcji drewnianych w trakcie modernizacji budynków mieszkalnych.
  Publikacja

  W pracy omówiono problemy związane z rehabilitacją elementów konstrukcji drewnianych w trakcie modernizacji na przykładzie konkretnego obiektu. Przedstawiono zmiany sposobu użytkowania dwóch strychów na mieszkania w budynku wielorodzinnym, gdzie w analogicznych jednostkach wystąpiły zupełnie odmienne problemy konstrukcyjne związane z modernizacją.

Rok 2003