Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

Zespoły Badawcze

  • Katedra Technologii Wody i Ścieków

    Aktywność naukowo-badawcza pracowników katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących technologii ochrony środowiska, w szczególności zagadnienia oczyszczania wód i ścieków, gospodarki osadowej jak również gospodarki odpadami. Prowadzone badania poświęcone są ocenie zagrożeń środowiska wynikających z dopływu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (zanieczyszczonych wód i ścieków ) i powierzchniowych (ścieków opadowych) oraz...

Aparatura Badawcza

brak danych