Katedra Teleinformatyki - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Teleinformatyki

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Jacek Rak
    Jacek Rak dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

Zastępca kier. katedry

Pracownicy