Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Filtry

wszystkich: 87

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 • Educating planners in Europe: A review of 21st century study programmes
  Publikacja
  • A. Frank
  • I. Mironowicz
  • J. Lourenço
  • T. Franchini
  • P. Ache
  • M. Finka
  • B. Scholl
  • A. Grams

  - PROGRESS IN PLANNING - Rok 2014

  Education for urban, regional and spatial planning has become a regular subject throughout most European nations; this can be attributed in part to European policies promoting planning and spatially balanced development, but also to the recognition that planning can support sustainability. Nevertheless, there is lingering and justifiable concern about the status, profile and recognition of planning as a profession in its own right...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2010
 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju
  Publikacja

  - Rok 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...

 • Planowanie strategiczne w gminach
  Publikacja

  - Rok 2010

  Autor podaje definicje strategii, jej główne typy i cechy oraz cechy planu i planowania strategicznego. Opisuje i ilustruje schematem procedurę budowy planu ujętą w fazy i nurty, opisuje różne modele organizacji planowania strategicznego i podaje zasady planowania, Opisuje też poszczególne fazy: diagnozowanie i studia nad przyszłością, tworzenie wizji, misji i systemu celów, projektowanie i ocenianie rozwiązań strategicznych, wskazuje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polityka regionalna w aktywizacji obszarów peryferyjnych - wybrane problemy
  Publikacja

  - Rok 2010

  Za obszary peryferyjne uznano przestrzeń kraju poza obszarami lepiej rozwiniętymi, głównie metropolitalnymi oraz obszarami aktywizowanymi przez Białystok, Kielce i Rzeszów. Niedostatek popytu wewnętrznego uznano za główne ograniczenie rozwoju sektora endogenicznego. Obszary o braku czynników rozwoju sektora egzogenicznego uznano za problemowe, wymagające aktywizującej interwencji w ramach polityki interregionalnej. Autor analizuje...

 • Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu nadmorskich miejscowości turystycznych
  Publikacja

  - Rok 2010

  Autor prezentuje i systematyzuje przejawy braku harmonii, zakłócenia krajobrazu i nieposzanowania jego wartości, następnie diagnozuje sytuację problemową, określając splot przyczyn wywołujących negatywne zjawiska, na końcu podejmuje próbę rozpoznania możliwości poprawy. Przedmiotem zainteresowania są miejscowości położone nad samym morzem lub w jego bliskości i pełniące funkcje turystyczne. Obszar zainteresowań ograniczono do województwa...

 • Prognozowanie w planowaniu i zarządzaniu rozwojem miast. Scenariusze
  Publikacja

  - Rok 2010

  Autor wymienia główne metody prognozowania, jako jedną z nich definiuje metodę scenariuszy i scenariusz. Rozróżnia główne rodzaje i typy scenariuszy z punktu widzenia sposobu tworzenia i charakteru treści. Wskazuje role scenariuszy i ich zastosowanie w prognozowaniu i planowaniu rozwoju miast, wskazuje miejsca i typy scenariuszy w procesie planistycznym. Opisuje metody konstruowania scenariuszy oraz ich zapisu. Podaje wskazówki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2006
Rok 2005