Katedra Zarządzania - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Zarządzania

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

  • Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Krzysztof Leja
    Krzysztof Leja dr hab. inż.
    Kierownik katedry

    Krzysztof Leja, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Obecnie prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań...

Zastępca kier. katedry

Pracownicy